Algemene ledenvergadering

Reserveer alvast in je agenda: 14 april - Algemene vergadering, met voordracht van drie nieuwe bestuursleden voor de functies van coördinator plantenwerkgroepen, penningmeester en algemeen bestuurslid. Direct na de vergadering verzorgt Jaap Graveland een presentatie over Biodiversiteit in de Krimpenerwaard. Gelegenheid tot discussie na afloop. In verband met de Corona-pandemie vindt de vergadering digitaal plaats. …

Vrijwilligersavond Weidevogelbeschermers

De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude

In de Krimpenerwaard kunnen we heerlijk genieten van de natuur die nog volop aanwezig is. De groene weilanden met de sloten en op de achtergrond de bosjes. Hier en daar een koppel koeien en natuurlijk de vogels in de lucht. Dan besef je dat het iets waardevols is dat we graag willen behouden. Dat gaat …

Afsluitavond weidevogelseizoen

De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude

Op woensdagavond 10 november houdt de weidevogelwerkgroep de jaarlijkse afsluitavond van het weidevogelseizoen in ‘’De Zwaan’’ te Berkenwoude. Op deze avond willen we het afgelopen seizoen bespreken en de resultaten bekendmaken. Het is ook een moment om elkaar te spreken en ervaringen te delen. Vanaf 19:30 staat de koffie klaar en om 20:00 begint het …

Algemene vergadering weer in De Zwaan in Berkenwoude

De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we de Algemene vergadering weer vieren met koffie en gebak in de Zwaan. Je bent meer dan welkom op woensdag 30 maart 2022, vanaf ongeveer 19:30 uur inloop en vanaf 20:00 uur vergadering. Direct na de vergadering een inspirerende lezing door Anthonie Stip, projectleider bij de Vlinderstichting, initiator …

Lezing door Anthonie Stip over Trends in natuurbescherming

De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude

Direct na de ALV spreekt Anthonie Stip over Trends in de natuurbescherming en over wat verenigingen als de NVWK daarin betekenen. Hij gaat in op de bijzonderheden van veenweidegebied, op de belangen van de agrarische sector en hoe je elkaar kunt vinden in natuur-inclusieve landbouw, en natuurlijk op bermbeheer en Prachtlint. Anthonie waardeert spraak en tegenspraak...