Die indianenverhalen over klimop, geloof ze maar niet: ‘Vrees van overwoekering ongegrond’

Snoeien, stekken, planten, verpotten, zaaien en schoffelen. Tuingoeroe Romke van de Kaa helpt een handje in het AD. Deze week alles over klimop.

Klimop (Hedera helix) is een van de weinige winterharde planten die een jeugd- en een volwassen fase kennen. In de jeugdfase, waarin de plant klimt, is het blad driepuntig. Die fase duurt totdat de bovenkant van een muur of de top van een boom is bereikt. Kruipt de klimop over de grond, dan groeit hij eindeloos door en geniet hij zo van een eeuwige jeugd.

Zodra de groei wordt gestuit, verandert de plant van uiterlijk: het blad wordt ruitvormig. Er ontstaan zijtakken. De lengtegroei maakt net als bij de mens plaats voor breedtegroei en de volwassen, vruchtbare fase breekt aan; vanaf nu zal de klimop elk jaar bloeien en bessen dragen. Klimop bloeit in oktober met geelgroene bloemen. Zo laat in het jaar is er voor insecten nauwelijks nectar meer te vinden en alles wat vliegt, strijkt dan ook op de klimopbloemen neer: bijen en vlinders, zweefvliegen en de laatste slome wespen.

Verder lezen zie bijgaande link https://www.ad.nl/wonen/

Bron tekst en foto: AD.nl

Aanleg nieuwe luchthaven bij Lissabon steeds verder onder druk

Het plan van de Portugese regering voor de aanleg van de omstreden luchthaven Montijo in de Taagdelta komt verder in het nauw, nu de openbare aanklager de milieueffectrapportage als volstrekt onvoldoende heeft beoordeeld. Hiermee komt de redding van dit voor vogels uiterst belangrijke gebied een stap dichterbij.

De luchthaven Montijo bij Lissabon zou moeten komen in een van de belangrijkste wetlands van Europa, de Taagdelta. Dit plan vormt een bedreiging voor beschermde vogelsoorten zoals de grutto , de nationale vogel van Nederland. Veel mensen in Nederland doen moeite om de grutto als kenmerkende weidevogel te beschermen en waren dus ook verontwaardigd toen duidelijk werd waar het vliegveld nu is gepland.

Maar ook pleisteren er grutto’s uit andere delen van Europa, zoals IJsland en Zweden, op doortrek richting West-Afrika. Het gebied is mede hierom beschermd als Natura 2000-gebied onder Europese wetgeving. 

Niet alleen voor grutto’s is het een waardevol gebied, tijdens de trek maken miljoenen vogels van allerlei soorten er gebruik van, bijvoorbeeld ook wulpen en plevieren.

Verder lezen zie; https://www.vogelbescherming.nl/

Tekst; Vogelbescherming Nederland

Offer geen weidevogel leefgebied op voor een villawijk

Weidevogels als grutto, kievit en scholekster kelderen in aantal; de belangrijkste oorzaak daarvan is het verlies van geschikte broed- en opgroeigebieden met voldoende vocht, rust en voedsel. Behoud dan in ieder geval wat er is, zou je zeggen. Ergerlijk genoeg gebeurt het regelmatig dat gemeenten en provincies bouwprojecten toestaan in leefgebied van boerenlandvogels.

In Nederland is de strijd om grond groot. Het tekort aan woningen is enorm, mensen willen ontspannen, Er is een grote landbouwsector, er is land nodig voor windmolens en zonneparken, wegen, noem maar op. En ondertussen gaat het echt slecht met de weidevogels in Nederland, terwijl we internationale verplichtingen hebben om soorten als grutto, kievit, scholekster  en tureluur een bestaan te geven in ons land.

Bezorgde burgers en boeren

Men zou denken dat de Nederlandse wet- en regelgeving ten aanzien van ruimtelijke ordening hier rekening mee houdt. Maar niets is minder waar. Uit verschillende hoeken van het land ontvangt Vogelbescherming Nederland berichten van bezorgde burgers, boeren en organisaties, die tandenknarsend toe moeten zien hoe gemeenten en provincies de aanleg van villaparken, woonwijken en compensatieprojecten toestaan, precies op de laatste postzegeltjes leefgebied van onze schaars wordende weidevogels.

Meer lezen zie onderstaande link

https://www.vogelbescherming.nl/

Bron; Vogelbescherming

Oproep Milieudefensie Rutte en Kaag, volg de wetenschap: zet klimaat op 1

Niets is meer hetzelfde sinds het wereldschokkende IPCC-rapport. De opdracht aan onze overheid is duidelijk: doe alles wat nodig is om de klimaatcrisis te stoppen. Daarom is de formatie van het nieuwe kabinet nu nog belangrijker. Alleen als Rutte en Kaag de grote vervuilers laten meedoen, maken we nog een kans. Help jij Kaag en Rutte klimaat echt op 1 te zetten?

Doe mee met de e-mailactie

Iedereen kan meedoen. Vul je naam in en klik op de oranje knop. Zo geef jij een duidelijke boodschap af. Om de e-mailtekst te bekijken hoef je alleen te klikken op 1 van de partijleiders.

Meer informatie en meedoen zie onderstaande link

https://milieudefensie.nl/klimaatop1

Tekst: Milieudefensie, foto NVWK

Afval opruimen tijdens je wandeling in de buurt.

Nu we allemaal veel meer ommetjes lopen, is er ook meer behoefte aan het opruimen van afval dat we onderweg tegenkomen. Blikjes, mondkapjes en verpakkingsmateriaal: je komt van alles tegen op Goudse straten. Om het nog iets makkelijk te maken stelt Cyclus een aantal gratis opruimpakketten beschikbaar.

Cyclus zet zich elke dag in voor het creëren van een schoon en veilig leefmilieu. Daarbij wilt Cyclus de inwoners van de gemeente Gouda graag ondersteunen om ook aan de slag te gaan. “Dit doen zij door het gratis uitlenen van prikkers, vuilniszakken, vuilniszakhouders en gekleurde veiligheidshesjes. Na afloop van het initiatief zorgen zij ervoor dat het ingezamelde afval opgehaald wordt. Dan hoeft de inwoner zich hier geen zorgen meer om te maken en weet hij/zij zeker dat het in goede handen is. Zo zorgen we samen voor een schoon milieu”, vertelt Inge van Leeuwen van Cyclus.

Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande link

https://indebuurt.nl/gouda/gemeente

Tekst en foto www.indebuurt.nl

Verbied Fossiele reclame petitie Greenpeace

De fossiele industrie heeft een desastreuze impact op al het leven op aarde en is hoofdverantwoordelijk voor de klimaatcrisis. Met reclame jaagt de fossiele industrie de klimaatcrisis nog meer aan en brengt ze ons in gevaar.

Daarom lanceert Greenpeace een Europees burgeriniatief waarmee ze een verbod op fossiele reclame eisen. Met 1 miljoen Europeanen kunnen zij voor een verbod op fossiele reclame zorgen. Dus doe mee en teken hun burgeriniatief.

Voor meer informatie zie onderstaande link

https://www.greenpeace.org/

Tekst en foto Greenpeace.nl

Kom in actie en teken het manifest voor minder vlees van wakker dier

Wakker dier wil dat de overheid:

1) zich uitspreekt over minder vlees

2) zelf het goede voorbeeld geeft

3) minder vlees stimuleert.

Minder vlees is beter

Dieren in de vee-industrie leiden een gruwelijk leven. Zij zitten opgesloten in een wereld van beton en staal. Met nauwelijks ruimte of daglicht. Daarom is het belangrijk om minder vlees te eten. 

Meer informatie zie onderstaande link

https://actie.wakkerdier.nl/manifest-minder-vlees

Tekst en foto wakkerdier.nl

Nieuwsbrief winter vogeltellingen september 2021

Hierbij namens Hans Kouwenberg de nieuwsbrief over de telling van september 2021 en natuurlijk de herinnering om in het weekend van 16 of 17 oktober weer lekker de polder in te gaan. Gisteren was het echt herfstig maar vandaag een lekker nazomerzonnetje. Voorspellingen of garanties voor het komemde telweekend geef hij niet. Wel zullen een hoop van onze wintergasten zijn gearriveerd.
Hij wenst een ieder een goede telling en hij ziet de resultaten weer met belangstelling tegemoet.

Verder lezen zie bijgaande nieuwsbrief

Tekst Hans Kouwenberg Foto NVWK

Heempad journaal 51

Hans van Dam woont en werkte in Boskoop. Hij is actief voor IVN Boskoop en Natuurtuin De Veenmol. Zijn roots liggen in de Krimpenerwaard. In het Heempad journaal beschrijft Hans zijn waarnemingen in de natuur en weet bijzondere dingen te vinden om over te schrijven.

Tekst; Hans van Dam foto NVWK

Biodiversiteit als tovermiddel tegen de eikenprocessierups

Niemand kent nog het ei van Columbus”, verzucht Hellas Schelleman, omgevingsmanager van de provincie Noord-Brabant. Samen met collega’s vormt ze een interdisciplinair team om de (over-)last van de eikenprocessierups in de provincie in bedwang te houden. Het nieuwe provinciale beleid zet niet meer in op bestrijding van de rups, maar stimuleert de natuur om het zelf op te pakken. Een uitleg.

Eikenprocessierupsen lopen achter elkaar, in processie, over de stam van eikenbomen. In het laatste stadium van rups tot nachtvlinder, verliezen ze hun miljoenen brandhaartjes. Deze haartjes kunnen bij mensen een allergische reactie veroorzaken. Bij aanraking ontstaan vaak rode bultjes op de huid, maar een heftige reactie kan soms zelfs uitlopen op een anafylactische shock. De haartjes verspreiden zich in de wind en kunnen jaren later nog steeds tot reacties leiden. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de eikenprocessierups vanuit het zuiden langzaam Nederland binnengetrokken. Ondanks bestrijding breidt het dier zijn leefgebied steeds verder uit naar het noorden.

Verder lezen https://www.naturetoday.com

Tekst en foto naturetoday.com