EURO Birdwatch 2021

Trektelpost 'De Hoekse Sluis' Lekdijk 32, Lekkerkerk

Zaterdag 2 oktober 2021 doet de NVWK weer mee aan de Euro Birdwatch, waaraan 27 Europese partnerorganisaties van Vogelbescherming deelnemen. We staan op de onze trektelpost ‘De Hoekse Sluis’ vanaf …

Hooien botanische veldjes in het Loetbos

Loetbos

De NVWK maait een aantal veldjes in het Loetbos. Het maaisel voeren we af. Dat is nodig om een bloemrijke vegatatie te houden. We verzamelen bij de Hendrikshoeve, Loet 4 …