Leuke Eurobirdwatch op de Hoekse Sluis

Een paar buien en verder vooral mooie luchten. We hoefden ons niet te vervelen op de telpost: tussen 7.00 en 11.30 uur kwamen o.a. 1200 boerenzwaluwen, maar liefst 9 beflijsters, een paar groepjes pijlstaarten en twee groepjes middelste zaagbekken langs. Die laatste waren een verrassing, want het is in Nederland vooral een kustvogel. De zanglijster, met 1660 exemplaren, was de meest getelde vogel evenals in de rest van Nederland. De boerenzwaluw was de tweede meest waargenomen soort op onze telpost.

Totaal werden er 4022 vogels en 66 soorten geteld in bijna 11 uur. Al met al een geslaagde telling!

Klik hier voor het resultaat van de telling.

Foto header door Jaap Graveland

Nationale Vogel de grutto blijft steeds langer in Nederland

De grutto vertrekt steeds later naar het zuiden en komt vaker eerder terug naar de Nederlandse weilanden, waarmee de vogel steeds langer in Nederland verblijft. “Wellicht kunnen we over niet al te lange tijd het hele jaar door onze Nationale Vogels zien”, aldus weidevogelonderzoeker Jos Hooijmeijer van de Rijksuniversiteit Groningen zondagochtend in het programma Vroege Vogels op NPO Radio 1.

Er worden nu al het hele jaar door grutto’s gezien, maar dat is de variant die op IJsland broedt. De vogel die in onze weilanden broedt, is de Noordwest-Europese variant van de grutto. De eerste ‘Nederlandse’ grutto werd dit jaar op 14 februari gespot in Friesland. Een record voor de provincie, het landelijk record staat nog altijd op 12 februari.

Grutto’s overwinteren vooral in Afrika en komen na een tussenstop in Spanje of Portugal terug naar Nederland. De weidevogels hebben het steeds lastiger tijdens die tussenstop vanwege de droogte, aldus Hooijmeijer. “Bijvoorbeeld in het natuurgebied Doñana in Spanje wordt heel veel grondwater onttrokken door telers van aardbeien en ander fruit.”

“Die voorheen illegale waterputten zijn onlangs door de regering van de regio Andalusië gelegaliseerd. Maar daardoor is er voor de grutto’s en andere vogels in dit natuurgebied steeds minder te eten in de verdrogende bodem.”

Aantal broedparen neemt af

Verder benadrukt Hooijmeijer dat de grootste problemen voor de grutto bij ons liggen. “Ze krijgen gewoon niet voldoende jongen groot om de aantallen op peil te houden. Wij zullen er echt alles aan moeten doen om bijvoorbeeld met natuurinclusieve landbouw ervoor te zorgen dat de vogels voldoende tijd krijgen om eieren uit te broeden en de kuikens voldoende insecten vinden”, aldus Hooijmeijer.

In 2020 werd bekend dat het aantal broedparen van de grutto in twintig jaar gedaald was van 60.000 naar 30.000. Meer dan de helft van alle grutto’s ter wereld broedt in Nederland.

In 2015 koos het publiek de grutto tot Nationale Vogel. De verkiezing was door Vroege Vogels in het leven geroepen.

Bron: Door NU.nl/ANP

Foto header door Peter Stam

Nieuwsbrief wintervogeltelling maart 2022

Hierbij de nieuwsbrief over maart 2022 en natuurlijk een herinnering om komend weekend van 16 en 17 april 2022 weer te gaan tellen.


17 april a.s. is eerste paasdag en toch tellen deze keer de vogels pas mee als de jongen vliegvlug zijn.  Bij de winter/watervogeltellingen tellen de jongen / pullen pas mee als ze vliegvlug zijn. Er zwemmen al jongen rond van grauwe gans en wilde eend maar met die donsharen kunnen deze nog echt niet vliegen.
Veel leesplezier en een hopelijk goede telling.

Tekst Hans Kouwenberg Foto NVWK

Muizenruiters gebouwd op NL-doet

Op zaterdag 12 maart zijn op vijf locaties muizenruiters gezet in het kader van NLdoet. Het bouwen van zo’n ruiter gebeurde met 3 à 4 personen in een paar uur. 
De muizenruiters zijn geplaats op boerderij P. Spruijt in Vlist, in het Vaartland helemaal achteraan op een boomgaard, op een perceel te bereiken via de Tiendweg bij Krimpen aan de Lek, op de Koolwijkseweg te Stolwijk en op boerderij Het Paradijs in Haastrecht.

De muizenruiters blijven tenminste een paar jaar staan om te kunnen beoordelen of ze worden gebruikt voor onze doelen. Gedurende het broedseizoen vullen de weidewachters of leden van de uilenwerkgroep, die lopen in het gebied waar de ruiter staat, regelmatig wat graan aan door de vulbuis (trechter met brede tuit mee), om muizen te blijven aantrekken. Dit graan valt op de grond, dus niet heel veel tegelijk om te voorkomen dat het wegrot. Het graan op de grond en zal ook grondbewonende woelmuizen aantrekken, die op hun weg naar de ruiter kwetsbaar zijn voor predatoren. Het hooi binnenin de ruiter blijft droog als het regent, andere muizensoorten zullen dan ook graag zo’n muizenruiter als woning kiezen. Muizen eten zowel van de droge zaden en knoppen in het kruidenrijke hooi, als van het graan. Ná het broedseizoen stoppen we met bijvullen, om te voorkomen dat predatoren onnodig in aantal toenemen. Het hooi zal langzaam inklinken. Half februari 2023, voordat het volgende broedseizoen start, vullen we kruidenrijk maaisel uit 2022 (van onze Idylles) en opnieuw graan aan, zodat er al een nieuwe muizengeneratie is als de weidevogel- en steenuilkuikens worden geboren.

Alles over muizenruiters kunt u lezen in onderstaand artikel wat ook verschenen is in de Waardvogel van februari 2022.

Foto header: Vogelbescherming Nederland

Nieuwsbrief wintervogeltelling februari 2022

Hierbij de nieuwsbrief over de telling van februari 2022 en natuurlijk meteen een oproep voor het telweekend van maart 2022.

Deze week was het heerlijk lente-achtig weer. In de nacht was er nog wel nachtvorst. In het telweekend zag Hans temperaturen van 6 graden ’s nachts en een graad of 13 overdag. Met een kleine kans op neerslag moet het een heerlijke telling zijn geweest.
Hans voelde de lente al en er is dus ook al kans op jongen; bij ons telwerk tellen we jongen pas mee als deze vliegvlug zijn.
Eerst wat lezen en dan lekker de polder in.

Tekst: Hans Kouwenberg, foto: Peter Stam

Met kinderen en volwassenen op vogelexcursie

Zaterdag 5 maart heeft Jaap Graveland de uitgestelde nieuwjaarsexcursie geleid: elk jaar op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar lopen we een rondje (7 km) rond de Surfplas boven Reeuwijk. Door coronoa kon het dit jaar niet doorgaan.

De Surfplas is ontstaan door zandwinning voor de nabijgelegen A12. Hij is tot 40 m diep, vriest daardoor alleen dicht bij strenge vorst en is dus erg in trek bij eenden,met name smienten. Er kunnen wel 50.000 smienten gaan slapen.

Het prachtige weer, de deelnemers en de vogels maakten er een geweldige ochtend van. De deelnemers: twintig kinderen van de Jeugdnatuurwacht (JNW) uit Krimpen ad IJssel, hun begeleiders en leden van de NVWK. We zagen grutto’s. Ze zaten mooi dichtbij, een vrouwtje was op tien meter afstand aan de overkant van de sloot rustig voedsel aan het zoeken. We zagen kieviten. Veel kinderen hadden die nog nooit gezien. En we zagen veel eenden: brilduiker, tafeleend, kuifeend, krakeend, slobeend, wilde eend. En de smienten natuurlijk, ca 15.000, midden op de plas. Een tjiftjaf zong, voor sommigen de eerste voor dit jaar. Een roodborsttapuit liet zich heel mooi zien.

Alle soorten werden netjes opgeschreven in kleine schriftjes die de kinderen hadden meegekregen. (“hoeveel heb jij er al?”). De vogels bewaarden het beste voor het laatst: bijna op het einde van het rondje zagen we vlak bij de kant twee paartjes krooneenden. Wat verderop een paartje geoorde futen. Een aantal ouders dachten dat men bij het noemen van ‘geoorde fuut’ in de maling in de maling genomen werd. Kortom, er werd veel geleerd. 😉 De geoorde futen schitterden in de zon; Jaap kent geen vogel met een oog zo rood als dat van de geoorde fuut. Vooral de spontaniteit en aandacht van de kinderen maakten er een bijzondere ochtend van. Het voelde als een cadeau. Dat gaan we vaker doen!

Even pauzeren, foto: Jaap Graveland

Tekst Jaap Graveland, foto header: geoorde futen door Vincent Vuik

Nieuwsbrief winter vogeltellingen januari 2022

Het is nog februari en toch kan je volgens Hans Kouwenberg de lente al af en toe proeven. De dagen worden langer en vooral de zon voelt krachtiger aan. Afgelopen dinsdag zag hij dat de meerkoeten in Gouda heel voorzichtig zijn begonnen met een nestje te bouwen. Nu bestaat het nestje uit wat dode rietdelen zo groot als een meerkoetpoot, hij verwacht dat het een dag later wel wat groter zal zijn.
Komend weekend blijft het wel droog alleen is er in de nachten wel kans op wat nachtvorst.

Tekst: Hans Kouwenberg, foto: NVWK

Nieuwsbrief winter vogeltellingen december 2021

Terwijl Hans Kouwenberg dit afgelopen maandagavond schrijft is het mistig geworden. Geen dikke mist, maar Hans hoopt op 15 of 16 januari a.s. met weer lekker het veld in te kunnen. De voorspelling is dat het rustig weer wordt in het telweekend met een kleine kans op mist. Zijn ervaring is dat bij mist het in de middag vaak wel prachtig weer is om te tellen. Vaak is het windstil met een waterig zonnetje.

Iedereen a.s. zaterdag of a.s zondag een goede telling en Hans ziet de resultaten weer met belangstelling tegemoet.

Tekst Hans Kouwenberg Foto NVWK

Nieuwsbrief winter vogeltellingen november 2021

In bijgaande nieuwsbrief de bijzonderheden over de telling van november 2021 en meteen de herinnering om komend weekend van 18 en 19 december weer de polder in te gaan om de aanwezige vogels te tellen.

Qua weer ziet het weer er redelijk gunstig uit. Komend weekend wordt het zacht met een graad of 8, wel is er kans op een buitje. Wel is het de afgelopen weken vrij koud geweest in het noorden dus mogelijk wat extra vogels die deze kant op zijn gekomen.
Qua corona is het aantal besmettingen hoog stabiel. Op dinsdag 14 december was er weer een persconferentie en er worden geen versoepelingen maar ook geen zwaardere maatregelen verwacht. Blijf de basisregels volgen waarvan de 1,5 meter het lastigste is tijdens ons werk.
Hans wens iedereen goede feestdagen.

Zie onderstaande nieuwsbrief.

Tekst: Hans Kouwenberg