BraderieGarderen Gardenen.nl

Tot voor enkele jaren hadden wij regelmatig een standje op jaarmarkten e.d. waarop aan belangstellenden uitleg werd gegeven over onze doelstellingen en onze acties. Hier werden ook nieuwe leden geworven. Er komt helaas niets meer van en dat is een gemiste kans om ons te profileren. Vind je het leuk om een paar maal per jaar bij zoín standje te staan en de doelstellingen van de NVWK uit te dragen? De spullen om je stand Ďgroení aan te kleden zijn uiteraard beschikbaar. De frequentie bepaal je zelf.

Informatie bij Joke Colijn, Joke Colijn, j.j.colijn@gmail.com, 06 44744408 of 0182 359778.

Bron foto header; garderen.nl

 

Geplaatst op 28 juli 2018