De NVWK is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan onze vereniging zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en brengen zo een fiscaal voordeel voor u mee.

Het lidmaatschapsgeld van de vereniging is NIET aftrekbaar, extra giften die u tegelijk met het lidmaatschapsgeld of afzonderlijk overmaakt, wel. U moet met het totaal van uw giften aan ANBI's wel de drempel (het minimumbedrag) voor uw inkomen halen alvorens u mag aftrekken. Zie hiervoor de site van de Belastingdienst.

Als gift worden beschouwd:

  • extra overboekingen naar de rekening van de vereniging;
  • kosten die u maakt, maar niet vergoed krijgt, zoals reiskosten ad 19 cent per kilometer (fiets of auto) of openbaar vervoer, in verband met het doen van vrijwilligerswerk of het transport van materialen voor de NVWK; het bijwonen van vergaderingen, expertmeetings en dergelijke van of namens de NVWK.

Niet als gift geldt:

  • Reiskosten voor het rijden tijdens of naar een excursie, naar een lezing of soortgelijke bijeenkomsten. Deze gelden als 'vrijetijdsbesteding' en zijn niet aftrekbaar;
  • Ook het lidmaatschapsgeld is niet aftrekbaar.

Wilt u het werk van de NVWK financieel steunen, dan kunt u gebruik maken van het bankrekeningnummer NL82 RABO 0127 2948 80 t.n.v. Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard.

Neem gerust contact op wanneer u op zoek bent naar een specifiek project dat u wilt steunen, zodat uw gift ook daadwerkelijk binnen het juiste project besteed wordt.

Alvast hartelijk dank!