Kom in actie met Greenpeace en steun de natuur

Hoe mooi is de natuur in Nederland? Hollandse luchten, het water, heidevelden, duinen, bossen en het strand zijn al eeuwenlang een bron van inspiratie voor schilders, schrijvers en andere kunstenaars. En iederéén geniet van natuur: we hebben haar nodig voor grondstoffen, medicijnen en voedsel, of voor een fikse wandeling om ons hoofd leeg te maken. Wij mensen kunnen niet zonder natuur; wij zijn natuur.

In Europa is wettelijk vastgelegd dat landen ervoor moeten zorgen dat kwetsbare gebieden niet nog verder verslechteren; een afspraak waar Nederland zich niet aan houdt. En ook de plannen die er nu liggen voor de komende jaren zijn bij lange na niet voldoende om de achteruitgang te stoppen. Daarom bereidt Greenpeace een rechtszaak voor. Als er in het nieuwe regeerakkoord niet voldoende wordt ingezet op het aanpakken van deze natuurcrisis, klagen zij de staat aan.

Kom jij ook op voor de natuur in Nederland? Steun de natuurzaak van Greenpeace en pleit met ons voor een regeerakkoord dat kwetsbare natuur in Nederland écht beschermt.

Meer lezen, filmpje bekijken en ondertekenen petitie van Greenpeace; https://steun.greenpeace.nl/onze-natuur-onze-zaak

Bron tekst en afbeelding: Greenpeace

Het ongelooflijke succesverhaal van de zwarte stern en waarom dat goed nieuws is

Het gaat na lange tijd weer wat beter met de zwarte stern in de Krimpenerwaard. En dat is goed nieuws. 

De jonge zwarte sterns, die bijna geheel wit zijn, kunnen hun ouders al aardig volgen. Max Ossevoort, de coördinator van het zwarte stern-project in de Krimpenerwaard, telt in de gauwigheid vijftien vliegvlugge jongen. Max is enthousiast, want een paar dagen geleden waren het er nog maar acht. De oudere vogels krijsen alarmerend boven ons hoofd en vallen nog net niet aan, maar de jonge dieren brengen een beschaafd kreetje ten gehore.

Max staat bij de put van veehouder Mart-Jan Verburg (56) aan de Benedenkerkseweg in Stolwijk. Verburg is een kleine boer die zijn 45 koeien nog melkt in het land met een doorloopwagen. Hij doet al meer dan 25 jaar aan weidevogelbescherming

Verder lezen: www.ad.nl

Bron tekst: AD.nl, foto: NVWK

Geef blauwalg door met de Bloomin’ Algae-app

In de zomer teisteren blauwalgen het oppervlaktewater. Blauwalgen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Officiële zwemwaterlocaties worden vaak goed in de gaten gehouden, maar blauwalgen bloeien ook op plekken waar veel minder of geen toezicht is. Daarom hebben wetenschappers van Wageningen University & Research een gratis app ontwikkeld waar je nu zelf blauwalg kunt melden.

De wetenschappers vragen geïnteresseerden om de gratis Bloomin’ Algae-app te downloaden en details van vermoedelijke blauwalgenbloei te melden met een foto. Blauwalgen zijn te herkennen aan een blauwgroene tot roodbruine verfachtige laag die drijft op het wateroppervlak. Ze kunnen van nature voorkomen in vijvers, meren, rivieren, reservoirs en kanalenen en giftig zijn voor iedereen die besmet water inslikt of er huidcontact mee heeft. Mensen die in contact komen met de blauwalgen, zoals zwemmers en surfers, kunnen last krijgen van huiduitslag, braken, diarree, koorts of spier- en gewrichtspijn. Bloei van blauwalgen kan sterfte van vissen, watervogels, paarden, honden en andere dieren veroorzaken.

Verder lezen en meer informatie zie; https://www.naturetoday.

Bron: Naturetoday.com

Uilen ringen en moeilijke woorden leren met groep 6 van basisschool Het Mozaiek

De kinderen van groep 6 van basisschool het Mozaïek uit Krimpen aan den IJssel kregen op dinsdagmorgen 6 juli een les over uilen en over waarom het belangrijk is dat ze geringd worden. Ook de NVWK zelf werd hierbij, als vereniging, kort belicht. Op veel vragen wisten de kinderen een antwoord, maar op de vraag wat biometriegegevens zijn en wat dispersie is, hadden ze geen antwoord. De meester en de stagiair van ‘uilenmeneer’ Stefan overigens ook niet…

In een uur kregen de leerlingen een stoomcursus krimpenerwaarduilen. Bosuil, ransuil, kerkuil en steenuil kwamen voorbij, aangevuld met de velduil en de oehoe die niet in de krimpenerwaard broeden. Verschillen in oogkleur, braakballen, geluiden; het passeerden allemaal de revue. Ze leerden ook dat het ook dit jaar best wel goed gaat met de kerkuil en dat het juist helemaal niet goed gaat met de steenuil. Van de laatste twee stond een opgezet exemplaar in de klas die door veel kinderen goed werden bekeken. Het doel van de les was om de klas goed voor te bereiden op een ringsessie. Het ringen zelf kan daarmee zo kort mogelijk duren (de kinderen weten wat er gaat gebeuren); dit in verband met het welzijn van de dieren.

Later op de dag ging de helft van de klas naar een adres in Berkenwoude en de andere helft naar Stolwijk. Op beide adressen zaten er vier kerkuiljongen in de uilenkast, die voorzichtig door medewerkers uilenwerkgroep naar beneden werden gehaald. De jongen werden voorzien van een ring. Alle kinderen hadden de opdracht gekregen om aan de hand van de vleugellengte te bepalen hoe oud de jongen waren en of de jongen goed op gewicht zijn. Er zijn hiervoor standaard gegevens beschikbaar, die verkregen zijn bij jarenlang onderzoek naar kerkuilen. De ringer (Cor Oskam van vogelringstation Nebularia) mat de vleugels op waarna de kinderen volgens een tabel uitzochten hoe oud de jongen waren. De ringer vertelde onder andere dat door hem geringde uilen tot aan de Zwarte Zee werden teruggevonden. Een klein lesje topografie en de kinderen wisten waar dat helemaal was. 

Alle kinderen vonden de kuikens overigens mooi, de ringer vond ze echt lelijk. Nou ja; verschil moet er zijn. En wat zijn nu eigenlijk biometriegegevens? Dat is het gewicht, de vleugellengte en kop-snavellengte van een uil; kortom: lichaamskenmerken. Dispersie betekent verspreiding, specifiek van jongen die een eigen gebied op (moeten) gaan zoeken. Weer wat geleerd!  

Tekst en foto: Uilenwerkgroep NVWK

NVWK werkdag 5 juli en eventueel 6 juli 2021

De idylle in het Loetbos is gemaaid, maar de botanische veldjes van het hoogheemraadschap nog niet. De landschapswerkgroep vraagt daarom nogmaals hulp bij deze klus.
We gaan maaien op maandag 5 juli a.s. en eventueel dinsdag 6 juli a.s vanaf 9:00 uur en
tot ca. 13:00 uur Verzamelen bij de Hendrikshoeve (Loet 4, 2941LB Lekkerkerk).
Neem zelf je koffie mee s.v.p. De coördinator ter plaatse is Max Ossevoort, bereikbaar op 06-58870179.
Graag horen we of je komt helpen door een mailtje naar landschapwerkgroep@nvwk.nl of een appje naar Edwin Valentijn van de Landschapswerkgroep op 06-48131144.

Tekst en foto: NVWK

Oproep melden jonge ransuilen in de Krimpenerwaard

Ieder jaar zoekt de uilenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) al fietsend de Krimpenerwaard af naar jonge ransuilen. Op deze manier krijgen ze een goed beeld van het aantal (broedgevallen) ransuilen in de Krimpenerwaard en hoe het met deze mooie vogels gaat. Helpt u mee? Hoort of ziet u (jonge) ransuilen in de Krimpenerwaard, dan kunt u dit doorgeven aan de uilenwerkgroep van de NVWK.

Ransuilen komen in de Krimpenerwaard in een groot scala aan gebieden voor, variërend van agrarisch gebied tot open bos, bosranden en parken. Maar ook in bebouwingslinten en dorp (randen) komen ze voor. Zolang er maar een open terrein met veel muizen om te jagen in de buurt is. Broeden doen ze meestal in oude kraaien- of eksternesten.

De jonge ransuilen verlaten al snel het nest en omdat ze dan nog niet goed kunnen vliegen, klimmen ze door de naburige boomtakken. Vanaf eind juni tot en met augustus is na zonsondergang de bedelroep van de jonge ransuilen goed te horen. Zodra het donker wordt beginnen de jonge uilen naar hun ouders te roepen om voedsel. Dit geluid wordt wel vergeleken met piepende schommels. Wilt u weten hoe dit klinkt?

Er zijn diverse filmpjes op Youtube te vinden, zoals https://www.youtube.com/watch?v=oMet0XiKUH

Locaties worden niet openbaar gemaakt om verstoring van de uilen (maar ook van de omwonenden) te voorkomen. 

Voor meldingen van (jonge) ransuilen in de Krimpenerwaard kunt u ons bereiken via uilenwerkgroep@nvwk.nl of 06-1156 8298

Tekst en foto: NVWK

Landelijke tuinvlindertelling in juli 2021

Juli is dé vlindermaand bij uitstek. Daarom organiseert De Vlinderstichting van 3 t/m 25 juli de landelijke tuinvlindertelling. Om mee te doen is één keer tellen al voldoende. Maar vaker mag ook! Of je nu een tuin of een balkon hebt: iedereen kan meedoen. 

Voor meer informatie en deelname zie http://www.vlindermee.nl/ of download de app https://www.vlinderstichting.nl/vlindermee/app-vlinder-mee/

Bron: tekst vlinderstichtring, bron: foto NVWK

Melden van gevonden dode vogels en dieren

Heb je een dode vogel of ander wild dier gevonden? Geef deze dan door via het online meldpunt van SOVON.

Het verzamelen van meldingen van dode wilde dieren geeft een indruk van de ‘normale’ patronen van sterfte. In welke periode van het jaar leggen vogels het loodje? Zijn er verschillen tussen de soorten? Wat zijn de doodsoorzaken? Dit zorgt ervoor dat we tijdig opvallende sterfte kunnen signaleren. Een plotseling verhoogde sterfte kan een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. 

Voor meer informatie zie https://portal.sovon.nl/dood

Bron tekst en foto; www.sovon.nl

Oproep; doe mee aan Burgeronderzoek waterkwaliteit

Samen waterkwaliteit onderzoeken

Binnenkort start het onderzoek ‘Vang de Watermonsters’ weer. Dit is een landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit. Iedereen kan meehelpen aan dit onderzoek door in de buurt het doorzicht van het water in sloten, singels en plassen te meten, de aanwezigheid van waterplanten en waterdiertjes te bekijken, enzovoort. Speciaal voor natuurorganisaties, amateurwetenschappers en watergerelateerde verenigingen is er dit jaar de mogelijkheid om een ‘supermeetkit’ aan te vragen. In de superkit zit informatie en materiaal om nitraat/fosfaatmonsters te nemen en om extra onderzoek te doen naar waterplanten en -dieren.

Het landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit start donderdag 10 juni a.s. ‘Vang de watermonsters’ is een initiatief van Natuur & Milieu waaraan het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard deelneemt, samen met nog negen waterschappen. In deze gebieden wil de organisatie natuurlijk graag veel metingen ontvangen, zodat we een beter beeld krijgen van de waterkwaliteit in kleine wateren in Schieland en de Krimpenerwaard.

Leden van de NVWK kunnen de supermeetkit aanvragen via de volgende link; https://watermonsters.natuurenmilieu.nl/meetkit-aanvragen-aw.

Voor meer informatie zie https://watermonsters.natuurenmilieu.nl/

Bron tekst Natuur en Milieu, foto: NVWK