Nieuwsbrief wintervogeltelling

Duizenden vrijwilligers tellen het hele jaar door vogels. Zij dragen zo bij aan het onderzoek naar de vogelstand. De NVWK doet hier aan mee door wintervogeltellingen te organiseren. Van september tot en met april worden eens in de maand de vogels in de Krimpenerwaard geteld. Alle gegevens gaan naar Sovon, die de gegevens beheert en samenwerkt met CBS, ministeries en RWS. Onze tellingen komen uiteindelijk in de vogelbalans van Sovon (https://www.sovon.nl/vogelbalans). Elke maand maakt Hans Kouwenberg een nieuwsbrief van de laatste telling.

De wintervogeltellingen vinden plaats van september tot en met april in het weekeinde (de zaterdag) dat het dichtst bij de 15e ligt. Er zijn nog enkele telgebieden beschikbaar. Lijkt het u leuk om wintervogels te tellen, meld u zich dan aan. Dit kan via de button op de homepage of via de coördinator van de wintervogeltelgroep, Hans Kouwenberg. Het is trouwens altijd mogelijk om met een teller mee te lopen om ervaring op te doen.

De eerstkomende wintervogeltelling is as weekend; 16 en 17 januari.

Hierbij de nieuwsbrief over de telling van december 2020 en natuurlijk de herinnering om komend weekend weer te gaan tellen.

Foto header door Jaap Graveland

Hilarische Tuinvogeltelling-perikelen en wat te doen

Heeft u ook een ‘gouden’ tuinvogel? Eén waarop u echt trots bent als hij zich vertoont? Vaak hebben ze de hinderlijke gewoonte niet op te komen dagen tijdens de Tuinvogeltelling – evenals alle andere vogels – of in de boom van de buren te gaan zitten. Zucht. Vijf tuinvogeltelling-perikelen en wat te doen.

Ieder jaar stromen de telefoontjes bij Vogelbescherming binnen tijdens de Tuinvogeltelling. Is dit nou een roerdomp in mijn tuin? (Eens was het antwoord ja! De gekste dingen gebeuren.) Kan mijn buurvrouw echt 25 merels in de tuin hebben? (Waarschijnlijker spreeuwen, dat filtert het computersysteem eruit.) En bovenal: de trots van mijn tuin, hij woont hier écht, maar hij liet zich niet zien in mijn teltijd! Mag ik die grote bonte specht/sijs/kuifmees toch doorgeven? (Nee, maar u kunt wel wat anders proberen, namelijk…)

Lees hier verder.

Foto header: boomklever door Peter Stam

Praktische brochure Vlinderstichting: Aan de slag voor insecten

De Vlinderstichting heeft een mooie brochure uitgebracht. Met tips voor specifieke doelgroepen: voor bewoners in dorpen, voor boeren en andere bewoners in het buitengebied, voor natuurgebieden en voor gemeenten met openbaar groen.

De NVWK heeft hierop een nuttige aanvulling: Twee uitgebreide plantenlijsten met soorten die passen bij onze regio. De lijst zijn gemaakt met oog op vogels, maar is net zo bruikbaar voor insecten, omdat bloeiende plantensoorten de hoofdmoot vormen. In de lijst staan ook andere kenmerken dan de geschiktheid voor vogels of insecten: of het een plant is voor schaduw of zon, voor oevers, of hij woekert of niet, vroeg of laat bloeit, enz.

In de A-lijst staan prachtige soorten, van zonnehoed tot krentenboompje. De meeste soorten zijn geschikt voor een kleine tuin. De B-lijst bevat soorten met wat meer sierwaarde en wat minder waarde voor vogels en insecten dan de A-lijst.

Filmpjes over weidevogelbescherming!

In het nieuwe jaar 2021 hopen de weidevogelbeschermers elkaar eindelijk weer in levenden lijve te kunnen ontmoeten! Het kan alleen nog wel een poosje duren voordat het zover is en de verwachting is op dit moment dat de startavond, meestal begin maart, misschien niet door zal gaan.

Daarom is er bedacht om als alternatief een aantal filmpjes op te nemen met daarin verschillende onderwerpen met betrekking tot weidevogelbescherming. Zo kan er toch een beetje verbinding met elkaar gehouden worden en alvast verheugd worden op de lente vol grutto’s en kieviten! De filmpjes zullen in de komende weken/maanden verschijnen op het YouTube-kanaal van de NVWK.

Onze coördinator vrijwillig weidevogelbeheer Klaas de Mik trapt af met een filmpje over kuikenoverleving!

Andere onderwerpen die volgen zijn onder andere de winterwandeling en predatiepreventie en het cursusaanbod voor het nieuwe jaar.

350 Nederlandse vogelkijkgebieden op de kaart

Begin 2020 werd het Nederlandse initiatief birdingplaces.eu gelanceerd. De website wil het vinden van mooie en leuke vogelgebieden in Europa vergemakkelijken en zo het draagvlak voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden vergroten. Deze Europees-brede benadering slaat aan. Sinds januari werden al meer dan 2000 vogelgebieden door Europese vogelaars op de website geplaatst. Daarvan waren er maar liefst 350 vogelgebieden in Nederland! Er is er dus altijd wel een leuk vogelgebied in de buurt. Bij elk gebied vind je de info die je nodig hebt om een gebied te ontdekken en een ochtend lekker vogels te kijken; inclusief routebeschrijving, parkeerplaats, plattegrond, wandelroute, een vogellijst met welke vogels je er kunt zien en de beste vogelkijkpunten.

Zie voor het verdere bericht; https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27089

Een nieuwe bedreiging voor weidevogels

Van Oordt’s Mersken is een Natura 2000-gebied vlakbij Drachten. Hier broeden onder andere de laatste kemphanen van ons land. Uitgerekend op deze plek hebben plannenmakers het toekomstige tracé van de Lelylijn getekend. Geen goed idee vindt vogelaar Thijs Willems. Dus is hij een petitie gestart tegen het plan, vertelt hij in Vroege Vogels.

Het gebied ligt aan de oevers van het oude beekje de Boorne, “een beekje dat al in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, bij het smelten van het ijs is ontstaan”, vertelt oud-onderwijzer Fokke Veenstra. Daardoor is het gebied heel het jaar nat. In het broedseizoen is het daarmee veilig voor heel veel weidevogels, waaronder dus de kemphaan. In de winter is het een goed rustgebied voor veel watervogels. Het was ooit zelfs het allereerste ‘ganzengedooggebied’ van ons land. Dat was mede te danken aan vogelonderzoeker Van Oordt, de naamgever van het gebied (Een ‘mersken’ is de streeknaam voor een nat grasland).

Zie voor het verdere bericht en de petitie; https://www.nporadio1.nl/natuur-milieu/28289-lelylijn-niet-door-natura-2000

Foto header; kemphaan door Jans Goozen

Jaap te gast in Waard aan Tafel Actieplan Weidevogels

Onze regionale omroep RTV Krimpenerwaard zendt wekelijks het programma Waard aan Tafel uit. Onze voorzitter, Jaap Graveland was er te gast. Onderwerp: de inspanning van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en andere organisaties om alsnog voldoende geld te krijgen voor uitvoering van het Actieplan Weidevogels. Jaap lichtte onze inzet toe en welke maatregelen met het geld worden genomen.

Ook predatie en uiteraard de samenwerking met boeren en natuurorganisaties passeerden de revu. Door de gezamenlijke inzet (boerennatuur, ZHL en andere natuurorganisaties, NMZH), goede onderbouwing en inspanning van partijen in de Staten, met name Groen Links, kwam het tot een motie die niet eens in stemming hoefde te worden gebracht: alle partijen onderschreven de motie. Ook de VVD en het CDA die in het verleden rond dit onderwerp ook vaak anders stemden, stemden in!

Hieronder kunt u de uitzending bekijken.

Enquête hondenbeleid in natuur- en recreatiegebieden: denk mee met Groenalliantie

Bezoekers met honden zijn trouwe gebruikers van de natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie Midden-Holland. Het wordt steeds drukker in de gebieden en er zijn wel eens problemen met honden. Met een nieuw hondenbeleid wil Groenalliantie dat regels voor hondenbezitters eenduidig en helder zijn in de natuur- en recreatiegebieden. Er komt een zonering met gebieden waar honden los mogen lopen, waar ze aangelijnd moeten zijn en waar ze verboden zijn. Met een enquête willen wij informatie verzamelen om de zonering en het vergunningenbeleid vorm te geven. Verder wil Groenalliantie regels maken voor het uitlaten van grote aantallen honden per begeleider.

Enquête

Omdat het door de corona maatregelen niet mogelijk is om nu een informatieavond te organiseren is een online enquête gestart. Onze relaties vragen wij mee te denken over het hondenbeleid. Hopelijk kunnen we ook op jou/jullie bijdrage rekenen. De vragenlijst is anoniem en het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Via https://nl.surveymonkey.com/r/AhondenbeleidGA kan de enquête tot 15 januari 2021 worden ingevuld.

Het gaat om de gebieden: Gouwebos, ’t Weegje/Oostpolder, Reeuwijkse Hout, Goudse Hout, Twaalfmorgen, Elfhoeven, Krimpenerhout, Loetbos, Steinse Tiendweg, Lageweg en Elserkade. Je kunt per gebied aangeven waar bezoekers hun hond wel en niet zouden kunnen laten loslopen en waar je ze liever niet ziet. Ook kun je aangeven waar je misschien wel eens last hebt van honden. In de enquête vragen we ook aan hondenuitlaatservices en hondentrainers of ze in aanmerking willen komen voor een vergunning om in de gebieden van Groenalliantie te (blijven) werken.

Uitwerking resultaten

De resultaten van de enquête worden besproken in bewonersavonden, die in februari en maart 2021 worden georganiseerd, al dan niet digitaal, dit is afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen. In juli 2021 stelt het bestuur van Groenalliantie de hondenverordening, zonering en het beleid vast.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Wij willen dat zo veel mogelijk bezoekers meedenken en de enquête invullen. Meer weten over het hondenbeleid? Kijk dan op www.groenalliantiemiddenholland.nl/honden

Mocht u vragen hebben over dit bericht neem dan gerust contact op met Margaret Boer, communicatieadviseur Groenalliantie Midden-Holland via 06-55327851 of m.boer@staatsbosbeheer.nl

Steenuilenkasten getimmerd met kinderen van de JNW

Vrijdag 27 oktober hebben leden van de uilenwerkgroep samen met leden van de Jeugdnatuurwacht Krimpen (JNW) steenuilenkasten in elkaar gezet. Omdat het in 2020 niet lukte om met de jeugd jonge uilen te gaan ringen, is er een andere activiteit verzonnen. De uilenwerkgroep raakte door haar steenuilenkasten heen. André Bloot is voorzitter van de JNW én nieuw lid van de Uilenwerkgroep. Zodoende kwam men op het idee om voor intensievere samenwerking en met elkaar steenuilenkasten te maken.

Van te voren waren de bouwelementen netjes gezaagd en de invliegopening uitgezaagd. De kopse kanten waren van te voren bewerkt om ze weerbestendig te maken. De kinderen konden zich inschrijven voor de timmersessie. Er hadden zich 60 kinderen ingeschreven, terwijl er maar plek was voor 10 kinderen, dus er moest geloot worden. Na een korte uitleg gingen de kinderen geconcentreerd aan de slag. Zowel JNW als ook de uilenwerkgroep zijn enthousiast over het resultaat. Ook de kinderen vonden het heel leuk. Het idee is om de overige kasten ook door de jeugd van JNW in elkaar te gaan zetten. Wordt dus vervolgd…

In totaal beheert de uilenwerkgroep circa honderd steenuilkasten. Deze hangen verspreid door de hele Krimpenerwaard. De nieuwe kasten zijn niet bedoeld om meer kasten op te hangen. De huidige spreiding is goed en het is veel werk om jaarlijkse alle kasten te controleren, schoon te maken etc. De kasten worden gebruikt om bestaande kasten, die de strijd met het weer verloren hebben, te vervangen.