Roofvogels

foto Peter Stam. Torenvalk man en vrouw

Doelstelling van de Roofvogelwerkgroep NVWK

De doelstelling van de roofvogelwerkgroep NVWK is het bestuderen, beschermen en beheren van de roofvogelpopulatie in ons werkgebied. Dit gebied wordt begrensd door de rivieren de Lek, de IJssel en de Vlist. Het beslaat grotendeels het grondgebied van de gemeente Krimpenerwaard, de gemeente Krimpen aan den IJssel en een klein deel van de gemeente Gouda.

Wij streven ernaar onze doelstelling te realiseren door:

 • het doen van onderzoek in de vorm van het meerjarig monitoren en het in kaart brengen van de ontwikkeling van de roofvogelpopulatie in de Krimpenerwaard;
 • het nemen en stimuleren van maatregelen die nodig zijn voor het behoud van roofvogels, o.a. gevraagd en ongevraagd adviseren van organisaties en het bevorderen van voorwaarden voor broedomstandigheden;
 • het geven van voorlichting door het organiseren van excursies en informatieavonden.

Hierbij zoeken we actief de samenwerking met:

 • belanghebbende partijen in de Krimpenerwaard, zoals Staatsbosbeheer, de provincie Zuid-Holland, gemeenten, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), boeren(bedrijven), het Zuid-Hollands landschap;
 • andere roofvogelwerkgroepen in Nederland;
 • landelijke organisaties, zoals Sovon, Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN).

Onze werkgroep is in 2017 gevormd en in 2018 gestart met activiteiten. We zijn momenteel een groep van tien personen. De voornaamste activiteit is inventariseren van roofvogels. Bij dit veldwerk houden we de richtlijnen van Sovon aan. De waarnemingen worden verzameld in AVI-map. We hebben een eigen app ontwikkeld voor het registreren van nesten en kasten. We hebben een uitschuifstok gekocht, die we in 2021 willen gebruiken om foto’s van nesten te maken.

De voornaamste activiteiten van onze werkgroep tot nu toe zijn geweest:

 1. Jaarlijkse wintertelling roofvogels;
 2. In kaart brengen van nesten en kasten;
 3. Broedvogel monitoring project roofvogels (BMP-R);
 4. Uitbreiden torenvalkkasten op verzoek van HHSK ter bestrijding van muizen en woelratten;
 5. Jaarlijks bezoek aan de landelijke dag van de WRN;
 6. Opzet van een onderzoeksplan voor de torenvalk in de Krimpenerwaard;
 7. Start met het Project Torenvalk;

Wij willen blijvend aandacht besteden aan communicatie, contact met (vooral lokale) belanghebbenden, publicatie en werving van nieuwe werkgroepleden. Ook willen we kijken of we jonge torenvalken kunnen ringen. Daarbij zullen wij de jeugd in de Krimpenerwaard (via de werkgroep Jeugd) betrekken.

E-mail: roofvogelwerkgroep@nvwk.nl

Coördinator

Jaap Jan Leeuwenburgh

kun je bereiken via roofvogelwerkgroep@nvwk.nl en/of via
06 40726332

Roofvogels nieuws

Hier kunt u de artikelen van de Roofvogelwerkgroep downloaden. De artikelen zijn in PDF formaat. Ze zijn eerder geplaatst in de Waardvogel.