Barnsteenslak

Barnsteenslakken zijn kleine slakken die algemeen voorkomen. Ze zijn anderhalf á twee centimeter groot. Barnsteenslakken zijn weekdiertjes die leven in en rond water op riet, algen en waterplanten. Het tere huisje is ovaalvormig en heeft de kleur van barnsteen. Geregeld is de barnsteenslak slachtoffer van een parasitair wormpje. Dinand en zijn moeder stuurden een foto van zo’n geïnfecteerde slak, want ze vonden de slak met zijn pulserende tentakels er uit zien als een ‘alien’, een buitenaards wezen. Dinand maakte ook een filmpje.

In de Waardvogel van september 2021 staat de verdere beschrijving van het leven van de barnsteenslak en de worm. Het filmpje is hier te zien.

Foto header; barnsteenslak door Dinand

Biodiversiteit als tovermiddel tegen de eikenprocessierups

Niemand kent nog het ei van Columbus”, verzucht Hellas Schelleman, omgevingsmanager van de provincie Noord-Brabant. Samen met collega’s vormt ze een interdisciplinair team om de (over-)last van de eikenprocessierups in de provincie in bedwang te houden. Het nieuwe provinciale beleid zet niet meer in op bestrijding van de rups, maar stimuleert de natuur om het zelf op te pakken. Een uitleg.

Eikenprocessierupsen lopen achter elkaar, in processie, over de stam van eikenbomen. In het laatste stadium van rups tot nachtvlinder, verliezen ze hun miljoenen brandhaartjes. Deze haartjes kunnen bij mensen een allergische reactie veroorzaken. Bij aanraking ontstaan vaak rode bultjes op de huid, maar een heftige reactie kan soms zelfs uitlopen op een anafylactische shock. De haartjes verspreiden zich in de wind en kunnen jaren later nog steeds tot reacties leiden. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de eikenprocessierups vanuit het zuiden langzaam Nederland binnengetrokken. Ondanks bestrijding breidt het dier zijn leefgebied steeds verder uit naar het noorden.

Verder lezen https://www.naturetoday.com

Tekst en foto naturetoday.com

Heempad journaal 50

Hans van Dam woont en werkte in Boskoop. Hij is actief voor IVN Boskoop en Natuurtuin De Veenmol. Zijn roots liggen in de Krimpenerwaard. In het Heempad journaal beschrijft Hans zijn waarnemingen in de natuur en weet bijzondere dingen te vinden om over te schrijven.

Bomen oogsten en uitdelen

Bomen oogsten?! Jazeker, dat kan prima als ze nog klein zijn. Een zaailing van een paar jaar is prima te rooien en ­herplanten. Herplanten?! Dat doen ­inwoners van de woonwijken in de kernen zelf, gemotiveerde mensen die hun directe leefomgeving willen vergroenen. Een boom of struik erbij in je tuin brengt extra koeltje als het heet is, zet CO2 om in zuurstof en vangt fijnstof af.
Heb je nog meer argumenten nodig om bij dit initiatief te ­helpen? Het gaat om zaailingen oogsten uit gebieden waar er teveel staan of waar ze niet horen, het inkuilen, en het ­uitdelen. Een dagdeel van je tijd is al waardevol. Lees hieronder alles over dit mooie nieuwe plan om de Krimpenerwaard groener te maken en geef je op bij Jaap Graveland, jaap.graveland@nvwk.nl, 06 53579285.

Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor de landbouw onvolledig en ondermaats

Greenpeace, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland, Dierenbescherming en het Wereld Natuur Fonds publiceren position paper om Nederlands landbouwplan aan te scherpen.

Volgens acht natuur- en milieuorganisaties is het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor de besteding van de EU-landbouwsubsidies, , waarmee de komende jaren bijna 800 miljoen euro per jaar wordt verdeeld, niet ambitieus en concreet genoeg om de Nederlandse landbouw te vergroenen. De Europese landbouwgelden moeten ingezet worden voor de bescherming van natuur en biodiversiteit en boeren belonen die daadwerkelijk willen bijdragen aan de transitie naar een duurzame landbouw. De voorliggende publieksversie van het NSP is echter te vaag, mist onderbouwing en ambitie, en een effectmeting. De bovengenoemde organisaties doen daarom in een position paper concrete aanbevelingen het NSP te vergroenen. Ook vragen ze minister Schouten om snel een volledig uitgewerkte versie van het NSP te publiceren dat voldoet aan de Europese voorschriften. Ook vragen zij om de effecten van het plan voor natuur, klimaat en het inkomen van de boer onafhankelijk te laten doorrekenen.

In juni is er een Europees akkoord bereikt over het nieuwe Europese Landbouwbeleid (GLB) en de Europese lidstaten moeten dit akkoord uitwerken in een Nationaal Strategisch Plan (NSP). Nederland heeft in juni een publieksversie van dit NSP gepubliceerd, maar een volledige versie van het NSP is nog altijd niet publiek gemaakt of bij de politiek ter besluitvorming voorgelegd. Dat terwijl met het plan jaarlijks 800 miljoen euro publiek geld gemoeid is.

Nederland moet aan de bak voor klimaat, natuur en water

Nederland bungelt onderaan Europese lijsten als het gaat om de aanpak van klimaatverandering, het beschermen van kwetsbare natuur tegen onder meer stikstof en het op orde brengen van de waterkwaliteit. De Europese landbouwgelden moeten een bijdrage leveren aan deze grote maatschappelijke opgaven en tegelijkertijd boeren belonen die willen bijdragen aan de transitie naar een duurzame landbouw. De Europese Rekenkamer concludeerde eerder al dat het huidige landbouwbeleid (GLB) in deze opgaven gefaald heeft.

Daarvoor is nu een ambitieus NSP nodig, waarvan de effecten voor klimaat, milieu en het inkomen van de boer goed worden onderbouwd en doorgerekend. De natuur- en milieuorganisaties willen daarom dat de minister op korte termijn het volledige NSP publiceert conform de Europese eisen, inclusief scenario-onderzoeken en de voorgeschreven strategische milieueffectrapportage. Alleen op deze manier kan de Tweede Kamer de inzet van publieke middelen goed beoordelen.

Concrete maatregelen voor het NSP

In afwachting van het volledige NSP publiceren de natuur- en milieuorganisaties in een position paper een lijst met concrete maatregelen over hoe het NSP kan bijdragen aan natuur-, milieu- en klimaatdoelstellingen en aan het verdienvermogen van de boer. De organisaties willen bijvoorbeeld hogere basiseisen voor het ontvangen van inkomenssteun voor boeren, omdat dit de beste manier is om boeren te belonen voor vergroening. De organisaties stellen ook verplichte mestvrije en pesticidenvrije bufferstroken langs watergangen voor. Een verplichting om 10 procent van het landbouwareaal te reserveren voor landschapselementen die een bijdrage leveren aan biodiversiteit, hoort eveneens tot de aanbevelingen. De organisaties willen bovendien de inkomenspositie van de boer versterken door boeren extra te betalen met hulp van een nieuwe wet die het mogelijk maakt om prijsafspraken te maken voor klimaat, natuur en dierenwelzijnsdoelen.

Bekijk het position paper van Greenpeace, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland, Dierenbescherming en Wereld Natuur Fonds.

Bron: https://www.vogelbescherming.nl/

Klimaatmars op 6 november

Doe mee met de Klimaatmars op 6 november in Amsterdam! Samen maken we dit het grootste klimaatprotest dat Nederland ooit heeft gezien.

De klimaatcrisis is nu. Begin november komen wereldleiders bijeen tijdens de VN Klimaattop in Glasgow om te praten over klimaatverandering. Dit is hét moment voor massaal protest. Over de hele wereld gaan mensen de straat op om ambitieus klimaatbeleid af te dwingen. Ook in Nederland zullen we protesteren voor een leefbaar klimaat.

Steeds meer mensen worden getroffen door bosbranden, overstromingen en hongersnoden. Toch doet het Nederlands kabinet al jaren te weinig om mensen in binnen- en buitenland te beschermen. Daarom gaan we zaterdag 6 november de straat op in Amsterdam.

We eisen dat het kabinet nú in actie komt met ambitieuze, eerlijke klimaatplannen voor een weerbaar heden en een leefbare toekomst. Samen kunnen we de schade beperken en bouwen aan een beter bestaan. 

Daarvoor hebben we iedereen nodig! Mensen in alle hoeken van de wereld gaan de straat op voor een leefbaar klimaat. Ook in Nederland laten we massaal van ons horen, en jouw stem is hierbij onmisbaar. Dit is hét moment voor actie. Dus kom naar Amsterdam en doe mee.

Lees verder en meld je aan op; https://klimaatmars2021.nl/

Feiten en fabels over Jakobskruiskruid

Afgelopen maanden bloeide Jakobskruiskruid massaal in vele (midden)bermen, uiterwaarden en weilanden en dit heeft geleid tot veel ophef. Hoewel de plant giftig is voor vee, is het een zeer waardevolle nectarplant voor veel insecten. Wat veroorzaakt de massale groei van Jakobskruiskruid? Hoe giftig is de plant nu echt? FLORON heeft alle feiten en fabels op een rij gezet. Lees het in het natuurbericht.

Bron; Floron, foto header: Leonie Tijsma

Zelfplukdagen bij de Bongerd

In het najaar is onze boomgaard een walhalla aan rijpe appels en peren. En wat is nou leuker dan zélf al dat prachtige fruit van onze bomen te halen? Tijdens de zelfplukdagen is daarom iedereen welkom om de boomgaard in te trekken en onze rode plukzakken te vullen met vers fruit. Omdat de geplukte appels en peren gebruikt worden om sap te maken, verzamelen wij het vers geplukte fruit in kisten van 300 kg en controleren we direct de kwaliteit. Genieten van je eigen geplukte fruit? We verkopen het fruit ook in kleine hoeveelheden. Na het plukken ben je van harte welkom om een kop koffie of een appel-perensapje met een stuk appelplaatcake te nuttigen op één van de bankjes in de boomgaard. Trek oude schoenen of laarzen aan en de pluk kan beginnen! 

Je bent van harte welkom op Lekdijk West 85, 2871 MN Schoonhoven tussen 10.00 en 17.00 uur op de volgende data:

Vrijdag 17 september, Zaterdag 18 september, Woensdag 22 september, Vrijdag 24 september, Zaterdag 25 september

Praktische informatie

Entree: gratis. Maximaal 2 kinderen per volwassen en onder toezicht + begeleiding   

Bereikbaarheid: Met de fiets tussen knooppunt 10 en 37. Beperkte parkeergelegenheid langs de dijk

Plukmateriaal: Is aanwezig in de boomgaard, Plukhoogte: Laag-, half- en hoogstambomen

Te koop: Koffie, thee, fles appel-perensap en een appelplaatcake om te nuttigen op een van de bankjes in de Boomgaard en eigen streekproducten 

Vooral niet vergeten: je camera. We houden 1,5 meter afstand en plukken is op eigen risico!

Zie voor verdere info: https://www.delekbongerd.nl/activiteiten/zelfplukdagen

8 bijzondere vogelkijk punten in Nederland

Sommige natuurgebieden in Nederland onderscheiden zich behalve door de prachtige natuur ook door de bijzondere manier waarop je het gebied kunt bezoeken of vogels kunt observeren. Een ondergrondse gang, een kunstzinnige vogelkijkhut, een groeve, een oude spoorbrug of een uitkijktoren op een speciale plek. Vogelkijkwebsite Birdingplaces.eu selecteerde voor Vogelbescherming Nederland 8 bijzondere vogelkijk punten in prachtige natuurgebieden.

Verder lezen en meer informatie over deze gebieden zie hier. https://www.vogelbescherming.nl

Tekst: Vogelbescherming

Conclusies IPCC-rapport over klimaatverandering ook dramatisch voor vogels

Op 9 augustus j.l. werd de wereld opgeschud door het alarmerende rapport van het klimaatpanel (IPCC) van de Verenigde Naties. Als overheden nú geen dringende maatregelen treffen, zal de doelstelling van het Parijs-akkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden bij lange na niet gehaald worden. Dit heeft ook grote gevolgen voor vogels en hun leefgebieden.

Uit het alarmerende rapport van het klimaatpanel (IPCC) van de Verenigde Naties van 9 augustus 2021, blijkt dat het nog veel erger gesteld is dan gedacht met de opwarming van de aarde en als gevolg daarvan met de wereldwijde klimaatverandering. Niet alleen verandert het klimaat sneller. De veranderingen zijn in sommige gevallen zelfs onomkeerbaar. Als overheden nú geen dringende maatregelen treffen, zal de doelstelling van het Parijs-akkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden bij lange na niet gehaald worden.

Verder lezen zie bijgaande link https://www.naturetoday.com

Tekst: Vogelbescherming Nederland, foto: NVWK