Lid worden

Een basislid is een individueel lidmaatschap. Een gezinslidmaatschap is van toepassing op meerdere leden van hetzelfde huishouden. Een jeugdlidmaatschap ga je aan als je nog geen 18 jaar bent en als je een eigen lidmaatschap wilt hebben.
Hierbij machtig ik de NVWK om tot wederopzegging het bedrag van de jaarlijkse contributie af te schrijven.