Enquête: hoe verandert kringlooplandbouw het agrarische landschap?

Om voedsel te blijven produceren binnen de grenzen van de planeet, is een verandering nodig naar kringlooplandbouw. Deze verandering zal effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit van het het agrarische landschap. Wilt u meedenken over hoe dit toekomstige landschap eruit gaat zien? Dan kunt u meedoen met een nieuw onderzoek van Wageningen University & Research.

Onderzoekers van WUR hebben een enquête opgesteld voor bewoners, (agrarisch) ondernemers, recreanten en andere betrokkenen bij het buitengebied. In de enquête worden een aantal vormen van kringlooplandbouw verbeeld en beschreven. Op basis van deze beelden en beschrijvingen wordt u gevraagd welke aspecten u belangrijk vindt voor de ruimtelijke kwaliteit van kringlooplandbouw. Het onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de opvattingen over de ruimtelijke kwaliteit van kringlooplandbouw.

Kringlooplandbouw is een vorm van landbouw waarbij grondstoffen en reststromen zoveel mogelijk lokaal (her-)gebruikt worden. Zo kunnen reststromen uit de akkerbouw, tuinbouw en voedingsindustrie dienen als aanvullende voeding in de veehouderij en kan mest van de veehouderij gebruikt worden voor de teelt van gewassen. In de enquête komen vier vormen van kringlooplandbouw naar voren: agrobosbouw, strokenteelt, kleinschalig gemengde landbouw en precisiemelkveehouderij.

De resultaten van de enquête worden gebruikt om ontwerpaanbevelingen op te stellen voor de verandering naar kringlooplandbouw. Deze zullen later dit jaar worden gepubliceerd worden in een onderzoeksrapport.

De enquête is te vinden via www.onderzoekdoen.nl en staat open tot 11 augustus 2021.

Tekst: Michiel Bakx, Wageningen University & Research, foto: Wageningen University & Research

Vogelpracht, een vlucht door Teylers vogelcollectie

Stap binnen in een bonte volière, ontdek de mooiste vogelafbeeldingen uit de collectie van Teylers Museum en ga op zoek naar de verschillen tussen de vogelwereld vroeger en nu. Van 17 juli 2021 t/m 09 januari 2022.

Mensen houden van vogels. Ze hebben prachtige kleuren en kunnen zingen en vliegen. Ze worden al eeuwenlang bestudeerd, afgebeeld en beschreven door vogelliefhebbers. De collectie van Teylers Museum op het gebied van vogelstudies is uniek: de bibliotheek herbergt de mooiste boeken en ook in de kunstcollectie zijn prachtige vogeltekeningen te vinden. Tegenwoordig is vogels bestuderen nog steeds een geliefde bezigheid. Geweer en penseel zijn vervangen door camera’s en verrekijkers. We kunnen zelfs met webcams meekijken in nestkasten! Vogelpracht neemt een vlucht door de mooiste vogelafbeeldingen uit de collectie. De tentoonstelling laat je niet alleen kennismaken met de schoonheid en de rijkdom van de vogelwereld, maar toont ook de veranderde biodiversiteit in het vogelparadijs ten opzichte van 200 jaar geleden.

Zie verder; teylersmuseum.nl

Naar een uitweg uit de stikstofcrisis

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), een belangrijk adviesorgaan voor het Rijk op het gebied van milieu, natuur en ruimte, heeft op 5 juli jl. een advies uitgebracht met bovenstaande titel. Het PBL-noemt het advies een ‘policy brief’ en schetst daarin aandachtspunten bij strategische keuzes voor stikstof, natuur en klimaat. Er worden drie kostbare risico’s geschetst als doelstellingen en beleidsmaatregelen onvoldoende in samenhang worden gekozen; risico’s die bij vooruitschuiven van strategische maatregelen steeds duurder zullen uitpakken naarmate de door Europa gestelde langetermijndata naderen.

De belangrijkste boodschap uit het rapport: “Het PBL laat in deze policy brief zien dat de spanning tussen doelen, strategie en consequenties minder groot zal zijn wanneer niet stikstof maar gebiedsspecifieke natuurkwaliteit centraal gesteld wordt als nationale doelstelling.” Het advies is dus om niet uitsluitend landelijk beleid te maken op basis van de kritische depositiewaarden voor stikstof, maar regionaal maatwerk met een integrale benadering van alle doelen en met inachtneming van de diverse belangen in het landelijk gebied. Daarvoor moet in elk geografisch gebied de complete problematiek in beeld worden gebracht en moeten gebiedsgericht oplossingen worden gevonden om de Europese doelen te halen.

Het rapport waarschuwt voor vergaande consequenties voor grote delen van de landbouwsector in provincies als Gelderland, Brabant en Overijssel.

Demissionair minister Schouten heeft aangegeven dat het kabinet zich nog moet buigen over alle recent uitgebrachte rapporten en adviezen op dit thema. Er is wel alvast een motie aangenomen om de boodschap uit het PBL-rapport mee te nemen bij de kabinetsformatie.

Een woordvoerder van het ministerie van LNV: “Het stikstofprobleem is in tientallen jaren ontstaan, en niet in een paar maanden in z’n geheel opgelost. Langjarig perspectief is nodig, zeker ook voor de landbouw, zodat boeren in de toekomst hun waardevolle plek in de samenleving behouden.”

Wij zijn zeer benieuwd naar de stikstofplannen van het komende kabinet.

Bron afbeelding: nos.nl

Het ongelooflijke succesverhaal van de zwarte stern en waarom dat goed nieuws is

Het gaat na lange tijd weer wat beter met de zwarte stern in de Krimpenerwaard. En dat is goed nieuws. 

De jonge zwarte sterns, die bijna geheel wit zijn, kunnen hun ouders al aardig volgen. Max Ossevoort, de coördinator van het zwarte stern-project in de Krimpenerwaard, telt in de gauwigheid vijftien vliegvlugge jongen. Max is enthousiast, want een paar dagen geleden waren het er nog maar acht. De oudere vogels krijsen alarmerend boven ons hoofd en vallen nog net niet aan, maar de jonge dieren brengen een beschaafd kreetje ten gehore.

Max staat bij de put van veehouder Mart-Jan Verburg (56) aan de Benedenkerkseweg in Stolwijk. Verburg is een kleine boer die zijn 45 koeien nog melkt in het land met een doorloopwagen. Hij doet al meer dan 25 jaar aan weidevogelbescherming

Verder lezen: www.ad.nl

Bron tekst: AD.nl, foto: NVWK

Geef blauwalg door met de Bloomin’ Algae-app

In de zomer teisteren blauwalgen het oppervlaktewater. Blauwalgen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Officiële zwemwaterlocaties worden vaak goed in de gaten gehouden, maar blauwalgen bloeien ook op plekken waar veel minder of geen toezicht is. Daarom hebben wetenschappers van Wageningen University & Research een gratis app ontwikkeld waar je nu zelf blauwalg kunt melden.

De wetenschappers vragen geïnteresseerden om de gratis Bloomin’ Algae-app te downloaden en details van vermoedelijke blauwalgenbloei te melden met een foto. Blauwalgen zijn te herkennen aan een blauwgroene tot roodbruine verfachtige laag die drijft op het wateroppervlak. Ze kunnen van nature voorkomen in vijvers, meren, rivieren, reservoirs en kanalenen en giftig zijn voor iedereen die besmet water inslikt of er huidcontact mee heeft. Mensen die in contact komen met de blauwalgen, zoals zwemmers en surfers, kunnen last krijgen van huiduitslag, braken, diarree, koorts of spier- en gewrichtspijn. Bloei van blauwalgen kan sterfte van vissen, watervogels, paarden, honden en andere dieren veroorzaken.

Verder lezen en meer informatie zie; https://www.naturetoday.

Bron: Naturetoday.com

Uilen ringen en moeilijke woorden leren met groep 6 van basisschool Het Mozaiek

De kinderen van groep 6 van basisschool het Mozaïek uit Krimpen aan den IJssel kregen op dinsdagmorgen 6 juli een les over uilen en over waarom het belangrijk is dat ze geringd worden. Ook de NVWK zelf werd hierbij, als vereniging, kort belicht. Op veel vragen wisten de kinderen een antwoord, maar op de vraag wat biometriegegevens zijn en wat dispersie is, hadden ze geen antwoord. De meester en de stagiair van ‘uilenmeneer’ Stefan overigens ook niet…

In een uur kregen de leerlingen een stoomcursus krimpenerwaarduilen. Bosuil, ransuil, kerkuil en steenuil kwamen voorbij, aangevuld met de velduil en de oehoe die niet in de krimpenerwaard broeden. Verschillen in oogkleur, braakballen, geluiden; het passeerden allemaal de revue. Ze leerden ook dat het ook dit jaar best wel goed gaat met de kerkuil en dat het juist helemaal niet goed gaat met de steenuil. Van de laatste twee stond een opgezet exemplaar in de klas die door veel kinderen goed werden bekeken. Het doel van de les was om de klas goed voor te bereiden op een ringsessie. Het ringen zelf kan daarmee zo kort mogelijk duren (de kinderen weten wat er gaat gebeuren); dit in verband met het welzijn van de dieren.

Later op de dag ging de helft van de klas naar een adres in Berkenwoude en de andere helft naar Stolwijk. Op beide adressen zaten er vier kerkuiljongen in de uilenkast, die voorzichtig door medewerkers uilenwerkgroep naar beneden werden gehaald. De jongen werden voorzien van een ring. Alle kinderen hadden de opdracht gekregen om aan de hand van de vleugellengte te bepalen hoe oud de jongen waren en of de jongen goed op gewicht zijn. Er zijn hiervoor standaard gegevens beschikbaar, die verkregen zijn bij jarenlang onderzoek naar kerkuilen. De ringer (Cor Oskam van vogelringstation Nebularia) mat de vleugels op waarna de kinderen volgens een tabel uitzochten hoe oud de jongen waren. De ringer vertelde onder andere dat door hem geringde uilen tot aan de Zwarte Zee werden teruggevonden. Een klein lesje topografie en de kinderen wisten waar dat helemaal was. 

Alle kinderen vonden de kuikens overigens mooi, de ringer vond ze echt lelijk. Nou ja; verschil moet er zijn. En wat zijn nu eigenlijk biometriegegevens? Dat is het gewicht, de vleugellengte en kop-snavellengte van een uil; kortom: lichaamskenmerken. Dispersie betekent verspreiding, specifiek van jongen die een eigen gebied op (moeten) gaan zoeken. Weer wat geleerd!  

Tekst en foto: Uilenwerkgroep NVWK

Inspraakreactie NVWK op RES 1.0

Gemeenteraad Krimpenerwaard is akkoord met RES 1.0

De Regionale Energiestrategie zet in op zonnepanelen, grootschalig op daken, in kleine zonnevelden, in de Krimpenerwaard in de berm van de N210 en beperkt in agrarisch gebied in het westen van de Krimpenerwaard. Zie het Kontakt.

Inspraakreactie NVWK op RES 1.0

Hieronder is onze inspraakreactie. Wat we daarin opmerken over panelen in bermen geldt ook voor panelen op agrarische percelen: verken of dit vermeden kan worden door enkele windturbines te plaatsen bij bedrijfsterreinen langs de N11 en A12. Wij vinden dat zonnepanelen niet ten koste mogen gaan van biodiversiteit en landbouwgrond. Landbouwgrond waar bovendien (bij Krimpen ad Lek) veel weidevogels zitten. Daar komt nog eens bij dat er steeds meer beroep wordt gedaan op boeren om te extensiveren. Met minder grond wordt dat moeilijker. Niet alles kan.

NVWK doet mee met Herman de Manmaand; maand vol activiteiten

Herman de Man Herman de Man is één van de bekendste Nederlandse schrijvers van literaire streekromans. Van 8 juli t/m 8 augustus wordt in de Lopiker- en Krimpenerwaard, in de vierhoek IJsselstein – Schoonhoven – Gouda – Woerden, een Herman de Manmaand georganiseerd. Langs vijf verschillende fietsroutes kan men dan in de weekenden onderweg afstappen voor leuke en informatieve activiteiten die in meer of mindere mate in het teken staan van Herman de Man. Omdat hij er gewoond heeft, die boerderij, dat café, die rivier of wetering of dat land een rol in een van zijn boek(en) gespeeld heeft of omdat daar opnames voor de tv-serie Het wassende water hebben plaatsgevonden.

De ruim 50 verschillende activiteiten staan genoemd op www.hermandeman.nl: vaartochten, stadswandelingen, vertelvoorstellingen, boerderij- en tuinbezoeken, boekselen, oldtimer trekkertoertocht, arrangementen, enzovoorts. Ze zijn meestal op zaterdag en/of zondag, veelal tussen 10-16 uur. De fietsroutes, een groot deel van de agenda en heel veel meer wetenswaardigheden staan inmiddels online. Hier kunt u een leuk promo-filmpje bekijken.

NVWK doet mee

De NVWK organiseerde de cursus ‘NVWK geeft erven vleugels’ en gaf 70 erfeigenaren advies hoe je vogels kunt lokken naar het erf of de tuin. Enkele oud-deelnemers aan de cursus stellen hun tuinen/erven een dag open in het kader van de Herman de Man maand. Ze vertellen u graag over de beplanting (bomen, struiken, kruiden) die ze voor vogels en insecten hebben aangebracht en welke nest- en schuilgelegenheid hun erf biedt voor vogels. Op twee locaties worden er vertelvoorstellingen gegeven, gebaseerd op het werk van Herman de Man. De open tuinen/erven worden opgenomen in vijf fietsroutes die de stichting Het Platteland uitzet door het zogeheten Land van Herman de Man: de vierhoek Woerden-IJsselstein-Schoonhoven-Gouda.

Op de volgende data kunt u de tuinen van de vogelerfeigenaren bezoeken:

Zaterdag 10 juli 10.00-16.00 uur: Ab en Adri Bongers, Bovenberg 118, Bergambacht

Zondag 11 juli 10.00-16.00 uur: Jaap Graveland, Westeinde 37, Berkenwoude

In het weekend van 17 (10.00-16.00 uur) en 18 juli (12.00-16.00 uur): Herman Groothuis, Oost-Vlisterdijk 42,  Vlist. Op deze locatie is op zaterdag een scene van Maria en haar timmerman te zien en op zondag de vertelvoorstelling Het wassende water. Hiervoor is reserveren wel noodzakelijk.

In het weekend van 24 juli en 25 juli, 10.00 -16.00 uur: Greethje van Royen en Jaap van der Laan, Zuidbroek 138, Bergambacht

Zaterdag 31 juli, 10.00-16.00 uur: Elize Rehorst-Anker van de Lekbongerd, Lekdijk West 85, Schoonhoven. Op deze locatie is ’s middags enkele keren de vertelvoorstelling Stoombootje in de mist te beluisteren..

Informatie is verder te vinden op: www.hermandeman.nl en facebook.com/HermandeManschrijver.

NVWK werkdag 5 juli en eventueel 6 juli 2021

De idylle in het Loetbos is gemaaid, maar de botanische veldjes van het hoogheemraadschap nog niet. De landschapswerkgroep vraagt daarom nogmaals hulp bij deze klus.
We gaan maaien op maandag 5 juli a.s. en eventueel dinsdag 6 juli a.s vanaf 9:00 uur en
tot ca. 13:00 uur Verzamelen bij de Hendrikshoeve (Loet 4, 2941LB Lekkerkerk).
Neem zelf je koffie mee s.v.p. De coördinator ter plaatse is Max Ossevoort, bereikbaar op 06-58870179.
Graag horen we of je komt helpen door een mailtje naar landschapwerkgroep@nvwk.nl of een appje naar Edwin Valentijn van de Landschapswerkgroep op 06-48131144.

Tekst en foto: NVWK

Oproep melden jonge ransuilen in de Krimpenerwaard

Ieder jaar zoekt de uilenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) al fietsend de Krimpenerwaard af naar jonge ransuilen. Op deze manier krijgen ze een goed beeld van het aantal (broedgevallen) ransuilen in de Krimpenerwaard en hoe het met deze mooie vogels gaat. Helpt u mee? Hoort of ziet u (jonge) ransuilen in de Krimpenerwaard, dan kunt u dit doorgeven aan de uilenwerkgroep van de NVWK.

Ransuilen komen in de Krimpenerwaard in een groot scala aan gebieden voor, variërend van agrarisch gebied tot open bos, bosranden en parken. Maar ook in bebouwingslinten en dorp (randen) komen ze voor. Zolang er maar een open terrein met veel muizen om te jagen in de buurt is. Broeden doen ze meestal in oude kraaien- of eksternesten.

De jonge ransuilen verlaten al snel het nest en omdat ze dan nog niet goed kunnen vliegen, klimmen ze door de naburige boomtakken. Vanaf eind juni tot en met augustus is na zonsondergang de bedelroep van de jonge ransuilen goed te horen. Zodra het donker wordt beginnen de jonge uilen naar hun ouders te roepen om voedsel. Dit geluid wordt wel vergeleken met piepende schommels. Wilt u weten hoe dit klinkt?

Er zijn diverse filmpjes op Youtube te vinden, zoals https://www.youtube.com/watch?v=oMet0XiKUH

Locaties worden niet openbaar gemaakt om verstoring van de uilen (maar ook van de omwonenden) te voorkomen. 

Voor meldingen van (jonge) ransuilen in de Krimpenerwaard kunt u ons bereiken via uilenwerkgroep@nvwk.nl of 06-1156 8298

Tekst en foto: NVWK