Grutto Annemieke zit in Senegal

Na ruim een maand in de Coto Donana vond grutto Annemieke het tijd om verder te trekken. 4 juli vertrok hij met wind in de rug naar het zuiden. 26 uur later en met 2100 kilometer achter zich vliegt grutto Annemieke met een gemiddelde vliegsnelheid van 80 km/u boven de Banc d’Arguin in Mauritanië. Hij is er nog niet; de wind draait en komt nu uit het zuidwesten, dus hij ondervindt lichte tegenwind op het laatste stuk. Maar hij haalt het met een gemiddelde vliegsnelheid van 30 km/u. 14 uur later en 400 kilometer verder komt Annemieke aan in Senegal, net onder Djoudj National Bird Sanctuary.

Johan zit nog in het noorden van Marokko. Daar verblijft hij langs de Sebou rivier. Het gebied langs deze rivier is een van de meest vruchtbare in Marokko. Sietse zit nog in de Coto Donana en Jaco zit nog in Nederland. De afgelopen dagen kregen we minder punten van Jaco binnen, waarschijnlijk kon door het slechte weer de zonnecel van zijn zender onvoldoende opladen, maar het lijkt erop dat hij nog steeds rondhangt tussen de Alblasserwaard en de Biesbosch. Ben je toevallig in de omgeving? Let dan goed op grutto’s met kleurringen en/of een antenne. Complete grutto kleurringen kunnen je mailen naar j.c.hooijmeijer@rug.nl of invoeren in waarneming.nl met als activiteit “kleurringdragend”.

Johan vliegt 15 juli tijdens tweede poging succesvol naar Senegal

Sinds de vorige update zijn er geen nieuwe signalen van de zender van Jaco in Nederland binnengekomen. Hij zat tot 8 juli in de Biesbosch en de Alblasserwaard. Mogelijk kon de batterij van zijn zender door het slechte weer van de afgelopen tijd niet opladen. Nu het zonniger wordt, hopen we snel weer een signaal te krijgen.

Door: Camilla Dreef, afbeelding header; Camilla Dreef

Verhef natuurinclusief bouwen tot norm

‘Verhef natuurinclusief bouwen tot norm’, met deze oproep richtte een brede coalitie zich in november 2019 tot het kabinet. Ministers Van Nieuwenhuizen (IW), Schouten (LNV) en Ollongren (BZ) hebben op 17 juni 2020 in een gezamenlijke schriftelijke reactie aangegeven dat ze in gesprek willen met de ondertekenaars om natuurinclusief bouwen algemeen gangbaar te maken. Dit is een positieve trendbreuk ten aanzien van het huidige beleid waarin natuur vooral gedelegeerd is naar provincies en gemeenten.

Op de site van NL Greenlabel is hierover een uitgebreid artikel te lezen.

NL Greenlabel staat sinds 2010 voor een meetbaar duurzame leefomgeving:

 • Behouden en versterken van de kwaliteit van de bestaande omgeving
 • Co-creatie, burgerparticipatie en eigenaarschap
 • Groen als toegevoegde waarde, niet als decoratie
 • Mens en natuur in balans
 • Een groene en gezonde leefomgeving
 • Gebouw te gast in het landschap
 • People, Planet, Profit & Prosperity

Bron en header: nlgreenlabel.nl

Doe mee met de Tuinvlindertelling 2020

Onder de noemer “Vlinder mee” houdt De Vlinderstichting van 4 tot en met 26 juli weer de landelijke tuinvlindertelling.
Help De Vlinderstichting en tel de vlinders in je tuin. Als er veel mensen meedoen, krijgen we een beter beeld van hoe het met de tuinvlinders gaat.
Om het tellen makkelijk te maken heeft de stichting een app ontwikkeld die je ook helpt om de vlinders te herkennen.
Alle informatie vind je op: de site van De Vlinderstichting

Foto: distelvlinder door Arie Kooy


Boswachters balen van laagvliegende paragliders in de polder: ‘Jullie verstoren de broedende vogels’

Boswachters en vogelliefhebbers in de Krimpenerwaard zijn ‘helemaal klaar’ met vliegtuigjes en parapenters die laag over broedende vogels scheren. Voor piloten is de polder echter aangewezen als gebied om noodlandingen te oefenen. En paragliders zijn blij dat er een plek is waar ze wél mogen vliegen.
Op de regionale site van het AD sectie Gouda kunt u in de poll uw stem laten horen over een verbod op laagvliegende paragliders in het broedseizoen.
Boswachter Ivan Broer van het Loetbos uit in het bijgaande artikel zijn frustratie over het laagvliegen.


Eind december 2019 maakte Jaap Graveland tijdens zijn watervogeltelling twee filmpjes van een overvliegende paraglider boven polder Middelblok en
boven polder De Nesse.

Bron: https://www.ad.nl, Foto: Stockfoto

950e MUS-teller

Sovon is blij dat ze met Johan Bouma uit Sneek de 950e MUS-teller binnen hebben. Het – Meetnet Urbane Soorten – kortweg MUS is een van de vele tel,- en onderzoekprojecten waarvoor Sovon Vogelonderzoek Nederland vrijwilligers zoekt.
Johan Bouma vertelt in de nieuwsbrief over het project en zijn motivatie om mee te doen.

Foto: van de Sovon-site

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

Vogelbescherming Nederland heeft een handige en makkelijke tool ontwikkeld. Met je telefoon vogels herkennen die je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. De app heet MijnVogelvinder en is gratis te raadplegen via www.mijnvogelvinder.nl (openen via uw mobiel).

Over MijnVogelvinder

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof.

Wat biedt deze web-app?

 • Een overzicht van vogels die de afgelopen periode bij u in de buurt zijn gezien. 
 • Een lijst met meer dan 300 vogelsoorten en waar deze in Nederland leven.
 • Een selectie van de beste vogelgebieden in Nederland.
 • Een overzicht van recent waargenomen vogels per gebied. 
 • Tips voor hoe u vogels kunt vinden en herkennen.
 • Een logboekje waarin u uw waarnemingen kunt opslaan.
 • Een luisterquiz om uw kennis van vogelgeluiden te testen.

En de web-app wordt steeds verder ontwikkeld om het vogels kijken voor u nog leuker te maken.

Alle informatie vind je op de site van Vogelbescherming Nederland

Foto header: aalscholver door Peter Stam

Botsende belangen bij het tegengaan van klimaatverandering

Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten alle zeilen worden bijgezet. Naast energiebesparing, zonnepanelen op daken, windmolens op zee en veel andere maatregelen, is daarbij ook grootschalige duurzame energieopwekking op land essentieel. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat dit niet ten koste gaat van ons landschap en de natuur. Om inzicht te krijgen in hoe de burgerbeweging denkt over dit onderwerp, is er samen met de andere milieufederaties een raadpleging gehouden onder hun achterban in geheel Nederland. Uit deze raadpleging komen interessante inzichten naar voren die zijn gepubliceerd in het verslag: De burgerbeweging over grootschalige energieopwekking


Zo blijkt uit de raadpleging dat burgers de ernst zien van het klimaatprobleem en zich tegelijkertijd verantwoordelijk voelen voor de natuur, het landschap en de omgevingskwaliteit. In de raadpleging spreken burgers zich uit over de locatiekeuze, het betrekken van omwonenden en het combineren van meerdere functies bij wind- en zonne-energie in het buitengebied. De inzichten sluiten goed aan bij het concept Energietuinen,  waarbij een multifunctionele en participatieve aanpak dé sleutelwoorden zijn.


Blog Camilla Dreef: Eerste zendervogel uit de Krimpenerwaard in Afrika

In de Krimpenerwaard wordt in natuurgebieden van het Zuid-Hollands Landschap en in het agrarisch gebied beheerd door het Agrarisch Collectief hard gewerkt om het landschap voor grutto’s en andere weidevogels te verbeteren. Zijn grutto’s in staat om hier succesvol jongen groot te brengen? In het hoge gras is het lastig om gruttokuikens te volgen. Om meer te weten te komen over de bewegingen van gruttofamilies in deze gebieden worden dit seizoen vijf grutto’s met satellietzenders uitgerust. Wij volgen ze daarmee op de voet.

Annemieke en Sietse zitten nog steeds op hun plek in de Coto Donana. Annemieke in het noordwesten van het gebied en Sietse in het zuidoosten. Hier verblijven meer gezenderde grutto’s, het is een belangrijk gebied tijdens de trek naar het zuiden.

Annemieke en Sietse in de Cota Donana

Ook in Nederland komen grutto’s uit verschillende broedgebieden samen op voedselrijke plekken en slaapplaatsen voordat ze naar het zuiden trekken. Zo zit de Duitse grutto Rosalie sinds 24 juni in de Biesbosch, waar ze ook nog eens werd gezien door Albert De Jong. Ze was aan het foerageren in de Muggenwaard, een van de polders in de Noordwaard die rond 2015 onder water is gezet voor het project Ruimte voor de Rivier. Het is een favoriete plek voor veel grutto’s en zo ook voor Rosalie. En misschien ook wel voor “onze” Jaco. Hij maakt vanuit de Alblasserwaard uitstapjes naar de Noordwaard in de Biesbosch. Zullen Rosalie en Jaco elkaar hebben ontmoet?

Johan heen en weer naar Afrika

Grutto Johan zat de afgelopen tijd in centraal Spanje, maar in de avond van 29 juni is hij naar het zuiden vertrokken. Geen stop bij Annemieke en Sietse, maar direct door naar Afrika. In Marokko stopte hij in Oued Chebeika, een gebied waarin een wadi deels geblokkeerd is waardoor een moerasgebied is ontstaan. Het bezoek was van korte duur. De volgende avond vloog hij weer terug naar het noorden van Marokko! Weer 800 km terug om weer ten noorden van de Sahara uit te komen. Zou Johan geen goede pleisterplaats langs de Sahara hebben kunnen vinden?

Ik heb een nog iets uitgebreidere update over Johan geplaatst op mijn facebook pagina en iedereen in het bericht getagged, www.facebook.com/biologiemetcamilladreef

Door: Camilla Dreef, foto header; Rosalie in de Noordwaard, foto door Albert de Jong