Werkgroep Ruimtelijke ordening

De werkgroep is het aanspreekpunt voor meldingen over veranderingen in de ruimtelijke ordening binnen de Krimpenerwaard die (mogelijk) schade kunnen brengen aan milieu, natuur en landschap.
De werkgroep baseert zich op de statutaire doelstelling van de vereniging, die luidt als volgt: “De vereniging heeft tot doel het milieu, de natuur en het landschap, in het bijzonder in de Krimpenerwaard, te behouden en te beschermen, alles in de meest ruime zin.”
De werkgroep mag worden gezien als kenniscentrum en adviseur voor leden en bestuur. Dat wil zeggen dat de werkgroep doorgaans niet zelf optreedt in eventuele procedures, maar wel belanghebbenden adviseert hoe hun zienswijze te formuleren en/of welke argumenten aan te voeren bij voorgenomen of in uitvoering zijnde werkzaamheden in/aan gebouwen.

Meldingen

Na indienen van een melding zal deze door de werkgroep worden afgewogen tegen de doelstelling van de NVWK. De resultaten hiervan worden teruggekoppeld aan de melder. Indien voorkomende gevallen bestaan interventies uit het aangaan van gesprekken met instanties die verantwoordelijk zijn voor de veranderingen, dan wel het indienen van zienswijzen/bezwaarschriften tegen genomen besluiten.

Meldingen kunt u richten aan werkgroepro@nvwk.nl. Na ontvangst zal één van de leden contact met u opnemen.

Dossiers

De door de werkgroep ondernomen maatregelen zullen regelmatig worden bijgewerkt. Onderstaand vindt u een overzicht.

Coördinator

Leen Verschoor

is bereikbaar via werkgroepro@nvwk.nl en/of via 0180 682860.