Heempad Journaal 49

Hans van Dam woont en werkte in Boskoop. Hij is actief voor IVN Boskoop en Natuurtuin De Veenmol. Zijn roots liggen in de Krimpenerwaard. In het Heempad journaal beschrijft Hans zijn waarnemingen in de natuur en weet bijzondere dingen te vinden om over te schrijven.

Stem op Jaap Graveland!

Onze voorzitter, Jaap Graveland heeft zich kandidaat gesteld voor de Ledenraad van Vogelbescherming. Via facebook zijn al flink wat stemmen binnengekomen. Het zou mooi zijn wanneer hij in de Ledenraad komt. Lidmaatschap van Jaap is erg nuttig voor het netwerk van de NVWK, ideeën en samenwerking.

Vogelbescherming Nederland (VBN) staat in de top drie van actieve landelijke organisaties voor natuurbescherming. VBN is behoorlijk activistisch, voeren voortdurend een goede lobby op basis van deskundigheid, en werken tegelijkertijd veel samen, bijvoorbeeld met Boerennatuur. In het profiel van gezochte kandidaten staat oa ‘versterken van verbinding tussen Vogelbescherming en lokale natuurwerkgroepen’. Kijk, dat past. Thema’s genoeg: werving van actieve vrijwilligers, kennisuitwisseling en communicatie over natuurinclusief renoveren, lokale inzet voor natuurbescherming, herstel van weidevogelpopulaties, energietransitie (windmolens!), vergroening van de tuinen, enz.

Stem hier op Jaap!

Via bovenstaande link vind je ook de motivaties van de kandidaten om zich aan te melden. Stemmen kan tot 15 mei. Dank!

Voor het behoud van het bos bij het Balkengat/IHC-bos

Afgelopen week heeft de NVWK een brief naar de gemeente gestuurd waarin de NVWK aandringt op behoud van het bos bijhet Balkengat. Hier volgt de samenvatting.

Behoud een verborgen parel: het buitendijkse “bos Balkengat” op het IHC-terrein

Bij Krimpen aan de Lek ligt buitendijks een bijzonder bosje van 5 ha. In ruim twintig jaar is een voor de gemeente uniek oerbos ontstaan met aan de randen wat getijmoeras. Het is ook een speelbos voor kinderen.

Komende tijd beslist de gemeente over het voortbestaan van het bosje. De NVWK wil graag de waarde van dit bosje voor natuur, recreatie, educatie/jeugd en economie onder uw aandacht brengen. In de hoop dat de constructieve houding die de gemeente tot nu toe heeft ingenomen een vervolg krijgt en zal leiden tot behoud van het bos. Momenteel inventariseren NVWK-leden de broedvogelbevolking, in de loop van het voorjaar zal ook de flora en vleermuispopulatie worden geïnventariseerd. Tot slot kunnen we de economische waarde berekenen doordat we geld hebben gekregen om I-Tree software voor dit doel in te zetten, als resultaat van een prijsvraag. We zullen de resultaten aan u ter beschikking stellen.

Behoud van het bosje past goed in het voornemen van de gemeente om het bomenbestand te doen groeien. Omringende gemeenten ontwikkelen tiny forests voor biodiversiteit, recreatie en educatie. Met behoud van dit bosje realiseert de gemeente al zijn eerste tiny forest.”

Foto header; IHC-bos door Jaap Graveland

Steun het Aanvalsplan Grutto

De grutto is onze nationale vogel. Ruim 80% van de Europese grutto’s broedt in ons land. De weidevogelstand in Nederland gaat echter zó hard achteruit dat we koersen op lege weilanden zonder weidevogels zoals de grutto. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Om de weidevogels te redden moet dit kabinet stevige maatregelen nemen, voor het te laat is!

Oproep aan de nieuwe regering: neem het Aanvalsplan Grutto op in het regeerakkoord en red de weidevogels!

  • Zorg voor minimaal 30 gebieden van 1000 hectare waar weidevogels optimaal worden beschermd.
  • Garandeer de boeren in deze gebieden een goed inkomen.

Deze oproep wordt gesteund door: Vogelbescherming Nederland, Landschappen Nederland, Natuur- en Mileufederaties, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Wereld Natuurfonds, Kening.

Het Aanvalsplan Grutto in een notendop

  • Dertig gebieden van 1000 hectare waar boeren en natuurbeheerders zich maximaal inzetten voor weidevogels
  • Open weidegebieden met een hoog waterpeil en bloemrijk grasland waar laat in het jaar wordt gemaaid
  • Boeren krijgen een goed inkomen door onder andere langdurige overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer en extra geld voor de melk
  • Kosten voor de overheid 35 miljoen per jaar: voor maar 2 euro per Nederlander per jaar redden we de grutto!

Steun het aanvalsplan door hier te tekenen.

Het wandelevenement voor de Krimpenerwaard!

Wat is er leuker dan samen met je gezin, vrienden, kennissen en club- of klasgenoten wandelend de Krimpenerwaard te verkennen?! Dat kan met ‘Op Stap in de Streek’. StreekFonds Krimpenerwaard en Wandelsportvereniging Op Stap laten je tussen 15 mei en 19 juni genieten van mooie wandelroutes in de Krimpenerwaard.
Je hebt de keuze uit negen routes van ongeveer 5 kilometer en negen routes van ongeveer 10 kilometer. Je vindt ze vanaf 1 mei compleet met startpunten en routebeschrijvingen op de websites: www.streekfondskrimpenerwaard.nl/opstapindestreek en www.wsvopstap.nl
 
Hoe het werkt:
– Je haalt je deelnamekaart op bij één van de voorverkooppunten*  en betaalt zoveel mogelijk per pin (Donateurs van het StreekFonds en leden van Op Stap krijgen de deelnamekaart gratis) Je krijgt dan gelijk een handige rugtas voor onderweg!
– Je loopt minimaal vier routes naar keuze in de periode 15 mei -19 juni
– Tijdens je wandeltocht kom je een vlinder met nummer tegen. Dat nummer noteer je op je deelnemerskaart
– Je hebt zelf de keuze wanneer je welke routes loopt
– Na afloop van minimaal 4 routes lever je je ingevulde kaart in bij jouw verkooppunt, je krijgt dan een leuke verrassing!

Meedoen aan ‘Op Stap in de Streek’ kost € 5 per persoon.

Donateurs van het StreekFonds en leden van Op Stap (op vertoon van hun KwBN pas) krijgen de deelnamekaart gratis. 

Het Streekfonds Krimpenerwaard ondersteunt groene initiatieven met subsidies. De NVWK heeft diverse acties kunnen uitvoeren dankzij de steun van het Streekfonds.

Grutto met kleurringen gezien in Doove Gat Haastrecht

Grutto WfR-BWm

In de vroege ochtend van 18 april j.l. loop ik, Dirk-Jan Saaltink, een rondje Doove Gat nabij Haastrecht. Het is vroeg en nog erg mistig. Er is weinig te zien, maar gelukkig wel veel te horen. De snor, rietzanger en blauwborst proberen boven het gekrijs en geschreeuw van kokmeeuwen en grauwe ganzen uit te komen. Als ik halverwege de ronde ben, op het stukje fietspad tussen de Vlist en het Doove Gat, kom ik een grutto met kleurringen tegen. Twee dagen eerder had ik de vogel ook al gezien. Omdat de vogel op het fietspad bleef staan roepen kon ik van afstand foto’s maken via de telescoop. Ik meende aan de rechter poot een gele vlag en een rode ring te zien en aan de rechter poot een groene, gele en een metalen ring.

Meer lezen klik dan op onderstaande link

Foto en tekst: Dirk-Jan Saaltink

Wilde bij heeft het moeilijk, zaai vooral inheemse planten

Paardenbloemen zijn de eerste bloemen in het jaar waar bijen op af komen. Ze zijn ook prachtig van kleur, dus laat die lekker staan.’ Dat advies geeft Marjolein de Jong van Imkerij Stadsgoud in Groningen op deze Nationale Zaaidag voor Bijen.

Vooral de wilde bijen zijn afhankelijk van bloemen, legt De Jong uit. ‘Honingbijen leven samen en redden zich vaak wel. Maar wilde bijen zijn solitair en dus echt afhankelijk van voedsel dat ze kunnen vinden.’

De wilde bij heeft het moeilijk, omdat het landschap in Nederland steeds monotoner wordt. ‘We hebben grote graslanden of stukken akkerbouwgrond met één gewas. Daar is weinig voedselvariatie. Bijen houden van kleine stukken grond met veel variatie. Zie onderstaande link voor meer informatie.

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/810953/Wilde-bij-heeft-het-moeilijk-Zaai-vooral-inheemse-planten

Bron tekst RTV Noord, foto NVWK

Raapzaad symbool voor slecht bermbeheer

Een van de meest opvallende planten in april is Raapzaad. Goudgeel kleuren de bermen, akkers en waterkanten waar deze kruisbloemige in groeit en bloeit. Raapzaad wordt door insecten hogelijk gewaardeerd. Toch is de aanwezigheid van de plant meestal geen goed teken. Raapzaad groeit vooral in soortenarme, geklepelde bermen. Na de bloei van Raapzaad valt hier voor insecten weinig meer te halen.

Zie hier voor het volledige bericht.

Bron tekst en foto: www.naturetoday.com

Nederland in top vijf EU-landen met meeste importproducten gelinkt aan ontbossing.

Duitsland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland waren binnen de EU tussen 2005 en 2017 samen verantwoordelijk voor tachtig procent van de import van grondstoffen gelinkt aan ontbossing. In die periode is gemiddeld elk jaar vijf miljoen hectare (groter dan de oppervlakte van Nederland) natuur in tropische gebieden omgezet voor landbouwproductie. Zie onderstaande link voor meer informatie.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=27574

Bron tekst en foto www.naturetoday.com