Save the date – online bijeenkomst over advies natuurinclusief Nederland

De Raad voor leefomgeving en infrastructuur organiseert op donderdag 19 mei 2022 van 14:00 – 15:30 uur een online bijeenkomst over zijn advies ‘Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen’.

Wat kan natuurinclusief werken in de woningbouw, de landbouw of de energiesector bijdragen aan het zo noodzakelijke herstel van de biodiversiteit in Nederland? Welke hobbels en knelpunten bestaan er in de praktijk en hoe kunnen die worden verholpen? Biedt het concept van basiskwaliteit natuur houvast bij het verbinden van natuurherstel met andere opgaven als de woningbouw of de energietransitie? En hoe kunnen overheden gebiedsgericht samenwerken bij het realiseren van basiskwaliteit natuur? Over deze en andere vragen gaat dagvoorzitter Ruben Maes in gesprek met onder andere André van der Zande (raadslid Rli), sectorpartijen en bestuurders.

Over het advies

De natuur in Nederland gaat hard achteruit. De Rli spreekt van een biodiversiteitscrisis van eenzelfde orde als de klimaatcrisis. Vitale natuur is cruciaal voor een leefbaar Nederland. Mensen hebben natuur nodig voor hun gezondheid, voor schoon drinkwater, voor gezond voedsel en voor schone lucht. Het is van belang de teruggang in de natuur te keren en te zorgen voor herstel. Dit lukt alleen als de overheid inzet op de totstandkoming van natuur overal en voor iedereen.

Doet u mee?

De Rli gaat hierover graag met u in gesprek. Doe mee en noteer donderdagmiddag 19 mei 2022 alvast in uw agenda. We hopen dat u erbij bent!

Binnenkort volgt nadere informatie over het interactieve programma met sprekers en deelsessies met onder meer Donné Slangen (waarnemend directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied), Rik Grashoff (wethouder Tilburg) en Daan Helming (projectleider Biodiversiteit & Groene Netten). Dan kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomst.

Meer informatie

Lees meer over het advies ‘Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen’

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Mirjam van Gameren (mirjam.vangameren@rli.nl) of Yvette Oostendorp (yvette.oostendorp@rli.nl).

Twitter mee met #natuurbeleid #biodiversiteit

Nationale zaaidag 22 april

Zaai voor de bijen, vlinders en andere insecten en help ze aan voedsel!

De Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden roepen voor het negende jaar particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen en andere grondbezitters op om bloemstroken aan te leggen zodat er één groot bloemenlint voor bijen ontstaat.

Zie voor info; https://bijenstichting.nl

Foto header: blinde bij op meisjesogen, foto Frans van der Storm

Vroege Vogels bezoekt Krimpenerwaard, NVWK levert bijdrage over landschap

Op 29 en 30 maart hebben twee ploegen van het BNNVARA TV-programma Vroege Vogels de Krimpenerwaard bezocht. Eén ploeg ging met presentatrice Willemijn Veenhoeven op pad, de tweede toog met Menno Bentveld de waard in. De kijker zal veel geïnterviewden herkennen, o.a. mensen van het Zuid-Hollands Landschap, van het waterschap HHSK en ook van de NVWK. Het programma belicht onze mooie natuur, maar er is ook aandacht voor problemen en probleemsoorten. Naast diverse onderwerpen die kenmerkende natuur in de waard betreffen, werd ons tot slot gevraagd welk typerend aspect van de Krimpenerwaard de NVWK nog zou kunnen belichten.

De NVWK staat voor beschermen, beheren en bestuderen van natuur, landschap en milieu in de Krimpenerwaard. Daar lag een mooie kans. Aan ons unieke slagenlandschap dat in de loop der eeuwen door menskracht is vorm gegeven, was nog geen woord gewijd. Daar kregen we van de programmamakers ruim de kans voor.

Kortom: in deze uitzending van Vroege Vogels op 7 mei as. wordt een boeiend en veelzijdig – hoewel uiteraard lang niet volledig – beeld van de Krimpenerwaard getoond.

Mis ‘m niet: Vroege Vogels, zaterdag 7 mei op prime time: 19.50 uur op NPO2.

Bron foto header:  bnnvara vroege vogels

Zoogdieren in opmars, we willen er meer over weten

Waarnemingen van bevers en boommarters nemen toe, ook een otter deed de Krimpenerwaard aan. Met beschikbaar gekomen techniek zoals wildcamera’s zijn zoogdieren makkelijker waar te nemen dan voorheen. Zoogdieren zijn spannend! Redenen genoeg om te verkennen of we meer over zoogdieren te weten kunnen komen. Een aantal mensen heeft ons al verteld dat ze belangstelling hebben om ‘iets met zoogdieren te doen’. Daarom organiseren we een informatieavond. We hopen dat wat leden aandacht willen gaan geven aan deze interessante groep, waar we nog zo weinig van weten.

Spannende ontwikkelingen bij de zoogdieren

Een paar jaar terug bereikten bevers de Lek en de Hollandse IJssel vanuit plekken waar ze waren uitgezet. De afgelopen twee jaar waren er waarnemingen van bevers in de Krimpenerwaard zelf en nu bevinden zich minstens twee burchten midden in onze waard. Twee jaar geleden zag SBB-beheerder Ivan Broer een boommarter op beelden van wildcamera opgesteld in het Loetbos. Muskusrattenvangers en anderen vertellen dat er nu al op meer plekken boommarters zitten.Drie jaar terug werd een otter in de Hollandse IJssel gezien, vorig jaar was er een betrouwbare waarneming in de Krimpenerwaard zelf, en werden spraints gevonden: uitwerpselen die de otter gebruikt om zijn route of territorium te markeren. Misschien was deze otter alleen een passant en is hij al weer vertrokken. Maar toch, in de Reeuwijkse plassen worden al een paar jaar achtereen jongen geboren en net gebouwde faunapassages in de N228 en de N210 maken verspreiding in de Krimpenerwaard makkelijker.Reeën zijn intussen vaste bewoners in het Loetbos en de Krimpenerhout. En bij een recente inventarisatie van vleermuizen in de Overtuin werden vier soorten aangetroffen, waaronder de tot de verbeelding sprekende grootoorvleermuis.

Nieuwe technieken maken waarnemen van zoogdieren makkelijker

De meeste zoogdiersoorten zijn ’s nachts actief. Maar er komt steeds meer en steeds goedkopere apparatuur beschikbaar om zoogdieren toch waar te nemen. Wildcamera’s met infrarood- of bewegingssensoren maken automatisch foto’s of video’s van zoogdieren die ‘voor de camera’ verschijnen. Batdetectoren zetten de voor mensen niet te horen sonargeluiden van vleermuizen om in wel hoorbaar geluid en omdat vleermuissoorten hun eigen roepritme en toonhoogte hebben, zijn ze daarmee te determineren. Batloggers maken dit nog makkelijker: ze registreren de roep van vleermuizen over een periode van meerdere uren en analyseren met ingebouwde software om welke soorten het gaat. Met de resultaten kun je bijvoorbeeld in een dorp meer gericht onderzoek doen: hoeveel vleermuizen zitten er dan precies en waar ziten de slaapplaatsen of kraamlocaties?

Maar we weten nauwelijks iets overonze zoogdieren

De meeste zoogdierwaarnemingen zijn nu min of meer toevallig. Veel waarnemingen worden niet geregistreerd op waarneming.nl. Eigenlijk weten we nauwelijks iets over onze zoogdieren. Daar willen we verandering in brengen. Je kunt niet zomaar onderzoekjes gaan doen aan alle zoogdieren. De groepen verschillen sterk in hun gedrag en daar moet je bij het waarnemen of tellen rekening mee houden.

Grofweg zijn er vier groepen:

– Muizen. Die zijn het beste te inventariseren met ‘live traps’: inloopvallen die je regelmatig controleert om te zien of er dieren in zitten. Hiervoor worden bijvoorbeeld zogenaamde “muizenkampjes” georganiseerd: in een te onderzoeken gebied zet je een serie vallen neer, die je elke acht uur langsloopt. Door het uitpluizen van braakballen, vooral die van de kerkuil, kom je ook veel te weten over aantallen en verspreiding van muizen. Maar je mist natuurlijk de kick van het zien van de levende dieren en van naar buiten gaan.

– Vleermuizen. Daarvoor hebben we de bat detectors en bat loggers. Op de tegels rond en in vensterbanken van woningen kun je keuteltjes aantreffen van vleermuizen die een verblijf in de spouw, achter de bekisting rond een dakgoot of elders in een woning of bijgebouw hebben gevonden. In de vroege ochtend kan je zoeken naar zwermende dieren, kraamkolonies bestaan vaak uit enkele honderden dieren en zwermen voor het naar binnengaan ca. 15-30 min en zijn zo goed op te sporen. Ook kunnen kerktorens en kerkzolders worden bezocht.

– Ree, haas, bever: tellen langs vaste routes is hier de beste methode

– Otter, boommarter, egel, bunzing, hermelijn en wezel: de methoden daarvoor zijn inzet van wildcamera’s en het zoeken naar uitwerpselen of andere sporen, zoals krassen van boommarternagels onder boomgaten.

Informatieavond

We gaan in maart of april een informatieavond organiseren (fysiek, niet online). De precieze datum publiceren we op de bekende wijze: in een nieuwsbrief, op de site en op facebook. Marco A. Snijder helpt ons mee. Hij is zoogdierspecialist, lid van de Zoogdiervereniging en zoogdierwerkgroepen Zuid-Holland en Utrecht, doet veel inventarisaties van vleermuizen en andere zoogdieren en woont in Haastrecht. We kunnen je dus goed informeren over de zoogdieren in de Krimpenerwaard, over het waarnemen en tellen van zoogdieren, en met jullie bespreken hoe je kennis kunt opdoen. We nodigen jullie daar van harte voor uit en zullen jullie op de avond vragen naar je interesse. Als we daar een beeld van hebben, en bij voldoende belangstelling kunnen we bv. cursusjes en excursies gaan organiseren zodat je meer over de dieren zelf en over het waarnemen ervan leert. Als je nu al vragen hebt, of je belangstelling wilt doorgeven, laat het weten, dan kunnen we dat gebruiken voor de voorbereiding van de avond. Stuur daarvoor een mail naar: jaap.graveland@nvwk.nl.

Foto header: haas door Dinand Meelenboer

NVWK in beeld bij RTV Krimpenerwaard

In het kader van ons 60-jarig bestaan hebben we een mooie afspraak kunnen maken. RTV Krimpenerwaard wil door het gehele jaar 2022 heen korte reportages in het veld maken van onze werkgroepen en projecten. Op zaterdagochtend 26 februari werd onze knotgroep Oost gefilmd tijdens het werken in de hoogstamfruitboomgaard aan de Boveneindselaan in Krimpen aan den IJssel.

Kijk hier het resultaat terug!

Muizenruiters gebouwd op NL-doet

Op zaterdag 12 maart zijn op vijf locaties muizenruiters gezet in het kader van NLdoet. Het bouwen van zo’n ruiter gebeurde met 3 à 4 personen in een paar uur. 
De muizenruiters zijn geplaats op boerderij P. Spruijt in Vlist, in het Vaartland helemaal achteraan op een boomgaard, op een perceel te bereiken via de Tiendweg bij Krimpen aan de Lek, op de Koolwijkseweg te Stolwijk en op boerderij Het Paradijs in Haastrecht.

De muizenruiters blijven tenminste een paar jaar staan om te kunnen beoordelen of ze worden gebruikt voor onze doelen. Gedurende het broedseizoen vullen de weidewachters of leden van de uilenwerkgroep, die lopen in het gebied waar de ruiter staat, regelmatig wat graan aan door de vulbuis (trechter met brede tuit mee), om muizen te blijven aantrekken. Dit graan valt op de grond, dus niet heel veel tegelijk om te voorkomen dat het wegrot. Het graan op de grond en zal ook grondbewonende woelmuizen aantrekken, die op hun weg naar de ruiter kwetsbaar zijn voor predatoren. Het hooi binnenin de ruiter blijft droog als het regent, andere muizensoorten zullen dan ook graag zo’n muizenruiter als woning kiezen. Muizen eten zowel van de droge zaden en knoppen in het kruidenrijke hooi, als van het graan. Ná het broedseizoen stoppen we met bijvullen, om te voorkomen dat predatoren onnodig in aantal toenemen. Het hooi zal langzaam inklinken. Half februari 2023, voordat het volgende broedseizoen start, vullen we kruidenrijk maaisel uit 2022 (van onze Idylles) en opnieuw graan aan, zodat er al een nieuwe muizengeneratie is als de weidevogel- en steenuilkuikens worden geboren.

Alles over muizenruiters kunt u lezen in onderstaand artikel wat ook verschenen is in de Waardvogel van februari 2022.

Foto header: Vogelbescherming Nederland

Uitnodiging Weidevogelnetwerkmiddag 2 april 

Graag nodigt De Groene Motor de weidewachters uit om met elkaar het vogeljaar 2022 in te gaan. Het seizoen is begonnen en ook over voorgaande jaren valt er het één en ander bij te praten. De Groene Motor kijkt ernaar uit elkaar live te ontmoeten op zaterdag 2 april met een mooi programma in Vlaardingen.
Luister en praat mee over drones, het succesverhaal van Vereniging Vockestaert over het project Kraaiennest en het verhaal van grutto Tanja. Ben jij erbij?

Hier kun je het programma bekijken en je opgeven voor de weidevogelnetwerkdag.

Foto header: Adriaan van Wijck

Scholekster weer in de polder

De opvallende scholekster is het hele jaar door in Nederland te zien. In de herfst verliet een gedeelte van de populatie het land en waren de meeste overwinteraars aan de kust te vinden. Op dit moment komen de vogels uit het zuiden weer terug en gaan alle vogels op zoek naar hun eigen broedterritorium. Dat betekent dat je ook weer scholeksters in het binnenland kunt tegenkomen. Hun zwart-witte verenkleed, oranjerode snavel en poten en harde roep maken de scholekster onmiskenbaar. Heb jij ze al op het boerenland gespot?

De scholekster broedt zowel aan de kust al in het boerenland. Ze hebben een voorkeur voor kale grond. Ze produceren 3 tot 4 vrij grote eieren in een kuiltje in de grond met wat steentjes en takjes bekleed. Omdat scholeksters hun jongen voeren, in tegenstelling tot de andere weidevogels, kunnen ze ook op platte daken gaan broeden.

Foto header door Bernard de Jong

Wie wil helpen om contacten te leggen met jeugd op lagere scholen voor deelname aan natuuractiviteiten NVWK?

De uitgestelde nieuwjaarsexcursie van zaterdag 8 maart 2022 was een groot succes. Alles zat mee: het weer, de vogels; en de groep deelnemers. Daaronder waren circa 20 kinderen. Dat was mogelijk omdat de NVWK deze excursie feitelijk samen organiseerde met de Jeugdnatuurwacht in Krimpen ad IJssel. De NVWK zorgde voor het initiatief, de leiding en de kennis; de Jeugdnatuurwacht voor de kinderen en begeleiders. Door samenwerking is er veel mogelijk.

Maar in de gemeente Krimpenerwaard is er geen organisatie, die net als in Krimpen a/d IJssel, de scholen benadert en kinderen vraagt of ze mee willen doen aan natuuractiviteiten. Het zou heel fijn zijn als een groepje ouders dat op zich wil nemen. De NVWK en de Jeugdnatuurwacht in Krimpen a/d IJssel kunnen hierin adviseren en informatie geven over natuur, planten en dieren in de Krimpenerwaard. Wie hier belangstelling voor heeft, of meer informatie wil hebben, kan een mailtje sturen naar jeugd@nvwk.nl.