Klussenbank

De NVWK krijgt het steeds drukker. Dat is prachtig, want in de praktijk betekent het dat we als vrijwilligersvereniging meepraten bij de grote projecten die worden uitgevoerd in de Krimpenerwaard en daar het natuurbelang kunnen inbrengen, maar ook dat we uit eigen initiatief met projecten kunnen aankloppen bij de beide gemeenten, waterschap en provincie. Helaas schieten daardoor bepaalde klussen erbij in en hebben we voor de projecten extra handen nodig. Daarom hebben we een klussenbank opgericht. Vaak gaat het om kortlopende taken, soms komt een klus op herhaling. Wie helpt mee?

MUS – tel je eigen stadsvogels!

Doe je mee met de Nationale Tuinvogeltelling? Dan is ook dít iets voor jou. Door driemaal in het voorjaar vogels in je eigen bebouwde kom te tellen, wordt duidelijk of onze gemeenten slagen in hun voornemen om de goede maatregelen te nemen die de kernen beter leefbaar maken voor vogels. Want steeds meer vogels verdwijnen uit de bebouwde kom,…

Bekijk deze klus… MUS – tel je eigen stadsvogels!

Wie vult onze nieuwe website?

Een nieuwe site? Voldeed de huidige website niet meer dan? Integendeel! We kregen veel complimenten voor onze prettig navigeerbare en visueel aantrekkelijke site. Het probleem is dat de ondersteuning inmiddels is weggevallen. Daarom hebben we uit noodzaak een nieuwe site gebouwd die zo veel mogelijk op de oude moet gaan lijken, met enige noodzakelijke of gewenste toevoegingen. Het raamwerk…

Bekijk deze klus… Wie vult onze nieuwe website?

Plas-dras monitoren

Voor wie weidevogels een warm hart toedraagt, is dit een erg leuke klus. Met de Boerenlandvogeldrone worden een paar plasdrassen uitgevlogen om te zien in welke aantallen de vogels er gebruik van maken, al dan niet met hun kuikens. Om de resultaten te kunnen vergelijken met wat een menselijke waarnemer ziet, zoeken we een paar vrijwilligers die (ongeveer) tegelijkertijd…

Bekijk deze klus… Plas-dras monitoren

NVWK zoekt onderkomen

De NVWK is al sinds de geboorte dakloos en wil graag eindelijk een eigen honk. Om daar activiteiten te houden, spullen op de te slaan en te vergaderen. Een fysieke plek is ook goed voor de herkenbaarheid. Onze pogingen tot nu toe zijn op niets uitgedraaid en we zoeken daarom een ‘verkenner’ om namens het bestuur de mogelijkheden te…

Bekijk deze klus… NVWK zoekt onderkomen

Wees de ogen en oren in je buurt

Bij verbouwingen, renovaties, groot ­tuinonderhoud of bij nieuwbouw gebeuren door onnadenkendheid soms ­kleine ­natuurrampjes die voorkomen hadden kunnen worden. Een boom met een duivennest die wordt omgehaald in het broedseizoen, een schuur die gesloopt wordt waarin vleermuizen overwinteren, renovatie van een huizenblok waar onder de dakpannen altijd gebroed wordt. Het is bij wet verplicht om rekening te houden met…

Bekijk deze klus… Wees de ogen en oren in je buurt

Versterking nodig in uilenwerkgroep

De uilenwerkgroep ontplooit steeds meer activiteiten. Die worden goed gewaardeerd en/of bezocht. Ook hebben een paar werkgroepleden de groep verlaten. Meer klussen, meer mensen: we kunnen dus heel goed nieuwe vrijwilligers gebruiken! Vind je uilen ook fascinerend en wil je je inzetten voor deze mooie vogels? Dan zoeken we jou! Voor vragen of aanmelden: uilenwerkgroep@nvwk.nl of bel Stefan op…

Bekijk deze klus… Versterking nodig in uilenwerkgroep

Wil jij tellen in het Loetbos?

In het Loetbos gaan we samen met SBB zo’n 80 broedhokjes voor mezen ophangen. Vind je het leuk om in het broedseizoen de broedhokjes te monitoren? Ze hangen niet hoog – een kort aluminium laddertje leen je van de NVWK. Welke mees kruipt er in, eitjes tellen, hoeveel jonkies zitten er in en hoeveel worden er groot – dat…

Bekijk deze klus… Wil jij tellen in het Loetbos?

Up-to-date houden website

We krijgen gelukkig veel complimenten voor onze website! Natuurlijk willen we dat die goed wordt bijgehouden, zoals de Nieuwsberichten, de Agenda en met nieuwe content. Sabrina van Roest vindt dit al een uitdaging. Wil jij met haar een team vormen zodat dit klusje niet stil ligt als zij op vakantie gaat of ziek is? De content krijg je aangeleverd,…

Bekijk deze klus… Up-to-date houden website

BTS tellers gezocht

Voor het weidevogelseizoen 2020 zoeken we nieuwe vrijwilligers, vooral BTS-tellers. Het gaat om twee dagdelen in april en mei, waarin je een polder volgens een logische route telt. Als je geluiden en gedrag van weidevogels kunt interpreteren, ben je onze man/vrouw. Je komt op plaatsen waar je alleen – of met een maatje – bent met de vogels, het…

Bekijk deze klus… BTS tellers gezocht