EURO Birdwatch 2021

Trektelpost 'De Hoekse Sluis' Lekdijk 32, Lekkerkerk

Zaterdag 2 oktober 2021 doet de NVWK weer mee aan de Euro Birdwatch, waaraan 27 Europese partnerorganisaties van Vogelbescherming deelnemen. We staan op de onze trektelpost ‘De Hoekse Sluis’ vanaf …

Hooien botanische veldjes in het Loetbos

Loetbos - Parkeerplaats

De NVWK maait een aantal veldjes in het Loetbos. Het maaisel voeren we af. Dat is nodig om een bloemrijke vegatatie te houden. We verzamelen bij de Hendrikshoeve, Loet 4 …