Weidevogelwerkgroep

De weidevogelwerkgroep is een van de grootste werkgroepen binnen de NVWK. Veel leden trekken zich het lot van de weidevogels aan, omdat deze vogels in de Krimpenerwaard thuishoren.

Het cultuur- en natuurlandschap van deze waard was van oudsher zeer geschikt voor broedende trekvogels, waarvan sommigen na een tocht van meer dan 5000 kilometer ieder jaar ons land aandoen. De rustige omgeving met uitgestrekte natte en drassige velden vol gras- en kruidensoorten vormde ooit de ideale omgeving voor grutto, tureluur, kievit en veldleeuwerik.

Die tijden zijn helaas voorbij. Door verdere intensivering van de landbouw is het landschap en het gebruik ervan de afgelopen dertig jaar flink veranderd en dat heeft gevolgen gehad voor alle natuur, maar vooral voor weidevogels. Op cruciale momenten in het voorjaar wordt het land bewerkt waardoor legsels, kuikens en opgroeiende vogels vaak verloren gaan.

De NVWK en de vrijwilligers van de weidevogelwerkgroep in het bijzonder proberen al jaren het tij te keren. Samen met agrariërs die zich het lot van de vogels aantrekken gaan vrijwilligers iedere lente de velden in om te zoeken naar nesten en om het gedrag van de vogels te monitoren. Zo ondersteunen ze de boeren bij het uitvoeren van hun bedrijf zodat die rekening kunnen houden met de vogels. Het accent komt bij weidevogelbescherming steeds meer te liggen op monitoren van contractlanden met uitgestelde maaidata en steeds minder op het zoeken van nesten, omdat daarmee ook predatoren naar de nesten worden geleid. Alleen als bewerkingen zullen worden uitgevoerd op land waar nesten liggen, worden de nesten waar mogelijk beschermd. Daarnaast worden vrijwilligers steeds vaker ingezet als de ogen en oren voor natuurorganisaties en provinciale overheid, om goed in de gaten te houden hoe het met de vogels gaat en of bepaalde interventies effect hebben.

Ondanks alle inspanningen loopt de weidevogelstand nog steeds terug, maar gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. In de gebieden die geschikt gemaakt zijn voor weidevogels en bij sommige boeren die in hun bedrijfsvoering rekening houden met weidevogels lijken de aantallen te stabiliseren en hier en daar zelfs toe te nemen. Mede door de inzet van onze vrijwilligers hopen we de grutto, tureluur, kievit, scholekster en veldleeuwerik voor deze mooie waard te behouden.

Trekt u zich het lot van deze bijzondere vogels aan? Wilt u ook iedere lente genieten van het werken in het open veld en het spektakel van de baltsende grutto’s en kieviten van dichtbij meemaken? Sluit u zich dan aan bij onze werkgroep! We kunnen altijd extra vrijwilligers gebruiken. Na een korte basiscursus kunt u meelopen met onze ervaren leden die u de kneepjes van het beschermen en monitoren bijbrengen. Het herkennen van vogels, hun gedrag en het vinden van de goed gecamoufleerde nesten en eieren is namelijk nog een hele kunst. Beleef de lente, help de weidevogels.

Belangrijke links:

Klaas de Mik

Coördinator weidevogelwerkgroep

Klaas zet zich al meer dan tien jaar in voor het beschermen van weidevogels in de Krimpenerwaard. De afgelopen jaren ook als coördinator van deze werkgroep. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich willen inzetten voor deze bijzondere vogels. Neem contact op: weidevogels@nvwk.nl of geef je op als vrijwilliger.

Weidevogel nieuws

 • Blog Camilla Dreef: Eerste zendervogel uit de Krimpenerwaard in Afrika
  In de Krimpenerwaard wordt in natuurgebieden van het Zuid-Hollands Landschap en in het agrarisch gebied beheerd door het Agrarisch Collectief hard gewerkt om het landschap voor grutto’s en andere weidevogels te verbeteren. Zijn grutto’s in staat om hier succesvol jongen groot te brengen? In het hoge gras is het lastig om gruttokuikens te volgen. Om …
 • Blog Camilla Dreef: Ook grutto Johan en Sietse verlaten Nederland
  Grutto Annemieke zit al een tijdje in  Coto Donana in Zuid-Spanje, maar sinds 14 juni komen er geen nieuwe posities meer binnen. Hopelijk horen we binnenkort weer van hem. Ook de zender van grutto Mariëlle heeft na het ene punt op 7 juni geen signaal meer gegeven. Mariëlle Oudenes (Agrarisch Collectief Krimpenerwaard) heeft nog een …
 • Grutto’s ja, vliegveld NEE!
  Grutto’s ja, vliegveld NEE! Een nieuw vliegveld bij Lissabon bedreigt de grutto’s en tienduizenden andere vogels. De Portugese regering heeft de plannen voor de bouw begin deze maand goedgekeurd. Een onzalig plan: het vliegveld komt midden in een Europees beschermd natuurgebied, in de monding van de rivier de Taag. Het Taag Estuarium is beschermd Natura …
 • BTS tellers gezocht
  Voor het weidevogelseizoen 2020 zoeken we nieuwe vrijwilligers, vooral BTS-tellers. Het gaat om twee dagdelen in april en mei, waarin je een polder volgens een logische route telt. Als je geluiden en gedrag van weidevogels kunt interpreteren, ben je onze man/vrouw. Je komt op plaatsen waar je alleen – of met een maatje – bent …