Algemene ledenvergadering

Reserveer alvast in je agenda: 14 april - Algemene vergadering, met voordracht van drie nieuwe bestuursleden voor de functies van coördinator plantenwerkgroepen, penningmeester en algemeen bestuurslid. Afhankelijk van de dan geldende richtlijnen live of digitaal. Aanmelden verplicht.