Huiszwaluw - Dirk-Jan van Roest

Het moet beter met de huiszwaluw. Vogelbescherming en Sovon hebben daarom dit jaar uitgeroepen als Jaar van de Huiszwaluw. Aandacht en actie. En daar doen wij aan mee.

Telling van kolonies

Jaarlijks worden er al ruim 1.700 kolonies geteld, maar er zijn ook nog regio’s waar nauwelijks wordt geteld. En Sovon wil juist ook daar graag een goed beeld krijgen. In de Krimpenerwaard worden op dit moment de kolonies geteld in Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel, Lageweg, Gouderak, Berkenwoude, Lekkerkerk en Bergambacht. Mogelijk dat niet alle kolonies in een kern geteld worden of bekend zijn, dus we horen graag waar er kolonies bij u in de buurt zitten.

Meer informatie op https://www.sovon.nl/nl/huiszwaluwkolonie

Nestonderzoek

Naast telling van de kolonies start Sovon ook een nestonderzoek. Waar bij de telling van de kolonie slechts eenmaal geteld hoeft te worden, wordt bij nestonderzoek meer tijd gevraagd. Wekelijks een kijkje bij het nest (hoeft dus geen kolonie te zijn) of de nesten.

Voor het nestonderzoek:

  • kies je een kolonie die je vanaf half april t/m de nazomer volgt.
  • observeer je wekelijks enkele nesten (max. 10) vanaf een afstandje voor de duur van een kwartier tot uur.
  • noteer je telkens per nest het stadium.
  • verzamel je samen met anderen waardevolle gegevens over het broedsucces van een bedreigde soort.

Meer informatie op https://www.sovon.nl/huiszwaluwnestonderzoek

Voorlichting

Daarnaast heeft de huiszwaluw, hoe gezellig hij ook klinkt, een wat besmeurd karakter. Niet alle huiseigenaren zijn blij met het poepgedrag van de huiszwaluw. Omdat onbekend vaak onbemind maakt, is er een brochure op dezelfde pagina van de site te downloaden met achtergrondinformatie en tips over wat je aan eventuele overlast kan doen en dat het maar om een paar weken per jaar gaat.

Zie download in de rechterkolom "brochure huiszwaluwen"

Zelf aan de slag?!

Al broedende huiszwaluwen aan je huis? Geniet vooral van deze erfvogels en laat oude nesten zitten! Deze trekken weer andere huiszwaluwen aan.

Woon je in het buitengebied, denk dan eens aan deze actiepunten die bij kunnen dragen aan het behoud van de huiszwaluw. Maak geschikte dakranden wit, zorg voor een modderplaats binnen 100 tot 200 meter van de nestplaats en hang meerdere kunstnesten op aan de oost- of noordoostzijde direct onder de dakgoot of het overstek.

Mee doen of meer informatie? Neem contact op met de coördinator van de zwaluwwerkgroep Nico van Dam: nicovandam@hotmail.nl of 0180 513975. Ook als het je leuk lijkt om binnen de Krimpenerwaard structureel meer voor de zwaluwsoorten in het algemeen te kunnen betekenen.

 

Geplaatst op 28 maart 2018