Springbalsemien trekken

Donderdag 13 en zaterdag 15 juni as. gaan we weer reuzenspringbalsemienen trekken in het Loetbos. Dit is een vervolg van de actie in 2018.

Net als in 2018 zijn er in samenwerking met Staatsbosbeheer weer twee data geprikt waarop we de exoot reuzenspringbalsemien te lijf willen gaan. Het doel is om te voorkomen dat de planten zaad zetten en hun rijpe zaden naar alle kanten wegschieten. Deze snelle groeier neemt al het licht weg op de bosbodem, zodat inheemse planten eronder verstikken en hun zaden niet kunnen ontkiemen. Vorig jaar hebben we op twee data een aantal percelen helemaal vrijgemaakt van deze woekeraar. Een goede bijkomstigheid is dat de zaden slechts twee jaar kiemkrachtig zijn, waardoor de kans dat na de activiteiten van dit jaar de planten op deze percelen terugkeren steeds kleiner wordt.

Uiteraard willen we de planten verwijderen voordat ze zaad zetten. Omdat we ook met het broedseizoen rekening moeten houden, zijn in overleg met Staatsbosbeheer de volgende vrij late data geprikt: donderdag 13 en zaterdag 15 juni as. We beginnen om 09.30 uur en eindigen om 16.00 uur.

De activiteiten zijn ook geschikt voor wat oudere kinderen. De planten wortelen oppervlakkig dus trekken makkelijk uit, en er zitten geen doorns of iets dergelijks aan. Toch wordt aangeraden om handschoenen te dragen omdat ze soms tussen de bramen staan. Stevige schoenen is op de ongelijke bosvloer ook een vereiste.

We bewaren goede herinneringen aan de actie van vorig jaar waarin we gezamenlijk door de bospercelen trokken onder leiding van de boswachter. Staatsbosbeheer zorgt voor koffie en uitleg aan het begin van de dag, voor koffie/thee e.d. bij de door uzelf meegebrachte lunch en uiteraard aan het eind een afsluitend drankje.

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om een aantal uren of een dagdeel te komen helpen!

In 2020 gaan we opnieuw kijken of er nog een plantje is blijven staan of een sterk zaadje is ontkiemd, maar dan moeten we toch een mooi resultaat zien van de inspanningen op de percelen waar gewerkt is.

Na alle werkzaamheden rondom het verwijderen van zieke essen in het Loetbos is het de vraag hoe e.e.a. er dan uit zal zien en waar we dan aan de slag kunnen, omdat naar verwachting de mogelijkheden om dan met machines tussen de nieuwe aanplant te maaien ruimer zullen zijn. Maar dat blijft tot volgend jaar een open vraag!

Voor informatie en/of aanmelden: Joke Colijn, j.j.colijn@gmail.com, 06-44744408.

 

Geplaatst op 3 juni 2019