Gratis boekje ‘Aan de slag voor insecten’

Er zijn gelukkig al veel mensen die insecten willen helpen en De Vlinderstichting om advies vragen. Om iedereen te inspireren is deze handleiding gemaakt. Van balkon tot stadspark en van landbouwgrond tot natuurgebied; iedereen kan aan de slag!

Ga hierhttps://www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/alarm/zelf-aan-de-slag-voor-insecten/ naar De Vlinderstichting om het boekje te downloaden.

Foto header: honingbij op winterheide door Sjani van Ophemert

Maandag 26 oktober, 20.00u – Webinar: vergroening tuin en natuurinclusief renoveren voor meer biodiversiteit en een goed leefklimaat 

In de Klimaatweken organiseert de gemeente Krimpen ad IJssel een webinar over biodiversiteit en klimaat. Voor beide geldt ondertussen: het is vijf voor twaalf. Hoog tijd om er wat aan te doen, en dat kan.

Wethouder Wubbo Tempel houdt de aftrap; daarna vertelt Jaap Graveland hoe u uw tuin geschikter kunt maken voor vogels en insecten en daarbij ook bijdraagt aan een aangenamer woonklimaat. Bijvoorbeeld (een deel van de) tegels er uit, groen er in. En hij vertelt hoe u de woning kunt isoleren met behoud van de nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen. Kortom: maatregelen om biodiversiteit te herstellen en te behouden, klimaatproblemen aan te pakken en uw eigen woonklimaat te verbeteren gaan hand in hand.

Jaap geeft praktische tips, en laat u zien waar u meer informatie kunt vinden. Het webinar maakt gebruik van Zoom.

Vooraf aanmelden is nodig want dan krijgt u een link in uw mail om deel te kunnen nemen. U kunt u hier aanmelden: https://www.krimpenaandenijssel.nl/webinaroperatiesteenbreek. U kunt zich opgeven tot maandagmiddag.

Plantenparels in de Krimpenerwaard

Een mooie bijdrage in Nature Today van onze plantencoördinator Stef van Walsum. Voormalig plantencoördinator om precies te zijn. Want na zijn opleiding HBO Landscape & Environment Management op Hogeschool In holland in Delft, én binnen de NVWK 😉 heeft Stef nu een baan gevonden als projectmedewerker bij de landelijke organisatie Floron in Nijmegen. Floron coördineert planteninventarisaties en flora-onderzoek door vrijwilligers en professionals, en maakt oa de verspreidingsatlas van wilde planten: https://www.verspreidingsatlas.nl/vaatplanten.

Hier de link naar het artikel: https://www.naturetoday.chom/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26823

Wetsvoorstel stikstof biedt schijnoplossing

Door vast te houden aan de helft van de benodigde stikstofreductie, kiest het kabinet opnieuw voor een papieren oplossing ten koste van onze natuur. Daarmee sorteren we voor op een volgende stikstofcrisis. Dat concluderen natuur- en milieuorganisaties in reactie op het stikstofwetsvoorstel. De organisaties doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om toekomstgerichte keuzes te maken en het advies van de Commissie Remkes in het wetsvoorstel over te nemen.

Lees hier het hele bericht van Natuurmonumenten.

Probleem predatie weidevogels vraagt om maatwerk

Vossen die eieren uit een nest roven, of een reiger die er met een jong kuiken vandoor gaat. Voor weidevogels hoort de dreiging van roofdieren bij het leven. Alleen lijkt het er op dat de predatie onder weidevogels al tientallen jaren toeneemt. Draagt dat bij aan de sterke achteruitgang van weidevogels in Nederland? Onderzoekers van Sovon zetten de feiten op een rijtje.

Lees hier verder.

Foto header door Thomas van der Es

Bodemdaling Krimperwaard, onderzoeksrapport roept grote vragen op

De Krimpenerwaard is een van de snelst zakkende gebieden van ons land. De belangrijkste oorzaak: veenoxidatie en veeninklinking door het continu verlagen van het peil, voornamelijk om de huidige melkveehouderij te kunnen voortzetten. De gemeente onderkent dat we hier niet eindeloos mee door kunnen gaan en in het coalitie-akkoord staat als doelstelling om in 2022 op 2000 extra ha maatregelen te treffen tegen bodemdaling. Voor gerichte maatregelen liet de gemeente een rapport opstellen door Acacia waarin mogelijke maatregelen worden vergeleken, maar ook de bodemdaling wordt geschat. Wij denken dat deze onderzoekers de bodemdaling onderschatten en hebben dat in een gesprek met de gemeente toegelicht.

“De NVWK denkt dat de Krimpenerwaard gebaat is bij goede gegevens, om een aantal redenen. Er is nu veel politieke aandacht voor bodemdaling en rijk en provincie stellen geld beschikbaar om de bodemdaling te remmen. Lage bodemdalingscijfers rapporteren die de werkelijke bodemdaling onderschatten beperken de mogelijkheden om hier een beroep op te doen. En discussie over cijfers kan een goed gesprek over verduurzaming van de landbouw in de weg zitten.

Jaap Graveland, voorzitter van de NVWK geeft in de Waardvogel van september 2020 een analyse van het rapport van Acacia. Wij vinden dit te belangrijk om dit alleen onze leden aan te bieden en daarom kunt u deze analyse downloaden.

De NVWK denkt dat de Krimpenerwaard gebaat is bij goede gegevens, om een aantal redenen. Er is nu veel politieke aandacht voor bodemdaling en rijk en provincie stellen geld beschikbaar om de bodemdaling te remmen. Lage bodemdalingscijfers rapporteren die de werkelijke bodemdaling onderschatten beperken de mogelijkheden om hier een beroep op te doen. En discussie over cijfers kan een goed gesprek over verduurzaming van de landbouw in de weg zitten.

We gaan gemeente en hoogheemraadschap benaderen met de vraag of het mogelijk is met deskundigen te bespreken welke gegevens en methoden gebruikt gaan worden om de bodemdaling in het verleden en de toekomst te bepalen, zodat we een gedeeld beeld kunnen krijgen en de bodemdaling effectiever kunnen aanpakken.

Foto header; bodemdaling zichtbaar in het landschap, foto door Maria Kuijf

Otter bij Lage Weg; zeehond of toch otter?

In de Hollandsche IJssel nabij Lageweg dacht men dat zaterdagmiddag een otter waargenomen was. Carin van Delft wist het dier op de foto te zetten. Carin reed in de auto op de IJsseldijk richting Lageweg toen zij en haar man bij een boei een koppie boven water uit zagen steken. “Een eend of waterkip kon het niet zijn, dus zij we meteen gestopt en hebben we de auto geparkeerd.” Turend over het water speculeerden ze wat voor dier het zou kunnen zijn. Ze dacht aan een otter, bever of een zeehond. Een zeehond was twee weken eerder gezien ter hoogte van Capelle aan den IJssel. “Ik heb een foto gemaakt en op de Facebookpagina Ouderkerk is zooo mooi gezet. Daar was het voor een kenner snel duidelijk dat het om een otter ging.” 

Naar nu blijkt is de otter toch een zeehond. De zoogdiervereniging heeft het dier als zeehond gedetermineerd.

Sietze Kleinjan, Boswachter Uitvoering, regio Veenweiden ZHL, is de boei ter plaatse gaan bekijken. Hij vindt het dier te klein voor een zeehond. De vorm van de kop pleit volgens hem ook voor een otter. Andere zwemmende dieren, vos, hond en andere marterachtige hebben poten en geen zwempoten zoals wel duidelijk te zien is.

Lees hier het bericht in Het Kontakt over de waarneming.

Rabobank Club Support, stem op VRS Nebularia

Ook in 2020 heeft Vogelringstation Nebularia zich weer in mogen schrijven in de Rabobank Club Support. Met de Rabobank Club Support ondersteunt de Rabobank Krimpenerwaard en Gouwe met een donatie de verenigingen in hun omgeving.  Leden van de Rabobank krijgen vijf stemmen. U kunt minimaal drie en maximaal vijf verenigingen uitkiezen en deze minimaal één en maximaal twee stemmen geven.  Voor elke stem die een vereniging ontvangt (dat varieert van biljartclub tot wandelvereniging, van ouderenclub tot natuurvereniging), krijgen zij een evenredig percentage aan sponsorgeld. Voor het vogelringstation is dit een mooie gelegenheid om de jaarlijkse kosten te drukken. Afgelopen jaar hebben zij ruim € 300,00 mogen ontvangen, mede dankzij de stemmen van de leden van de Rabobank.

Heeft u een Rabobankrekening en bent u ook lid (dat is trouwens gratis), dan zouden de ringers van VRS Nebularia het fijn vinden als u op vogelringstation Nebularia stemt (het liefst met maximale 2 stemmen).

Kunt u zelf niet stemmen, maar misschien heeft u familieleden, vrienden of kennissen die dat wel kunnen, attendeer hun dan op het goede werk van Nebularia en vraag of zij het vogelringstation hun stem willen gunnen. Dus zeg het voort! Breng snel uw stem uit. Er kan gestemd worden tot 25 oktober! Ook de NVWK doet mee met de Rabo Clubsupport.

Meer informatie: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/

Foto header; gevangen geringde kleine karekiet in het Doove Gat, foto door Erik Kleyheeg

Nieuw Europees landbouwbeleid legt bom onder duurzame toekomst

Het is niet sexy maar raakt ons allemaal: het Europese landbouwbeleid. In jargon heet dit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het gaat om een van de grootste geldpompmachines ter wereld. Dit beleid wordt nu herzien, maar de uitgelekte plannen zijn ronduit alarmerend. Als het aan de drie grootste groepen binnen het Europees Parlement ligt wordt de biodiversiteits- en klimaatcrisis vergroot in plaats van opgelost.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid omvat maar liefst 40% van de hele Europese begroting. 400 miljard euro gaat naar de sector die belast is met de nobele taak ons te voeden, maar die intussen sterk bijdraagt aan het grootste biodiversiteitsverlies sinds het uitsterven van de dinosauriërs. De landbouwsector krijgt subsidie zonder dat daar harde voorwaarden voor een duurzaam bedrijfsvoering aan gekoppeld zijn. Talloze studies laten zien dat sinds 1980 in Europa meer dan 55% procent van de boerenlandvogels is verdwenen. Ook de bijen, vlinders en andere insecten gaan hard in aantal achteruit.

Zie hier het hele bericht van Vogelbescherming Nederland

Op veldbezoek bij de BovensteBesteBermbeheerder 2020

De gemeenten in de Krimpenerwaard hebben uitgesproken ambities om biodiversiteit te versterken. Een belangrijk onderdeel daarvan is ervoor te zorgen dat er zo’n verscheidenheid is aan planten en bloemen dat insecten, bijen, hommels enz. een goed toeven hebben. Mede daarom heeft de gemeente Krimpenerwaard zich aangesloten bij het project Prachtlint.

Het geluk wil dat we in onze buurgemeente Gouda een prima voorbeeld hebben hoe je goed bermbeheer realiseert.
Op vrijdag 9 oktober gingen we met vijf ambtenaren van de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel, en met wethouder Jeanette Hofman van de gemeente Krimpenerwaard op veldbezoek in Gouda. Gastheer was André van Kleinwee, de stadsecoloog van Gouda (en Zoetermeer) en om zijn jarenlange inzet voor ecologisch beheer door De Vlinderstichting en Stichting GroenKeur uitgeroepen tot BovensteBesteBermbeheerder 2020. Jarenlange inzet betekent in de situatie van Gouda al meer dan dertig jaar consequent beleid en goed letten op de uitvoering!

Het ecologisch beheer van het openbaar groen – wegbermen, oevers en plantsoenen – stond dus centraal tijdens het bezoek. En wat kun je door het enthousiasme en de tomeloze inzet van mensen veel leren en inspiratie opdoen. Zo kwamen langs: de keuze van zaadmengsels, het gebruik van maaisel van natuurorganisaties, zaaitijd, het beheer na inzaaien, het beheer op langere termijn, communicatie naar en betrekken van bewoners: het zijn allemaal belangrijke onderwerpen waarover wij en de bermbeheerders kunnen leren van anderen, om niet dezelfde fouten te maken als anderen.

De donderdag ervoor en de zaterdag erna waren kletsnat. Maar vrijdagochtend bleef het droog, en scheen zelfs een poos de zon. Kortom, we hadden een mooie ochtend. In het voorjaar maar eens kijken langs het Heempad in Gouda, bijvoorbeeld naar die honderden bloeiende kievitsbloemen, een soort die hoort bij het Groene Hart.