Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard zoekt Vogelcoördinator

Vogels zijn populair. Van alle vrijwilligers die in hun vrije tijd meedoen aan tellingen is meer dan de helft ‘vogelaar’. Het geldt ook voor de NVWK, onze naam zegt het al. We hebben een roofvogelwerkgroep, uilenwerkgroep, weidevogelwerkgroep, we tellen watervogels, broedvogels en trekvogels en werken nauw samen met de Stichting Vogelringstation Nebularia.

Voor de coördinatie van die activiteiten, de samenwerking met andere natuurwerkgroepen, Sovon en Vogelbescherming zoeken we een vogelcoördinator. Iets voor jou? Je bent binnen het bestuur aanspreekpunt voor de vogelwerkgroepen, zorgt voor contacten met andere verenigingen. Je ondersteunt deze werkgroepen bij werving van nieuwe leden, organiseren van cursussen soortenherkenning, excursies en lezingen. Ook stimuleer je het bedenken en uitvoeren van andere activiteiten, zoals nestkastonderzoek en de jaarlijkse Big Birding Day (in ploegen zoveel mogelijk soorten ‘scoren’ op één dag). Dit lijkt wellicht veel werk, maar je hoeft dus niet alles zélf te bedenken: je bent de verbindende schakel, onderhoudt contacten en zorgt voor ‘kruisbestuiving’. 

We zoeken iemand met hart voor vogels, die in of vlak bij de Krimpenerwaard woont. Voor jonge mensen geldt: het staat goed op je CV en helpt bij het vinden van een leuke baan in je interesseveld. We zijn op deze wijze al diverse bestuursleden ‘kwijtgeraakt’, waaronder diverse… vogelcoördinatoren! Meer algemeen: je draagt bij aan een leuke, actieve vereniging met een groot netwerk in de provincie en landelijk; kijk ook eens op www.nvwk.nl. Ervaring als coördinator of bestuurslid is niet nodig; die doe je vanzelf op terwijl je bouwt aan je contacten. Uiteraard ondersteunen we je vanuit het bestuur.

Een ‘duobaan’ is ook mogelijk, je kunt elkaar dan helpen, en de tijdsbesteding is minder groot. We hebben daar in de vereniging al (goede) ervaring mee. Een van de twee werkt dan vanuit het bestuur, de ander meer vanuit de werkgroepen.

Geïnteresseerd, heb je vragen? Neem dan contact op met onze voorzitter, Jaap Graveland: jaap.graveland@nvwk.nl, tel. 06 53 57 92 85

En weer gaat het mis: biodiversiteit Krimpenerwaard lijdt onder onoplettendheid

Het is regelmatig in het nieuws: waardevolle natuur die bij vergissing wordt vernield. Bekende recente voorbeelden zijn het per ongeluk maaien van een berm die de laatste verblijfplaats vormde van het pimpernelblauwtje (https://nos.nl/artikel/2340902-leefgebied-zeldzame-vlinder-in-limburg-grotendeels-vernietigd), en het maaien van een door kinderen geplant tiny forest in Nijmegen (https://www.gelderlander.nl/nijmegen/blunder-eerste-tiny-forest-van-nijmegen-platgemaaid-binnen-vijf-minuten-was-alles-weg~a93b0e0e/)

Wilgen kapot geklepeld

Maar ook in de Krimpenerwaard gaat het te vaak mis. Een waardevolle ecologisch beheerde berm waarin de eerste orchideeën waren verschenen, is dit voorjaar maandenlang bereden door agrariërs die hun gras binnenhaalden. Het effect van het berijden van eind mei was in september goed zichtbaar in de vegetatie, met kans op blijvende schade. En bij het klepelen van bermen zijn dit jaar opnieuw veel knotwilgen beschadigd, waardoor de sapstroom van de boom op die plaatsen stopt en delen afsterven.

Beschadigde wilg in Westeinde

Het gebeurt natuurlijk niet expres en er wordt beterschap beloofd. Maar het is onnodig, gebeurt te vaak en wijst ons inziens op onvoldoende controle en bewustzijn. Over die wilgen heeft de NVWK een brief gestuurd naar het bestuur van het hoogheemraadschap (HHSK), verantwoordelijk voor het bermbeheer in het buitengebied van de Krimpenerwaard. We hebben er al jaren geleden over aan de bel getrokken bij HHSK, het ging daarna een paar jaar goed, maar nu was het weer letterlijk raak.

Als vrijwilligersvereniging die zich inzet voor natuur en landschap word je het soms spuugzat.

Veldje

Op de hoek van het fietspad door het Loetbos en de Kerkweg ligt een veldje dat formeel in beheer is bij het HHSK, net als de meeste wegbermen in het buitengebied. Begin jaren negentig heeft de NVWK dit veldje vanwege de botanische waarde ‘geadopteerd’ en voeren vrijwilligers het beheer uit. Ze maaien het in het voor- en najaar en HHSK voert het maaisel af. Het is een van de laatste groeiplaatsen van de kleine valeriaan in de Krimpenerwaard.

Belangrijke voorwaarde voor de biodiversiteit in zo’n veldje is dat de bodem niet wordt verstoord. Want bodemverstoring leidt er toe dat voedingsstoffen versneld vrijkomen. Brandnetel en andere ruigteplanten verdringen dan de waardevolle soorten.

Een week geleden bleek dat het veldje door werkzaamheden grotendeels is vernield. Er is een leiding aangelegd en het veldje is gebruikt als dumpplaats voor materiaal dat kennelijk vrijkwam bij wegwerkzaamheden. Het veldje is grotendeels bedekt met een laag grond, en her en der liggen resten asfalt. Het is een puinhoop.

Het is erg frustrerend: het effect van jarenlange inzet door vrijwilligers is nu misschien in een paar uur om zeep geholpen. De praktijk wijst uit dat herstel jaren kan duren.

Het is maar een klein veldje, maar we hebben niet zoveel van dit soort veldjes. In een tijd waarin verlies aan biodiversiteit veel aandacht krijgt, mag dit gewoon niet gebeuren.

We zien dit soort incidenten te vaak, in de Krimpenerwaard en elders. We hebben HHSK dus om opheldering gevraagd.

Informatie: Jaap Graveland, E jaap.graveland@nvwk.nl , T 06 53 57 92 85

Foto header: veldje in het Loetbos bedekt met aarde en restafval, foto: Jaap Graafland

Nationale tuinvogel telling: de voorpret kan beginnen

Doe alvast mee en meld u aan! 

In januari 2021 telden bijna 200.000 mensen meer dan 2.750.000 vogels tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. Een nieuw telrecord!

Telt u in 2022 ook mee? Meld u dan nu alvast aan voor de voorpret en handige tips in de speciale Tuinvogeltelling e-mails. Dan heeft u straks zoveel mogelijk vogels in uw tuin.   

U ontvangt in de aanloop naar de Tuinvogeltelling regelmatig (1 x per 2 à 3 weken) gratis e-mails. Als er tussentijds of na afloop iets bijzonders te melden is, dan houdt Vogelbescherming Nederland u natuurlijk op de hoogte.

Meld u alvast aan via onderstaande link en ontvang o.a. de gratis special vogels voeren, herkenningstips, vogel weetjes en praktische tuin en voertips.

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/nieuwsbrief

Tekst: Vogelbescherming Nederland, foto: groenling op bottels rimpelroos door Adri de Groot, vogeldagboek.nl

Basiscursus Planten en Dieren (her)kennen deel II

Hoe herken je bomen zonder blad, hoe zit het nu met de vogeltrek en hoe komen insecten eigenlijk de winter door? Dat – en meer – leer je in de vijf gloednieuwe lessen van de online Cursus Veldbiologie die SoortenNL samen met anderen organiseert.

Vanaf 29 december start cursus 2
De eerste elfdelige online Cursus Veldbiologie vond plaats in het voorjaar van 2021. Veel cursisten gaven aan interesse te hebben in een vervolg. Goed nieuws dus, want vanaf 29 december starten we met een nieuwe serie lessen. Deze winterserie kost €25,- en bestaat uit vijf lessen met extra aandacht voor o.a. planten, insecten, vogeltrek en wintergasten.

Digitale lessen
De digitale lessen worden voorafgegaan door een korte instructie per mail en zijn ook digitaal terug te kijken. Na afloop van elke les krijgt iedereen een overzicht van de belangrijkste links, tips en bronnen toegestuurd. Tijdens de les staat de chat open voor vragen aan een expert panel.

Klik hier om je aan te melden voor de cursus.

Nieuwsbrief wintervogel tellingen oktober 2021

Hierbij namens Hans Kouwenberg de nieuwsbrief over de telling van oktober 2021 en natuurlijk de herinnering om komend weekend van 13 of 14 november 2021 weer te gaan tellen.
Het weer ziet er redelijk uit voor een november-telling, Wel is er kans op een bui maar met een graad of 11 goed te doen. Wat elk jaar weer tegenvalt hoe snel het deze periode vroeger donker wordt. Als je ’s middags thuiskomt van het werk kan meteen het licht in de woonkamer aan. Hans ziet de resultaten van de tellingen met belangstelling tegemoet.

Verder lezen zie bijgaande nieuwsbrief

Tekst: Hans Kouwenberg, foto: NVWK

Natuurwerkdag 5 november 2021 terrein ZHL

Al 20 jaar organiseert LandschappenNL samen met de provinciale Landschapsbeheerorganisaties elke eerste zaterdag van november de Natuurwerkdag. Het grootste vrijwilligersevenement in het groen! Op meer dan 500 locaties verspreid door het hele land zetten jong en oud zich in voor natuur en landschap en dragen zo bij aan een groene leefomgeving. 

Op vrijdag 5 november a.s. (nb niet op zaterdag 6 november a.s.) kun je aansluiten op een werklocatie van ZHL waar wilgen zullen worden geknot. We gaan naar de Nespolder bij Bergambacht. Omdat de gereedschapskar op het terrein van ZHL mag staan, doen wij graag iets terug en daarom bevelen wij deze werklocatie van harte aan.

Voor details en inschrijving zie: https://www.natuurwerkdag.nl/

Teken de noodoproep voor klimaatactie van Greta Thunberg en andere jongeren

Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Dominika Lasota en Mitzi Tan sturen wereldleiders de volgende urgente oproep om de klimaatcatastrofe eindelijk het hoofd te bieden: 

Aan wereldleiders:

‘Verraad.’
Zo noemen jongeren overal ter wereld het feit dat onze overheden er maar niet in slagen de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. En dat hoeft ons niet te verbazen.
We zijn mijlenver verwijderd van het cruciale doel van 1,5°C, en toch blijven overheden overal de crisis aanwakkeren door miljarden euro’s uit te geven aan fossiele brandstoffen.
Het speelkwartier is voorbij. Het is nu code rood voor de planeet. Miljoenen mensen zullen lijden terwijl onze planeet ten onder gaat — die angstaanjagende toekomst wordt gecreëerd, of net vermeden, door de keuzes die u maakt. U heeft de macht om te beslissen.
Wij, burgers van over de hele wereld, eisen dat u de klimaatcatastrofe het hoofd biedt. Niet volgend jaar. Niet volgende maand. Nu:

  • Bescherm de noodzakelijke doelstelling van 1,5°C met een onmiddellijke, drastische, jaarlijkse uitstootreductie zoals de wereld nooit eerder heeft gezien.
  • Beëindig onmiddellijk alle investeringen in fossiele brandstoffen, subsidies en nieuwe projecten, en stop nieuwe exploratie en winning.
  • Maak een einde aan ‘creatieve’ koolstofboekhouding en publiceer de totale uitstoot voor alle consumptie-indexen, productieketens, internationale luchtvaart en scheepvaart, en het verbranden van biomassa.
  • Kom de belofte van 100 miljard dollar aan de kwetsbaarste landen na, met bijkomende fondsen voor klimaatrampen. 
  • Voer een klimaatbeleid dat arbeiders en de kwetsbaarste mensen beschermt en elke vorm van ongelijkheid inperkt.

We kunnen dit nog steeds waarmaken. Er is nog steeds tijd om de ergste gevolgen te vermijden als we bereid zijn om te veranderen. Dat vergt vastberaden, visionair leiderschap. En het vergt ongelooflijk veel moed — maar weet dat als u hiervoor opkomt, miljarden mensen zich achter u zullen scharen.

Met vriendelijke groeten, Greta uit Zweden, Vanessa uit Uganda, Dominika uit Polen en Mitzi uit de Filipijnen

Via de volgende link kun je hun oproep ondersteunen; https://secure.avaaz.org/campaign/nl/climate_action_now

Klimaatmars 6 november 13:00 op de Dam, Amsterdam

De klimaatcrisis is nu. Steeds meer mensen worden getroffen door bosbranden, overstromingen en hongersnoden. Toch doet het Nederlands kabinet al jaren te weinig om mensen in binnen- en buitenland te beschermen. Daarom wordt de Klimaatmars gehouden op zaterdag 6 november in Amsterdam.

Er wordt geëist dat het kabinet nú in actie komt met ambitieuze, eerlijke klimaatplannen voor een weerbaar heden en een leefbare toekomst. Samen kunnen we de schade beperken en bouwen aan een beter bestaan. 

Daarvoor is iedereen nodig! Mensen in alle hoeken van de wereld gaan de straat op voor een leefbaar klimaat. Ook in Nederland is jouw stem hierbij onmisbaar. Dit is hét moment voor actie. Dus kom naar Amsterdam en doe mee.

Voor aanmelden en practische informatie; https://klimaatmars2021.nl/

Tekst en foto header: klimaatmars2021.nl

De rol van vogelbeschermers bij de VN-klimaattop

Vogelbescherming Nederland: We staan op de rand. Het lot van onze planeet voor de komende decennia, wordt nú bepaald, tijdens de klimaatconferentie in Glasgow. Hopelijk is daar het besef dat natuur en klimaat innig zijn verbonden. We kunnen de klimaat- en de biodiversiteitscrisis simpelweg niet los van elkaar aanpakken.

De VN-conferentie over klimaatverandering in Glasgow (31 oktober tot 12 november), brengt staatshoofden, klimaatexperts en campagnevoerders van over de hele wereld samen. Het doel: overeenstemming bereiken over gecoördineerde maatregelen tegen klimaatverandering in de komende decennia. De beslissingen die in deze twee weken vallen, zullen ons allemaal raken.

We moeten dus proberen om invloed uit te oefenen. Om ervoor te zorgen dat de wereldleiders het zo goed mogelijk doen, voor het klimaat én de natuur. Daarom zal een delegatie van BirdLife – de wereldwijde koepelorganisatie van vogelbeschermers, waaronder Vogelbescherming – aanwezig zijn. Met enkele medewerkers van over de hele wereld.

Lees verder; https://www.vogelbescherming.nl/actueel

Ruimte voor natuur moet de standaard zijn

Geplaatst op 29 oktober 2021Willen we bebouwing natuurinclusief maken? Dan ligt de grootste uitdaging bij renovatie, zegt Sicco Jansen. Want wat doe je met de vogels en vleermuizen die al in het gebouw wonen? Voor renovatieproject Dakenstroom ontwikkelde Jansens bedrijf Unitura een dak dat ruimte biedt aan de natuur. Hiermee werd Dakenstroom winnaar van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021.

Lees hier verder het bericht van Vogelbescherming Nederland.