Geslaagde stekjesmarkt – een verslag

Stekjesmarkt op de Internationale Dag van de Biodiversiteit

21 mei vanaf 10:00 tot 15:00 uur

De NVWK (Natuur- en Vogel Werkgroep Krimpenerwaard) bestaat 60 jaar. In dit kader vonden wij het leuk om na het grote succes van de boompjes uitdeelactie eind 2021, een vervolgactie te organiseren. Yvonne Metaal en Mariëlla van Gemeren kregen het idee een stekjesmarkt te organiseren. Met een stekjesmarkt willen we mensen stimuleren hun tuinen te vergroenen met onbespoten tuinplanten, en zo de biodiversiteit een beetje helpen.

Vele handen maken veel werk
Nou, iets organiseren is wel aan Yvonne Metaal toevertrouwd. In no time bedacht zij een plan en kwam tot actie. De locatie stond al gauw vast, dit werd net als bij de bomenactie, weer de Hooiberg bij Kanocentrum Loetbos. Vervolgens zocht zij contact met ‘Rotterdam de Boer op’, die ook activiteiten in het kader van de Dag van de Biodiversiteit organiseerde op deze dag. Een kleine subsidie werd ons toegewezen waardoor uitstaltafels konden worden gehuurd bij Arie Kok. Via de boswachter Kees Kool van Staatsbosbeheer werd geregeld dat we gebruik mochten maken van de schuur achter het kanocentrum.

Via diverse kanalen werden de inwoners van de Krimpenerwaard geattendeerd op dit evenement en uitgenodigd om plantjes uit eigen tuin te stekken en deze aan te bieden voor de stekjesmarkt. Nou dat hebben we geweten. Van 13 mensen (leden en niet-leden) hebben wij in totaal zo’n 500 stekken ontvangen. Aangemoedigd door de berichten zocht ook Colette Haas van hobbyboerderij ’t Haasje (zij verkoopt normaliter stekjes aan huis) contact met Yvonne en sloot aan bij de organisatie.

Vandaag was het zover. Vanaf 8 uur ’s ochtends waren Yvonne, Mariëlla en Colette aanwezig om de boel klaar te zetten en nauwelijks anderhalf uur later al kwamen de eerste geïnteresseerden al langs om de mooiste stekken te bemachtigen.

Vanaf 10:00 uur begon het druk te worden en dit ging een uur lang non-stop zo door. Na een kleine adempauze waarin we snel een kopje koffie dronken kwamen er de rest van de dag steeds weer mensen langs. Heel veel leuke gesprekken, enthousiaste reacties en veel vragen kwamen voorbij.

er kwam veel mensen af op de stekjesmarkt van de NVWK
Volop aanloop bij de stekjesmarkt van de NVWK

Planten delen wordt kennis delen
De meest gestelde vragen waren: wat is de naam van de plant? Moet de plant in de zon of schaduw? Is het een vaste plant of een eenjarige? Hoe groot wordt de plant, is het een woekeraar? Heb je ook bodembedekkers? Organiseren jullie dit elk jaar? Is het volgend jaar weer? Er werd ook veelvuldig gevraagd om plantjes voor de moestuin (wij hadden een bescheiden selectie staan). Wat doet de NVWK nog meer?

De meest geliefde planten waren echte sleutelbloem (primula veris) duizendschoon (dianthus), ijzerhard (verbena bonariensis),  vingerhoedskruid (digitalis) en goudsbloemen (calendula officinalis). Daarnaast deden de fuchsia’s het erg goed en ook de schaduwminnende planten zoals daslook e.d. waren al snel uitverkocht. Een mooie partij framboosaardbeien was ook erg populair onder de kopers. Maar ook diverse struiken en boompjes deden het weer erg goed.

stekjes inallerlei soorten en maten
stekjesverscheidenheid op de dag van de biodiversiteit

Wie maakt ons los?
Uiteindelijk liep het tegen 15 uur en was 80% van de planten verkocht. Terwijl we waren begonnen de boel op te ruimen en ons het hoofd braken wat te doen met de resterende planten, diende zich nog één belangstellende aan. Hij had het juiste antwoord op de bekende marktvraag Wie maakt me los, en kocht alle resterende planten voor een grote tuin in aanbouw. Hij blij, wij blij met deze knallende afsluiter!

Deze actie heeft de verenigingskas maar liefst € 375,- opgeleverd!
Een groot succes vinden wij en zeker voor herhaling vatbaar. Wel zijn er voor een vervolg meer handen nodig. En zou het leuk zijn om nog wat meer moestuinplanten en bloeiende struikjes in het assortiment te hebben. Mocht je het leuk vinden om dit volgend jaar mee te organiseren, laat dan van je horen!

Tenslotte willen wij iedereen die geholpen heeft of een bijdrage heeft geleverd langs deze weg hartelijk danken!

Yvonne Metaal en Mariëlla van Gemeren

Heempad journaal 56

Hans van Dam woont en werkte in Boskoop. Hij is actief voor IVN Boskoop en Natuurtuin De Veenmol. Zijn roots liggen in de Krimpenerwaard

In deze nieuwsbrief o.a. de lente staat in volle bloei en is haar tijd zo’n drie weken vooruit, er gebeurt een wonder in mijn voortuin, vier de Nationale vogelweek muzikaal met Greenheart Country, een Europees vogelconcert, opnieuw supermooie prijs in de Postcodeloterij, omarm de Chaos, nieuwe bossenwet, bord vol ontbossing, is de vlinderstruik een invasieve exoot? Is de otter de oplossing tegen de Amerikaanse rivierkreeft? En bouwprojecten bedreigen het voortbestaan van de rugstreeppad.

Tekst Hans van Dam, foto Frans van der Storm

Save the date – online bijeenkomst over advies natuurinclusief Nederland

De Raad voor leefomgeving en infrastructuur organiseert op donderdag 19 mei 2022 van 14:00 – 15:30 uur een online bijeenkomst over zijn advies ‘Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen’.

Wat kan natuurinclusief werken in de woningbouw, de landbouw of de energiesector bijdragen aan het zo noodzakelijke herstel van de biodiversiteit in Nederland? Welke hobbels en knelpunten bestaan er in de praktijk en hoe kunnen die worden verholpen? Biedt het concept van basiskwaliteit natuur houvast bij het verbinden van natuurherstel met andere opgaven als de woningbouw of de energietransitie? En hoe kunnen overheden gebiedsgericht samenwerken bij het realiseren van basiskwaliteit natuur? Over deze en andere vragen gaat dagvoorzitter Ruben Maes in gesprek met onder andere André van der Zande (raadslid Rli), sectorpartijen en bestuurders.

Over het advies

De natuur in Nederland gaat hard achteruit. De Rli spreekt van een biodiversiteitscrisis van eenzelfde orde als de klimaatcrisis. Vitale natuur is cruciaal voor een leefbaar Nederland. Mensen hebben natuur nodig voor hun gezondheid, voor schoon drinkwater, voor gezond voedsel en voor schone lucht. Het is van belang de teruggang in de natuur te keren en te zorgen voor herstel. Dit lukt alleen als de overheid inzet op de totstandkoming van natuur overal en voor iedereen.

Doet u mee?

De Rli gaat hierover graag met u in gesprek. Doe mee en noteer donderdagmiddag 19 mei 2022 alvast in uw agenda. We hopen dat u erbij bent!

Binnenkort volgt nadere informatie over het interactieve programma met sprekers en deelsessies met onder meer Donné Slangen (waarnemend directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied), Rik Grashoff (wethouder Tilburg) en Daan Helming (projectleider Biodiversiteit & Groene Netten). Dan kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomst.

Meer informatie

Lees meer over het advies ‘Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen’

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Mirjam van Gameren (mirjam.vangameren@rli.nl) of Yvette Oostendorp (yvette.oostendorp@rli.nl).

Twitter mee met #natuurbeleid #biodiversiteit

Nieuwsbrief wintervogeltelling maart 2022

Hierbij de nieuwsbrief over maart 2022 en natuurlijk een herinnering om komend weekend van 16 en 17 april 2022 weer te gaan tellen.


17 april a.s. is eerste paasdag en toch tellen deze keer de vogels pas mee als de jongen vliegvlug zijn.  Bij de winter/watervogeltellingen tellen de jongen / pullen pas mee als ze vliegvlug zijn. Er zwemmen al jongen rond van grauwe gans en wilde eend maar met die donsharen kunnen deze nog echt niet vliegen.
Veel leesplezier en een hopelijk goede telling.

Tekst Hans Kouwenberg Foto NVWK

Nationale zaaidag 22 april

Zaai voor de bijen, vlinders en andere insecten en help ze aan voedsel!

De Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden roepen voor het negende jaar particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen en andere grondbezitters op om bloemstroken aan te leggen zodat er één groot bloemenlint voor bijen ontstaat.

Zie voor info; https://bijenstichting.nl

Foto header: blinde bij op meisjesogen, foto Frans van der Storm

Vroege Vogels bezoekt Krimpenerwaard, NVWK levert bijdrage over landschap

Op 29 en 30 maart hebben twee ploegen van het BNNVARA TV-programma Vroege Vogels de Krimpenerwaard bezocht. Eén ploeg ging met presentatrice Willemijn Veenhoeven op pad, de tweede toog met Menno Bentveld de waard in. De kijker zal veel geïnterviewden herkennen, o.a. mensen van het Zuid-Hollands Landschap, van het waterschap HHSK en ook van de NVWK. Het programma belicht onze mooie natuur, maar er is ook aandacht voor problemen en probleemsoorten. Naast diverse onderwerpen die kenmerkende natuur in de waard betreffen, werd ons tot slot gevraagd welk typerend aspect van de Krimpenerwaard de NVWK nog zou kunnen belichten.

De NVWK staat voor beschermen, beheren en bestuderen van natuur, landschap en milieu in de Krimpenerwaard. Daar lag een mooie kans. Aan ons unieke slagenlandschap dat in de loop der eeuwen door menskracht is vorm gegeven, was nog geen woord gewijd. Daar kregen we van de programmamakers ruim de kans voor.

Kortom: in deze uitzending van Vroege Vogels op 7 mei as. wordt een boeiend en veelzijdig – hoewel uiteraard lang niet volledig – beeld van de Krimpenerwaard getoond.

Mis ‘m niet: Vroege Vogels, zaterdag 7 mei op prime time: 19.50 uur op NPO2.

Bron foto header:  bnnvara vroege vogels

Zoogdieren in opmars, we willen er meer over weten

Waarnemingen van bevers en boommarters nemen toe, ook een otter deed de Krimpenerwaard aan. Met beschikbaar gekomen techniek zoals wildcamera’s zijn zoogdieren makkelijker waar te nemen dan voorheen. Zoogdieren zijn spannend! Redenen genoeg om te verkennen of we meer over zoogdieren te weten kunnen komen. Een aantal mensen heeft ons al verteld dat ze belangstelling hebben om ‘iets met zoogdieren te doen’. Daarom organiseren we een informatieavond. We hopen dat wat leden aandacht willen gaan geven aan deze interessante groep, waar we nog zo weinig van weten.

Spannende ontwikkelingen bij de zoogdieren

Een paar jaar terug bereikten bevers de Lek en de Hollandse IJssel vanuit plekken waar ze waren uitgezet. De afgelopen twee jaar waren er waarnemingen van bevers in de Krimpenerwaard zelf en nu bevinden zich minstens twee burchten midden in onze waard. Twee jaar geleden zag SBB-beheerder Ivan Broer een boommarter op beelden van wildcamera opgesteld in het Loetbos. Muskusrattenvangers en anderen vertellen dat er nu al op meer plekken boommarters zitten.Drie jaar terug werd een otter in de Hollandse IJssel gezien, vorig jaar was er een betrouwbare waarneming in de Krimpenerwaard zelf, en werden spraints gevonden: uitwerpselen die de otter gebruikt om zijn route of territorium te markeren. Misschien was deze otter alleen een passant en is hij al weer vertrokken. Maar toch, in de Reeuwijkse plassen worden al een paar jaar achtereen jongen geboren en net gebouwde faunapassages in de N228 en de N210 maken verspreiding in de Krimpenerwaard makkelijker.Reeën zijn intussen vaste bewoners in het Loetbos en de Krimpenerhout. En bij een recente inventarisatie van vleermuizen in de Overtuin werden vier soorten aangetroffen, waaronder de tot de verbeelding sprekende grootoorvleermuis.

Nieuwe technieken maken waarnemen van zoogdieren makkelijker

De meeste zoogdiersoorten zijn ’s nachts actief. Maar er komt steeds meer en steeds goedkopere apparatuur beschikbaar om zoogdieren toch waar te nemen. Wildcamera’s met infrarood- of bewegingssensoren maken automatisch foto’s of video’s van zoogdieren die ‘voor de camera’ verschijnen. Batdetectoren zetten de voor mensen niet te horen sonargeluiden van vleermuizen om in wel hoorbaar geluid en omdat vleermuissoorten hun eigen roepritme en toonhoogte hebben, zijn ze daarmee te determineren. Batloggers maken dit nog makkelijker: ze registreren de roep van vleermuizen over een periode van meerdere uren en analyseren met ingebouwde software om welke soorten het gaat. Met de resultaten kun je bijvoorbeeld in een dorp meer gericht onderzoek doen: hoeveel vleermuizen zitten er dan precies en waar ziten de slaapplaatsen of kraamlocaties?

Maar we weten nauwelijks iets overonze zoogdieren

De meeste zoogdierwaarnemingen zijn nu min of meer toevallig. Veel waarnemingen worden niet geregistreerd op waarneming.nl. Eigenlijk weten we nauwelijks iets over onze zoogdieren. Daar willen we verandering in brengen. Je kunt niet zomaar onderzoekjes gaan doen aan alle zoogdieren. De groepen verschillen sterk in hun gedrag en daar moet je bij het waarnemen of tellen rekening mee houden.

Grofweg zijn er vier groepen:

– Muizen. Die zijn het beste te inventariseren met ‘live traps’: inloopvallen die je regelmatig controleert om te zien of er dieren in zitten. Hiervoor worden bijvoorbeeld zogenaamde “muizenkampjes” georganiseerd: in een te onderzoeken gebied zet je een serie vallen neer, die je elke acht uur langsloopt. Door het uitpluizen van braakballen, vooral die van de kerkuil, kom je ook veel te weten over aantallen en verspreiding van muizen. Maar je mist natuurlijk de kick van het zien van de levende dieren en van naar buiten gaan.

– Vleermuizen. Daarvoor hebben we de bat detectors en bat loggers. Op de tegels rond en in vensterbanken van woningen kun je keuteltjes aantreffen van vleermuizen die een verblijf in de spouw, achter de bekisting rond een dakgoot of elders in een woning of bijgebouw hebben gevonden. In de vroege ochtend kan je zoeken naar zwermende dieren, kraamkolonies bestaan vaak uit enkele honderden dieren en zwermen voor het naar binnengaan ca. 15-30 min en zijn zo goed op te sporen. Ook kunnen kerktorens en kerkzolders worden bezocht.

– Ree, haas, bever: tellen langs vaste routes is hier de beste methode

– Otter, boommarter, egel, bunzing, hermelijn en wezel: de methoden daarvoor zijn inzet van wildcamera’s en het zoeken naar uitwerpselen of andere sporen, zoals krassen van boommarternagels onder boomgaten.

Informatieavond

We gaan in maart of april een informatieavond organiseren (fysiek, niet online). De precieze datum publiceren we op de bekende wijze: in een nieuwsbrief, op de site en op facebook. Marco A. Snijder helpt ons mee. Hij is zoogdierspecialist, lid van de Zoogdiervereniging en zoogdierwerkgroepen Zuid-Holland en Utrecht, doet veel inventarisaties van vleermuizen en andere zoogdieren en woont in Haastrecht. We kunnen je dus goed informeren over de zoogdieren in de Krimpenerwaard, over het waarnemen en tellen van zoogdieren, en met jullie bespreken hoe je kennis kunt opdoen. We nodigen jullie daar van harte voor uit en zullen jullie op de avond vragen naar je interesse. Als we daar een beeld van hebben, en bij voldoende belangstelling kunnen we bv. cursusjes en excursies gaan organiseren zodat je meer over de dieren zelf en over het waarnemen ervan leert. Als je nu al vragen hebt, of je belangstelling wilt doorgeven, laat het weten, dan kunnen we dat gebruiken voor de voorbereiding van de avond. Stuur daarvoor een mail naar: jaap.graveland@nvwk.nl.

Foto header: haas door Dinand Meelenboer

Natuur overal en voor iedereen

De natuur in Nederland gaat hard achteruit. Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is de biodiversiteitscrisis even groot als de klimaatcrisis. Vitale natuur is cruciaal voor een leefbaar Nederland. Mensen hebben natuur nodig voor hun gezondheid, voor schoon drinkwater, voor gezond voedsel en voor schone lucht. In het advies ‘Natuurinclusief Nederland’ dat op 23 maart 2022 is overhandigd aan de minister voor Natuur en Stikstof roept de raad het kabinet op om de teruggang van natuur te keren en te zorgen voor herstel. Dat lukt alleen als de overheid inzet op de totstandkoming van natuur overal en voor iedereen.

Zorg overal voor natuur van voldoende kwaliteit

Het huidige natuurbeleid is niet effectief, mede omdat het zich hoofdzakelijk beperkt tot de beschermde natuurgebieden. De bescherming daarvan is niet afdoende om de teruggang van de biodiversiteit te keren. Ook daarbuiten moet werk worden gemaakt van natuur- en biodiversiteitsherstel. In en om dorpen en steden moet veel meer groen komen, op loop- of fietsafstand voor iedereen. Ook in het landelijk gebied, waar de afgelopen decennia een regelrechte kaalslag van de natuur heeft plaatsgevonden, is natuurherstel noodzakelijk. De Rli pleit ervoor om gebiedsgericht een gewenst minimum kwaliteitsniveau voor natuur vast te stellen.

Maak de natuuraanpak integraal onderdeel van de verbouwing van Nederland

Nederland gaat de komende jaren op de schop vanwege de vele grote opgaven, zoals de woningbouw, de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering, het stikstofvraagstuk en de verduurzaming van de landbouw. Deze grote verbouwing van Nederland biedt uitgelezen kansen om de natuur binnen en buiten beschermde gebieden te herstellen. Veel bedrijven, organisaties en gemeenten zijn ook bereid om stappen te zetten naar een meer natuurinclusieve manier van werken. Maar het lukt alleen met een overheid die daarbij helpt en daar zelf ook vol op inzet. De Rli adviseert om in een gebiedsgerichte aanpak in alle regio’s natuurherstel te verbinden met andere maatschappelijke opgaven, en om hierover afspraken te maken in diverse sectoren. Hiervoor moeten onder andere het klimaat- en het stikstoffonds worden benut.

Zorg dat natuur systematisch wordt meegewogen bij economische en politieke besluiten

Natuur vormt een bestaansvoorwaarde voor de mens. Desondanks wordt natuur in de economische en politieke besluitvorming nog vooral als kostenpost beschouwd. Daardoor telt het natuurbelang onvoldoende mee. Er zijn nog teveel (financiële) prikkels die natuurverlies bevorderen; natuurschade en natuurherstel worden onvoldoende op waarde geschat. De Rli adviseert daarom om subsidies en fiscale maatregelen in de landbouw, industrie en het natuurbeheer te richten op een natuurinclusieve samenleving en om het belang van natuur van goede kwaliteit beter te waarderen bij de afweging van economische en politieke besluiten.

Advies:  https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_natuurinclusief_nederland_def.pdf

Persbericht: https://www.rli.nl/pers/2022/natuur-overal-en-voor-iedereen

Samenvatting: https://www.rli.nl/publicaties/2022/advies/natuurinclusief-nederland?adview=samenvatting

NVWK in beeld bij RTV Krimpenerwaard

In het kader van ons 60-jarig bestaan hebben we een mooie afspraak kunnen maken. RTV Krimpenerwaard wil door het gehele jaar 2022 heen korte reportages in het veld maken van onze werkgroepen en projecten. Op zaterdagochtend 26 februari werd onze knotgroep Oost gefilmd tijdens het werken in de hoogstamfruitboomgaard aan de Boveneindselaan in Krimpen aan den IJssel.

Kijk hier het resultaat terug!