Video weidevogelbescherming om predatie te verminderen

De strenge vorstperiode van vorige week heeft plaatsgemaakt voor het prachtige lenteweer van de laatste dagen. Deze periode is bij uitstek geschikt om nog eens een ronde te maken door je weidevogelgebied, een zogenaamde winterwandeling. In de volgende video over weidevogelbescherming geeft Bernard de Jong enkele eenvoudige en praktische tips om de kans op predatie in je weidevogelgebied te verkleinen, het ‘laaghangende fruit’ waarmee je de inrichting van je gebied kunt verbeteren. Nog even en dan zitten de eerste kieviten alweer op eieren! We wensen iedereen een prachtig seizoen met veel vliegvlugge kuikens toe!

Dit is de link naar de video.

Zienswijze Omgevingsvisie ingediend

Op 19 januari 2021 heeft de NVWK haar zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie Krimpenerwaard ingediend.
Daarin leggen we de nadruk op gelijke behandeling van economie en ecologie. Verder komen aan bod de dreigende verrommeling van het landschap, evenwichtige recreatie, natuurinclusief bouwen en renoveren, en bosuitbreiding.

Het volledige document vind je op de pagina van de Werkgroep Ruimtelijke ordening.

Doe mee! Testbeelden enquête RES Midden-Holland

Dit weekend kunnen alle inwoners en bedrijven van de regio Midden-Holland nog meedoen aan de tweede enquête over de RES. Deze enquête gaat dieper in op concrete testbeelden voor duurzame energieopwek met zon en wind op land in de regio.

Vier testbeelden
In de eerste enquête en bij de kansentafels vroegen we welke locaties volgens de deelnemers geschikt zijn voor zonne- en windenergie. Op basis van de uitkomsten zijn vier testbeelden opgesteld. Daarin is ook gekeken naar de waarde van het bestaande landschap, veiligheid, natuurgebieden en toekomstige bouwplannen.
 
In de tweede enquête worden vragen gesteld over deze vier testbeelden. U kunt bovendien aangeven welk testbeeld volgens u het beste bij de regio past.
 
Uw mening telt
Door de enquête in te vullen geeft u uw mening over duurzame energie van wind en zon in onze regio. Dat is belangrijk, want de ideeën en visies die we ophalen met de enquêtes, kansentafels en meedenksessies worden als advies meegenomen in de RES 1.0.

Wilt u meedenken over de RES in de regio? Vul hier de enquête in!

Denk mee over Regionale Energiestrategie!

In de tweede participatieronde voor de Regionale Energiestrategie (RES) kunt u opnieuw deelnemen aan een online participatie evenement op 11 februari. Vanaf 8 februari kunt u een enquête invullen. 

De RES 1.0 –  met daarin het aanbod van elektriciteit en een Regionale Structuur Warmte – moet voor 1 juli 2021 door de gemeenten, provincie en waterschappen worden vastgesteld. Er moeten nog veel keuzes gemaakt worden voordat het plan klaar is. Daarom vragen wij inwoners en bedrijven in onze regio hoe zij denken over duurzame energie van wind en zon. De ideeën worden opgehaald door enquêtes en online participatie evenementen.

Tweede enquête 

Op 8 februari start een tweede enquête.  Deze enquête gaat dieper in op concrete scenario’s voor de regionale energiestrategie (RES) in de regio Midden-Holland, die verschillende combinaties laten zien van zon- en windopwekking op locatie. Deze scenario’s zijn opgesteld naar aanleiding van de uitkomsten van de eerste enquête en de kansentafels van december 2020. U vindt de enquête op www.resmiddenholland.nl/enquête 

Online participatie evenement

Ter ondersteuning en uitleg van de tweede enquête vindt op donderdag 11 februari van 19.30 uur – 21.00 uur een online participatie evenement plaats voor alle inwoners en bedrijven in de regio Midden-Holland. Tijdens deze bijeenkomst staan informeren, meedenken en vragen stellen centraal. 

U krijgt deze avond meer informatie over de RES en de concrete scenario’s. Ook kunt u in gesprek gaan over kansen die u ziet voor duurzame energie van wind en zon in onze regio. Bovendien is er ruimte voor het stellen van vragen. Het volledige programma is te vinden op www.resmiddenholland.nl 

Denk mee!

Wilt u meedenken? Aanmelden voor het online participatie evenement kan nu op www.resmiddenholland.nl. 

FLORON’s Basiscursus flora online

Dit voorjaar organiseert Floron een online basiscursus. Met als docent niemand minder dan onze voormalige coördinator van de plantenwerkgroep: Stef van Walsum. Aanmelden kan nog tot uiterlijk 7 maart. 

Wil je wilde planten bij naam kennen en leren determineren? Bij FLORON bieden ze je in het voorjaar van 2021 een Basiscursus flora die je thuis kunt volgen!
De cursus bestaat uit 14 digitale lessen en huiswerkopdrachten met de volgende onderwerpen:
-Botanische woordenschat
-Indeling van het plantenrijk
-Opbouw van de Heukels’ Flora
-Determineren met de Heukels’ Flora
-Herkennen van de tien grootste plantenfamilies
-Herkennen van de vijftig algemeenste plantensoorten
-Zelfstandig speuren naar planten bij jou in de buurt
-Hulpmiddelen om jouw plantenkennis te verdiepen
-Plantenkennis gebruiken voor natuurbescherming
-Waar je andere plantenkenners kunt ontmoeten
De inhoud van de lessen is afgestemd op planten die op dat moment in bloei staan. Het cursusmateriaal en de onderwerpen zijn samengesteld door een team van ervaren docenten en plantenkenners.
Lees hier voor verdere informatie en om je aan te melden.

Foto: bezemkruiskruid door Anton van Jaarsveld
17e nationale tuinvogeltelling: jullie doen toch allemaal mee?

Dit weekend (vr, za, zo) is de nationale tuinvogeltelling. Voor het 17e jaar al weer. Er doen steeds meer mensen mee. In 2020 waren er 90.000 deelnemers, 13.000 meer dan het jaar ervoor. Meedoen is heel makkelijk. Fouten maken is niet erg, door het grote aantal deelnemers ontstaat toch een goed beeld.

Wil je meedoen, ga dan naar de site van Vogelbescherming. Daar staat alles duidelijk uitgelegd en vindt je een formulier om je telresultaten in te vullen. Er staan ook beschrijvingen van de soorten, je kunt je er ook opgeven voor de gratis, online cursus tuinvogelherkenning.

Het tellen gaat als volgt: kies een plek die je leuk vindt, schrijf van elke soort het aantal vogels dat je ziet op een papiertje. Alleen het maximum aantal telt. Dus als je eerst drie koolmezen ziet en een paar minuten later vijf, dan vul je later die vijf in. Overvliegende vogels tellen niet mee. Op het formulier kun je ook opgeven of je hebt geteld bij een voerplaats of niet.

Het is leuk om te doen, je zult zien dat je meer ziet omdat je er aandacht aan geeft. Op de site kun je zien hoeveel mensen met jou meetellen, waar in het land en hoeveel er al van elke soort is geteld.

Het is niet alleen leuk, je helpt de vogels (en gemeenten) er ook mee. De resultaten worden gecombineerd met andere tellingen om te zien of er veranderingen optreden in aantal en verspreiding van de soorten. De huismus gaat al jaren achteruit, doordat nestgelegenheid onder de pannen verloren gaat bij woningrenovatie en omdat er steeds minder kruiden groeien in de omgeving (bron van zaden en insecten). Gemeenten, ook die in de Krimpenerwaard, nemen in hun beleid nu op dat ze maatregelen zullen nemen om de neergang te stoppen. Door de tellingen kun je zien of dat gebeurt en succesvol is.

Deze nationale tuintelling is eens per jaar. Het staat je helemaal vrij om ook op andere momenten een telling te doen, zo veel je wilt. Nóg fijner zou het zijn als je deel gaat nemen aan reguliere tellingen. Die zijn meer gestandaardiseerd zodat er meer met de gegevens is te doen. Dat maakt het ook leuker. Er is een speciaal meetnet voor de bebouwde kom: MUS (meetnet urbane soorten). Op 15 vaste ‘meetpunten’ bij jou in de buurt tel je drie keer in het voorjaar de broedvogels. Zo draag je bij aan de bescherming van de vogels, én leer je de natuur in je buurt beter kennen. Heb je vragen over MUS, of wil je meedoen, stuur dan even een mailtje naar jaap.graveland@nvwk.nl

Het gif van de grutto-weide

Geplaatst op 11 januari 2021De Ontsnapping van de Natuur is de titel van het boek dat ecoloog Thomas Oudman en hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma samen schreven. Prof. Piersma’s leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt mede betaald door Vogelbescherming. Op deze plek publiceert hij blogs naar aanleiding van het boek. Deel 6 (van 7).

Weidevogels zijn vogels die het voor hun voedsel, hun veiligheid en hun voortplanting moeten hebben van weiden. Dat klinkt logisch. Niet toevallig hebben we in Nederland aan weilanden geen gebrek: ruim 60 procent van het landoppervlak bestaat uit landbouwgrond en daar weer ruim de helft van is grasland. Een weldaad dus voor weidevogels, zou je zeggen.

Niks is minder waar, zo weten we intussen; kemphanen zijn als broedvogel verdwenen en andere weidevogels staan op het punt ze te volgen, onze nationale vogel, de grutto, voorop. Noem een oorzaak? Onze weilanden zijn verziekt door een tsunami aan mest; dunne koeienstront plat gezegd.

Lees hier verder.

Foto; grutto door Dirk-Jan Saaltink

Ongezonde kalversector is extreme grootverbruiker van antibiotica

Vorig jaar heeft de organisatie Dier&Recht een aantal mooie successen behaald voor de kalveren! Nu vragen ze opnieuw hulp voor de kalfjes in de kalfsvleesindustrie. Dier&Recht roept minister Schouten in een brandbrief op om de zieke kalversector grondig te hervormen. Help je mee?

Ongezonde leefomstandigheden kalverhouderij
Meer dan de helft van alle kalfjes in de kalfsvleesindustrie wordt doodziek door de ongezonde leefomstandigheden op transport en in de stallen. Hun nauwelijks ontwikkelde immuunsysteem, de slechte huisvesting en ongezonde voeding maken de jonge dieren bijzonder gevoelig voor de vele ziekteverwekkers waar ze tijdens hun korte leven aan worden blootgesteld. Daarom worden de kwetsbare kalfjes tot de slacht in leven gehouden met grote hoeveelheden antibiotica.
 
Teken de brandbrief voor hervorming van de kalversector
De kalfsvleesindustrie is zo dieronvriendelijk dat zij niet kan overleven zonder extreem gebruik van antibiotica. Minder medicatie leidt direct tot meer zieke en dode dieren, een absurde en onhoudbare situatie! Vind jij ook dat kalfjes een gezond leven verdienen dat past bij hun natuurlijke behoeftes? Help de kalveren en onderteken de brandbrief!

P.S.
Ben je het eens met onze standpunten en wil je meer doen voor de dieren? Met een donatie draag je direct bij aan het werk van Dier&Recht. Als zelfstandige organisatie zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties, elk bedrag is meer dan welkom!

Bron tekst: Frederieke Schouten, directeur Dier&Recht
Foto: Jo-Anne McArthur