Dit staat er (in 15 bulletpoints) in het rapport van VN-klimaatpanel IPCC

De aarde warmt op, er zijn overal op aarde gevolgen en de oorzaak is de menselijke uitstoot van broeikasgassen. Deze opwarming wordt steeds sterker zolang we (netto) broeikasgassen blijven uitstoten. Dit resulteert in hittegolven, droogte, extreme neerslag en op zeer lange termijn waarschijnlijk meerdere meters zeespiegelstijging. Dat is een greep uit enkele kernboodschappen van VN-klimaatpanel IPCC.

Lees verder op NU.nl.

Stoepplantjes zijn belangrijk!

Hoe vaak lopen we niet achteloos langs stoepplantjes, we zien ze niet eens. Maar ze zijn ook bewoners van de stad of het dorp waar we wonen. Ze zijn al heel lang onder ons en hoewel ze een onopvallend bestaan leiden – het zijn taaie rakkers. En ze zijn belangrijk!

Stoepplantjes zijn belangrijk
In een stad van alleen maar steen, zonder groen, wordt het in de zomer erg heet. Regenwater kan niet goed weglopen en insecten vinden er weinig te eten. Het is fijn als mensen tuinen maken maar de wilde plantjes, die vanzelf in de stad groeien, zijn minstens even belangrijk voor de afkoeling en de biodiversiteit. Jammer genoeg vinden de meeste mensen het erg slordig staan, al dat ‘onkruid’ dat zomaar vanzelf groeit.

Soms staan die wilde plantjes in de weg, maar vaak niet. Dan is het fijn als ze blijven staan.
Als mensen meer van plantjes weten en ze beter bekijken gaan ze ze leuk vinden, denken de mensen van de Hortus. En dan mag er vast meer blijven groeien.
Maar – wat groeit er eigenlijk, is het waar dat daar allerlei beestjes van leven, kunnen die stoepplantjes goed tegen het veranderende klimaat? Heel veel vragen waar jij bij kunt helpen!
Om te beginnen, hebben alle mensen samen heel veel ogen, en die kunnen samen goed kijken welke planten waar staan. Als iedereen z’n kleine stukje onderzoekt, weten we al gauw van de hele stad en misschien wel van het hele land welke plantjes waar groeien.

Wat nou zo leuk aan stoepplantjes is: je mag ze echt onderzoeken. Het zijn maar ‘onkruidjes’, dus als je er eens eentje plukt voor een proefje, of je verzamelt zaadjes, is dat prima. Je kunt er allerlei leuke dingen mee doen.  En handen wassen achteraf, je weet nooit of er een hondje geplast heeft.

Let op: als je een proefstukje van 1 bij 2 meter hebt (zie bij Onderzoek) pluk je natuurlijk niet in je proefstukje!

Klik hier voor het nieuws over stoepplantjes.

Volg Stoepplantjes ook op social media!
Voor foto’s, tips, weetjes en om in contact te komen met andere stoepplantjesliefhebbers!
Twitter
Instagram
Facebook

Oproep aan de minister: regie nodig bij bestrijding eikenprocessierups

In de strijd tegen eikenprocessierups wordt gebruik gemaakt van bestrijdingsmethoden die erger zijn dan de kwaal. Beelden van spuitkanonnen, dode rupsen van onschadelijke vlinders en lijmbanden met dode vogels en vleermuizen doen veel stof op waaien. De brandharen van eikenprocessierups zijn weliswaar erg vervelend, de huidige bestrijding is lokaal een chaos. Dat vraagt om regie van de overheid.

Lees hier het volledige nieuwsbericht van De Vlinderstichting; https://www.vlinderstichting.nl/actueel/

Dit bericht geeft het belang aan van een onderzoek als die van de NVWK; het Broedkastenproject in het Loetboes, zónder schadelijke bijwerkingen en mét gebruik van natuurlijke bestrijders.

Schrijnend IPCC-rapport luidt noodklok voor het klimaat: we moeten nu in actie komen

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ook bekend als het VN-klimaatpanel, heeft een nieuw rapport gepresenteerd. Daarin wordt de noodklok geluid om dringend iets te doen aan de wereldwijde gevolgen van klimaatverandering. De mens blijkt ‘onmiskenbaar’ de grootste oorzaak.

Het IPCC is het adviesorgaan van de Verenigde Naties, met betrekking tot klimaatverandering. Het zorgt voor de cijfers achter de wetenschap. Het doel van het dikke, wetenschappelijke rapport is het onderstrepen van de noodzaak om wereldwijd in actie te komen. Vooral politici en andere beleidsmakers worden aangesproken.

Effectief klimaatbeleid is urgenter dan ooit

De huidige staat van het klimaat wordt in het rapport samengevat als rampzalig. Overal ter wereld warmt de aarde op door onze enorme uitstoot van broeikasgassen. Het gevolg is onder andere meer hittegolven, droogte, extreme neerslag en de stijging van de zeespiegel. De temperatuur is nog nooit zo snel gestegen als nu, volgens het IPCC.

De mens is ‘onmiskenbaar’ de oorzaak

Uit het rapport blijkt dat broeikasgassen door mensen de grootste oorzaak is van de razendsnelle klimaatverandering. ‘It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land. Widespread and rapid changes in the atmosphere, ocean, cryosphere and biosphere
have occurred’, valt er als eerste conclusie te lezen in het rapport.

Bron: IPCC AR6 WGI

We moeten nu in actie komen

Er is ook goed nieuws: het is nog niet te laat, maar dan moeten we wel nu in actie komen. Klimaat moet topprioriteit worden voor het nieuwe kabinet en voor lokale overheden. Als Natuur en Milieufederaties roepen we de lokale politiek op om klimaatverandering op hun agenda te zetten. In ons pamflet geven we tien voorstellen, inspiratie en concrete voorbeelden.

We zien dit rapport als steun in de rug voor ons werk. Wederom blijkt het erg belangrijk om samen hard te werken om onze klimaatdoelen te halen voor een leefbare aarde.

Bekijk hier het volledige rapport.

Download hier de samenvatting van het IPCC-rapport;

Altijd een sensatie om te zien: kolibrievlinder

Het is zeker geen zeldzaamheid, maar toch is bijna iedereen die een kolibrievlinder te zien krijgt enthousiast. Het is dan ook door het gedrag een bijzondere vlinder en het is altijd onverwacht als je er een ziet. Zo is hij er en zo is hij ook weer verdwenen.

Zie hier het volledige bericht van De Vlinderstichting; https://www.naturetoday.com/

Foto header door Joke Colijn

Waarom gaat de wilde eend in aantal achteruit?

Ieder jaar zetten Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek een vogelsoort in de schijnwerpers waar het niet goed mee gaat. 2020 was het Jaar van de Wilde Eend. Want hoewel nog steeds erg algemeen, ze nemen al jaren langzaam af in Nederland. Het vermoeden bestond dat er niet genoeg kuikens groot worden om de populatie op peil te houden. Met uw hulp hebben Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek dat onderzocht.

De wilde eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het er de laatste decennia geleidelijk steeds minder werden. Sinds 1990 is ongeveer een derde van onze broedpopulatie verdwenen, nadat het ze tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog voor de wind ging. Waar dat door komt is niet goed bekend. De donzige kuikentjes zouden wel eens het antwoord kunnen geven. Worden er wel genoeg volwassen om de populatie in stand te houden?

Verder lezen zie: https://www.vogelbescherming.nl/

Bron tekst: Vogelbescherming, foto: Erik Kleyheeg

Goed nieuws voor de grutto: Aanvalsplan van start door financiële steun minister Schouten

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) komt met een flinke financiële bijdrage voor het Aanvalsplan Grutto. Het gaat om een bedrag van 5 miljoen euro voor de periode van 2021-2022. Hierdoor kan gestart worden met de uitvoering van het plan.

Voor de periode tussen 2023 en 2027 heeft de minister zich voorgenomen om samen met de provincies 67,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Pieter Winsemius, oud-minister en initiatiefnemer van het Aanvalsplan Grutto: “Het is mooi nieuws dat we nu van start kunnen gaan, maar er is nog een pak geld extra nodig om het volledige Aanvalsplan uit te voeren. Alleen dan kunnen we daadwerkelijk het verschil maken voor de weidevogels”.

Verder lezen zie; https://milieufederatie.nl/nieuws/goed-nieuws-voor-de-grutto-aanvalsplan-van-start/

Tekst: Natuur en Milieu federatie Zuid-Holland, foto: NVWK

Kom in actie met Greenpeace en steun de natuur

Hoe mooi is de natuur in Nederland? Hollandse luchten, het water, heidevelden, duinen, bossen en het strand zijn al eeuwenlang een bron van inspiratie voor schilders, schrijvers en andere kunstenaars. En iederéén geniet van natuur: we hebben haar nodig voor grondstoffen, medicijnen en voedsel, of voor een fikse wandeling om ons hoofd leeg te maken. Wij mensen kunnen niet zonder natuur; wij zijn natuur.

In Europa is wettelijk vastgelegd dat landen ervoor moeten zorgen dat kwetsbare gebieden niet nog verder verslechteren; een afspraak waar Nederland zich niet aan houdt. En ook de plannen die er nu liggen voor de komende jaren zijn bij lange na niet voldoende om de achteruitgang te stoppen. Daarom bereidt Greenpeace een rechtszaak voor. Als er in het nieuwe regeerakkoord niet voldoende wordt ingezet op het aanpakken van deze natuurcrisis, klagen zij de staat aan.

Kom jij ook op voor de natuur in Nederland? Steun de natuurzaak van Greenpeace en pleit met ons voor een regeerakkoord dat kwetsbare natuur in Nederland écht beschermt.

Meer lezen, filmpje bekijken en ondertekenen petitie van Greenpeace; https://steun.greenpeace.nl/onze-natuur-onze-zaak

Bron tekst en afbeelding: Greenpeace

Website Anna van Velden

Anna van Velden heeft, geïnspireerd door haar tuin in de Krimpenerwaard, een verhaal geschreven. Het gaat over natuur en vogels, stilte en lawaai.

Anna van Velden is geboren in 1965. Door de ziekte ME/CVS is zij al tientallen jaren grotendeels aan huis gebonden. Zij heeft diverse hobby’s en interesses, waaronder (kleine stukjes) wandelen, natuur, vogels, mensen, talen, fotografie. Sinds 2020 schrijft zij korte verhalen.

Haar website is; https://annavanvelden.com/blog/

Foto header; zwartkop, bron; https://annavanvelden.com/blog/

Enquête: hoe verandert kringlooplandbouw het agrarische landschap?

Om voedsel te blijven produceren binnen de grenzen van de planeet, is een verandering nodig naar kringlooplandbouw. Deze verandering zal effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit van het het agrarische landschap. Wilt u meedenken over hoe dit toekomstige landschap eruit gaat zien? Dan kunt u meedoen met een nieuw onderzoek van Wageningen University & Research.

Onderzoekers van WUR hebben een enquête opgesteld voor bewoners, (agrarisch) ondernemers, recreanten en andere betrokkenen bij het buitengebied. In de enquête worden een aantal vormen van kringlooplandbouw verbeeld en beschreven. Op basis van deze beelden en beschrijvingen wordt u gevraagd welke aspecten u belangrijk vindt voor de ruimtelijke kwaliteit van kringlooplandbouw. Het onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de opvattingen over de ruimtelijke kwaliteit van kringlooplandbouw.

Kringlooplandbouw is een vorm van landbouw waarbij grondstoffen en reststromen zoveel mogelijk lokaal (her-)gebruikt worden. Zo kunnen reststromen uit de akkerbouw, tuinbouw en voedingsindustrie dienen als aanvullende voeding in de veehouderij en kan mest van de veehouderij gebruikt worden voor de teelt van gewassen. In de enquête komen vier vormen van kringlooplandbouw naar voren: agrobosbouw, strokenteelt, kleinschalig gemengde landbouw en precisiemelkveehouderij.

De resultaten van de enquête worden gebruikt om ontwerpaanbevelingen op te stellen voor de verandering naar kringlooplandbouw. Deze zullen later dit jaar worden gepubliceerd worden in een onderzoeksrapport.

De enquête is te vinden via www.onderzoekdoen.nl en staat open tot 11 augustus 2021.

Tekst: Michiel Bakx, Wageningen University & Research, foto: Wageningen University & Research