Barnsteenslak

Barnsteenslakken zijn kleine slakken die algemeen voorkomen. Ze zijn anderhalf á twee centimeter groot. Barnsteenslakken zijn weekdiertjes die leven in en rond water op riet, algen en waterplanten. Het tere huisje is ovaalvormig en heeft de kleur van barnsteen. Geregeld is de barnsteenslak slachtoffer van een parasitair wormpje. Dinand en zijn moeder stuurden een foto van zo’n geïnfecteerde slak, want ze vonden de slak met zijn pulserende tentakels er uit zien als een ‘alien’, een buitenaards wezen. Dinand maakte ook een filmpje.

In de Waardvogel van september 2021 staat de verdere beschrijving van het leven van de barnsteenslak en de worm. Het filmpje is hier te zien.

Foto header; barnsteenslak door Dinand

Bomen oogsten en uitdelen

Bomen oogsten?! Jazeker, dat kan prima als ze nog klein zijn. Een zaailing van een paar jaar is prima te rooien en ­herplanten. Herplanten?! Dat doen ­inwoners van de woonwijken in de kernen zelf, gemotiveerde mensen die hun directe leefomgeving willen vergroenen. Een boom of struik erbij in je tuin brengt extra koeltje als het heet is, zet CO2 om in zuurstof en vangt fijnstof af.
Heb je nog meer argumenten nodig om bij dit initiatief te ­helpen? Het gaat om zaailingen oogsten uit gebieden waar er teveel staan of waar ze niet horen, het inkuilen, en het ­uitdelen. Een dagdeel van je tijd is al waardevol. Lees hieronder alles over dit mooie nieuwe plan om de Krimpenerwaard groener te maken en geef je op bij Jaap Graveland, jaap.graveland@nvwk.nl, 06 53579285.

Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor de landbouw onvolledig en ondermaats

Greenpeace, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland, Dierenbescherming en het Wereld Natuur Fonds publiceren position paper om Nederlands landbouwplan aan te scherpen.

Volgens acht natuur- en milieuorganisaties is het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor de besteding van de EU-landbouwsubsidies, , waarmee de komende jaren bijna 800 miljoen euro per jaar wordt verdeeld, niet ambitieus en concreet genoeg om de Nederlandse landbouw te vergroenen. De Europese landbouwgelden moeten ingezet worden voor de bescherming van natuur en biodiversiteit en boeren belonen die daadwerkelijk willen bijdragen aan de transitie naar een duurzame landbouw. De voorliggende publieksversie van het NSP is echter te vaag, mist onderbouwing en ambitie, en een effectmeting. De bovengenoemde organisaties doen daarom in een position paper concrete aanbevelingen het NSP te vergroenen. Ook vragen ze minister Schouten om snel een volledig uitgewerkte versie van het NSP te publiceren dat voldoet aan de Europese voorschriften. Ook vragen zij om de effecten van het plan voor natuur, klimaat en het inkomen van de boer onafhankelijk te laten doorrekenen.

In juni is er een Europees akkoord bereikt over het nieuwe Europese Landbouwbeleid (GLB) en de Europese lidstaten moeten dit akkoord uitwerken in een Nationaal Strategisch Plan (NSP). Nederland heeft in juni een publieksversie van dit NSP gepubliceerd, maar een volledige versie van het NSP is nog altijd niet publiek gemaakt of bij de politiek ter besluitvorming voorgelegd. Dat terwijl met het plan jaarlijks 800 miljoen euro publiek geld gemoeid is.

Nederland moet aan de bak voor klimaat, natuur en water

Nederland bungelt onderaan Europese lijsten als het gaat om de aanpak van klimaatverandering, het beschermen van kwetsbare natuur tegen onder meer stikstof en het op orde brengen van de waterkwaliteit. De Europese landbouwgelden moeten een bijdrage leveren aan deze grote maatschappelijke opgaven en tegelijkertijd boeren belonen die willen bijdragen aan de transitie naar een duurzame landbouw. De Europese Rekenkamer concludeerde eerder al dat het huidige landbouwbeleid (GLB) in deze opgaven gefaald heeft.

Daarvoor is nu een ambitieus NSP nodig, waarvan de effecten voor klimaat, milieu en het inkomen van de boer goed worden onderbouwd en doorgerekend. De natuur- en milieuorganisaties willen daarom dat de minister op korte termijn het volledige NSP publiceert conform de Europese eisen, inclusief scenario-onderzoeken en de voorgeschreven strategische milieueffectrapportage. Alleen op deze manier kan de Tweede Kamer de inzet van publieke middelen goed beoordelen.

Concrete maatregelen voor het NSP

In afwachting van het volledige NSP publiceren de natuur- en milieuorganisaties in een position paper een lijst met concrete maatregelen over hoe het NSP kan bijdragen aan natuur-, milieu- en klimaatdoelstellingen en aan het verdienvermogen van de boer. De organisaties willen bijvoorbeeld hogere basiseisen voor het ontvangen van inkomenssteun voor boeren, omdat dit de beste manier is om boeren te belonen voor vergroening. De organisaties stellen ook verplichte mestvrije en pesticidenvrije bufferstroken langs watergangen voor. Een verplichting om 10 procent van het landbouwareaal te reserveren voor landschapselementen die een bijdrage leveren aan biodiversiteit, hoort eveneens tot de aanbevelingen. De organisaties willen bovendien de inkomenspositie van de boer versterken door boeren extra te betalen met hulp van een nieuwe wet die het mogelijk maakt om prijsafspraken te maken voor klimaat, natuur en dierenwelzijnsdoelen.

Bekijk het position paper van Greenpeace, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland, Dierenbescherming en Wereld Natuur Fonds.

Bron: https://www.vogelbescherming.nl/

Klimaatmars op 6 november

Doe mee met de Klimaatmars op 6 november in Amsterdam! Samen maken we dit het grootste klimaatprotest dat Nederland ooit heeft gezien.

De klimaatcrisis is nu. Begin november komen wereldleiders bijeen tijdens de VN Klimaattop in Glasgow om te praten over klimaatverandering. Dit is hét moment voor massaal protest. Over de hele wereld gaan mensen de straat op om ambitieus klimaatbeleid af te dwingen. Ook in Nederland zullen we protesteren voor een leefbaar klimaat.

Steeds meer mensen worden getroffen door bosbranden, overstromingen en hongersnoden. Toch doet het Nederlands kabinet al jaren te weinig om mensen in binnen- en buitenland te beschermen. Daarom gaan we zaterdag 6 november de straat op in Amsterdam.

We eisen dat het kabinet nú in actie komt met ambitieuze, eerlijke klimaatplannen voor een weerbaar heden en een leefbare toekomst. Samen kunnen we de schade beperken en bouwen aan een beter bestaan. 

Daarvoor hebben we iedereen nodig! Mensen in alle hoeken van de wereld gaan de straat op voor een leefbaar klimaat. Ook in Nederland laten we massaal van ons horen, en jouw stem is hierbij onmisbaar. Dit is hét moment voor actie. Dus kom naar Amsterdam en doe mee.

Lees verder en meld je aan op; https://klimaatmars2021.nl/

Feiten en fabels over Jakobskruiskruid

Afgelopen maanden bloeide Jakobskruiskruid massaal in vele (midden)bermen, uiterwaarden en weilanden en dit heeft geleid tot veel ophef. Hoewel de plant giftig is voor vee, is het een zeer waardevolle nectarplant voor veel insecten. Wat veroorzaakt de massale groei van Jakobskruiskruid? Hoe giftig is de plant nu echt? FLORON heeft alle feiten en fabels op een rij gezet. Lees het in het natuurbericht.

Bron; Floron, foto header: Leonie Tijsma

Zelfplukdagen bij de Bongerd

In het najaar is onze boomgaard een walhalla aan rijpe appels en peren. En wat is nou leuker dan zélf al dat prachtige fruit van onze bomen te halen? Tijdens de zelfplukdagen is daarom iedereen welkom om de boomgaard in te trekken en onze rode plukzakken te vullen met vers fruit. Omdat de geplukte appels en peren gebruikt worden om sap te maken, verzamelen wij het vers geplukte fruit in kisten van 300 kg en controleren we direct de kwaliteit. Genieten van je eigen geplukte fruit? We verkopen het fruit ook in kleine hoeveelheden. Na het plukken ben je van harte welkom om een kop koffie of een appel-perensapje met een stuk appelplaatcake te nuttigen op één van de bankjes in de boomgaard. Trek oude schoenen of laarzen aan en de pluk kan beginnen! 

Je bent van harte welkom op Lekdijk West 85, 2871 MN Schoonhoven tussen 10.00 en 17.00 uur op de volgende data:

Vrijdag 17 september, Zaterdag 18 september, Woensdag 22 september, Vrijdag 24 september, Zaterdag 25 september

Praktische informatie

Entree: gratis. Maximaal 2 kinderen per volwassen en onder toezicht + begeleiding   

Bereikbaarheid: Met de fiets tussen knooppunt 10 en 37. Beperkte parkeergelegenheid langs de dijk

Plukmateriaal: Is aanwezig in de boomgaard, Plukhoogte: Laag-, half- en hoogstambomen

Te koop: Koffie, thee, fles appel-perensap en een appelplaatcake om te nuttigen op een van de bankjes in de Boomgaard en eigen streekproducten 

Vooral niet vergeten: je camera. We houden 1,5 meter afstand en plukken is op eigen risico!

Zie voor verdere info: https://www.delekbongerd.nl/activiteiten/zelfplukdagen

Dit staat er (in 15 bulletpoints) in het rapport van VN-klimaatpanel IPCC

De aarde warmt op, er zijn overal op aarde gevolgen en de oorzaak is de menselijke uitstoot van broeikasgassen. Deze opwarming wordt steeds sterker zolang we (netto) broeikasgassen blijven uitstoten. Dit resulteert in hittegolven, droogte, extreme neerslag en op zeer lange termijn waarschijnlijk meerdere meters zeespiegelstijging. Dat is een greep uit enkele kernboodschappen van VN-klimaatpanel IPCC.

Lees verder op NU.nl.

Stoepplantjes zijn belangrijk!

Hoe vaak lopen we niet achteloos langs stoepplantjes, we zien ze niet eens. Maar ze zijn ook bewoners van de stad of het dorp waar we wonen. Ze zijn al heel lang onder ons en hoewel ze een onopvallend bestaan leiden – het zijn taaie rakkers. En ze zijn belangrijk!

Stoepplantjes zijn belangrijk
In een stad van alleen maar steen, zonder groen, wordt het in de zomer erg heet. Regenwater kan niet goed weglopen en insecten vinden er weinig te eten. Het is fijn als mensen tuinen maken maar de wilde plantjes, die vanzelf in de stad groeien, zijn minstens even belangrijk voor de afkoeling en de biodiversiteit. Jammer genoeg vinden de meeste mensen het erg slordig staan, al dat ‘onkruid’ dat zomaar vanzelf groeit.

Soms staan die wilde plantjes in de weg, maar vaak niet. Dan is het fijn als ze blijven staan.
Als mensen meer van plantjes weten en ze beter bekijken gaan ze ze leuk vinden, denken de mensen van de Hortus. En dan mag er vast meer blijven groeien.
Maar – wat groeit er eigenlijk, is het waar dat daar allerlei beestjes van leven, kunnen die stoepplantjes goed tegen het veranderende klimaat? Heel veel vragen waar jij bij kunt helpen!
Om te beginnen, hebben alle mensen samen heel veel ogen, en die kunnen samen goed kijken welke planten waar staan. Als iedereen z’n kleine stukje onderzoekt, weten we al gauw van de hele stad en misschien wel van het hele land welke plantjes waar groeien.

Wat nou zo leuk aan stoepplantjes is: je mag ze echt onderzoeken. Het zijn maar ‘onkruidjes’, dus als je er eens eentje plukt voor een proefje, of je verzamelt zaadjes, is dat prima. Je kunt er allerlei leuke dingen mee doen.  En handen wassen achteraf, je weet nooit of er een hondje geplast heeft.

Let op: als je een proefstukje van 1 bij 2 meter hebt (zie bij Onderzoek) pluk je natuurlijk niet in je proefstukje!

Klik hier voor het nieuws over stoepplantjes.

Volg Stoepplantjes ook op social media!
Voor foto’s, tips, weetjes en om in contact te komen met andere stoepplantjesliefhebbers!
Twitter
Instagram
Facebook

Oproep aan de minister: regie nodig bij bestrijding eikenprocessierups

In de strijd tegen eikenprocessierups wordt gebruik gemaakt van bestrijdingsmethoden die erger zijn dan de kwaal. Beelden van spuitkanonnen, dode rupsen van onschadelijke vlinders en lijmbanden met dode vogels en vleermuizen doen veel stof op waaien. De brandharen van eikenprocessierups zijn weliswaar erg vervelend, de huidige bestrijding is lokaal een chaos. Dat vraagt om regie van de overheid.

Lees hier het volledige nieuwsbericht van De Vlinderstichting; https://www.vlinderstichting.nl/actueel/

Dit bericht geeft het belang aan van een onderzoek als die van de NVWK; het Broedkastenproject in het Loetboes, zónder schadelijke bijwerkingen en mét gebruik van natuurlijke bestrijders.

Schrijnend IPCC-rapport luidt noodklok voor het klimaat: we moeten nu in actie komen

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ook bekend als het VN-klimaatpanel, heeft een nieuw rapport gepresenteerd. Daarin wordt de noodklok geluid om dringend iets te doen aan de wereldwijde gevolgen van klimaatverandering. De mens blijkt ‘onmiskenbaar’ de grootste oorzaak.

Het IPCC is het adviesorgaan van de Verenigde Naties, met betrekking tot klimaatverandering. Het zorgt voor de cijfers achter de wetenschap. Het doel van het dikke, wetenschappelijke rapport is het onderstrepen van de noodzaak om wereldwijd in actie te komen. Vooral politici en andere beleidsmakers worden aangesproken.

Effectief klimaatbeleid is urgenter dan ooit

De huidige staat van het klimaat wordt in het rapport samengevat als rampzalig. Overal ter wereld warmt de aarde op door onze enorme uitstoot van broeikasgassen. Het gevolg is onder andere meer hittegolven, droogte, extreme neerslag en de stijging van de zeespiegel. De temperatuur is nog nooit zo snel gestegen als nu, volgens het IPCC.

De mens is ‘onmiskenbaar’ de oorzaak

Uit het rapport blijkt dat broeikasgassen door mensen de grootste oorzaak is van de razendsnelle klimaatverandering. ‘It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land. Widespread and rapid changes in the atmosphere, ocean, cryosphere and biosphere
have occurred’, valt er als eerste conclusie te lezen in het rapport.

Bron: IPCC AR6 WGI

We moeten nu in actie komen

Er is ook goed nieuws: het is nog niet te laat, maar dan moeten we wel nu in actie komen. Klimaat moet topprioriteit worden voor het nieuwe kabinet en voor lokale overheden. Als Natuur en Milieufederaties roepen we de lokale politiek op om klimaatverandering op hun agenda te zetten. In ons pamflet geven we tien voorstellen, inspiratie en concrete voorbeelden.

We zien dit rapport als steun in de rug voor ons werk. Wederom blijkt het erg belangrijk om samen hard te werken om onze klimaatdoelen te halen voor een leefbare aarde.

Bekijk hier het volledige rapport.

Download hier de samenvatting van het IPCC-rapport;