ALV Wim Sloof

Het bestuur van de NVWK bestaat uit acht leden en wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester, de secretaris, de co÷rdinator vogelwerkgroep, de co÷rdinator plantenwerkgroep, een algemene adjunt en de co÷rdinator public relations (PR) en website. Recentelijk is het achtste bestuurslid toegetreden en heeft de werkgroep RO en de jeugdwerkgroep onder zijn hoede genomen.

De voorzitter, de penningmeester en de secretaris vormen tevens het dagelijks bestuur. Het bestuursjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart van het jaar daarop. Het bestuur komt in principe negen maal per jaar bijeen om te overleggen over actuele zaken.

Diverse bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het aansturen van werkgroepen. 

De Algemene ledenvergadering (ALV) wordt in principe georganiseerd in de maand maart en is bedoeld om het bestuur verantwoording te laten afleggen aan de leden over het gevoerde beleid tijdens het aflopende bestuursjaar, het houden van bestuursverkiezingen indien er aftredende bestuursleden zijn en het kunnen aangaan van de discussie tussen leden en bestuur. Na de pauze wordt er een informatieve presentatie georganiseerd.

Foto: Wim Sloof

Max Ossevoort
voorzitter
maxossevoort@gmail.com

Frans van der Storm
secretaris
info@nvwk.nl

Jan en Alice de Boer
penningmeesters
penningmeester@nvwk.nl

 

Jaap Graveland
algemeen adjunct
jaap.graveland@nvwk.nl

 

Stef van Walsum
coördinator planten
planten@nvwk.nl

 CAwdEAwUUkBDXS4FGxwXHA0IDBdJQg==

Joke Colijn
redactie & pr
j.j.colijn@gmail.com

fotoAnoniem.jpg

Dirk-Jan van Roest
coördinator vogels
vogelwerkgroep@nvwk.nl

Jan van Exel

Jan van Exel
bestuurlid
info@nvwk.nl