Met drones op zoek naar de ideale plek voor weidevogels

Het voorjaar is dé tijd om weidevogels te zien. Grutto’s, tureluurs en kieviten buitelen op veel plekken weer door de lucht boven de Hollandse polders. Wil je hen als boer of grondeigenaar echt blij maken, dan zorg je dat er voldoende ‘plas-dras’ te vinden is. Maar hoe gebruiken de vogels die plas-dras-gebieden eigenlijk? En waar moeten de plekken aan voldoen?

Het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard, de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en 4D Precisie Natuurbeheer zoeken dat uit. Ze doen dat samen met vrijwilligers, en met behulp van drones en slimme software. 

Zie hier het verdere bericht van de Provincie Zuid-Holland.

Foto header: twee grutto’s in plas-dras door Marielle Oudenes

Voucherregeling De Groene Motor

Met een laagdrempelige initiatief grote en kleine wensen van vrijwilligersgroepen waar kunnen maken. Met de voucherregeling van De Groene Motor is het mogelijk. Vraag ons wat er kan en we denken graag met je mee! Op de overzichtspagina vind je ook alle informatie, spelregels en inschrijving. 

Mail of bel ons gerust met jouw creatieve ideeën en wensen: info@degroenemotorzh.nl of 015 – 286 4350

Op de hoogte blijven van de vouchertrajecten? 

In de nieuwsbrief van De Groene Motor geven we updates over de voucherregeling, vrijwilligersgroepen en activiteiten in het groen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Landschapsfonds Holland-Rijnland

Het landschap nog mooier maken door kleine landschapselementen terug te plaatsen of aan te leggen? Dan is deze voucher-actie wat voor jou! Het Landschapsfonds Holland-Rijnland biedt een voucherregeling aan voor een aantal gemeenten binnen Zuid-Holland.

Hart voor boomgaarden en kleine landschapselementen

Een hoogstam boomgaard bestaat uit minimaal vijf fruit- of notenbomen van Oudhollandse rassen, vaak omringd door boerenheggen of struweelhagen. Een boomgaar helpt wilde bijen, egels en steenuilen aan voedsel en nestgelegenheid. Maar ook kleine landschapselementen als grienden, poelen, solitaire-, laan- en knotbomen en de eerder genoemde hagen zitten in het hart van Holland-Rijnland.

Je kunt jouw aanvraag indienen bij www.landschapsfondshollandrijnland.nl/voucher/ 

Natuurclubs organiseren tiendelige online cursus over de natuur

Wat is het verschil tussen een havik en een buizerd? Hoe kun je onderzoek doen naar vleermuizen of de korstmossen op je stoep? Welke padden leven er in ons (kikker)landje? Wat is eigenlijk natuur? Dat – en nog veel meer- leer je in de tiendelige online cursus veldbiologie, opgezet door SoortenNL.

SoortenNL is een netwerk van natuurorganisaties. Deze organisaties verzamelen natuurgegevens met behulp van vrijwilligers en doen toegepast onderzoek naar de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Deze soortenorganisaties, zoals de zoogdiervereniging of de vlinderstichting, zijn elk gespecialiseerd in een groep dieren of planten. Zij beheren databanken met ecologische gegevens, die door duizenden vrijwilligers verzameld zijn. Ze hebben in de loop der jaren een grote expertise opgebouwd met betrekking tot de praktijk van veldbiologie, de ecologie van de Nederlandse flora en fauna en het beheren en interpreteren van monitorings- en verspreidingsgegevens. Deze expertise wordt nu op laagdrempelige manier inzichtelijk gemaakt en aangeboden.

Zie hier voor het verdere bericht.

We beheren onze natuur kapot

Nederland voert negatief natuurbeleid: we regelen heel precies tot hoe ver de natuur mag worden aangetast maar er is nauwelijks aandacht voor wat natuur nodig heeft. Daardoor wordt natuur vooral als hindermacht ervaren, terwijl de positieve kwaliteiten niet belicht worden. Beleid dat uitgaat van wat de natuur nodig heeft, levert uiteindelijk veel meer op, betogen Sander Turnhout en Sander Hunink.

Lees hier het bericht van NatuurInclusiefRadboud Healthy Landscape en SoortenNL.

Invasieve exoten; tuin er niet in

De dagen lengen, de vogels beginnen te fluiten en veel mensen krijgen zin om in hun tuin te werken en nieuwe tuinplanten aan te schaffen. Weet jij welke tuinplanten een risico kunnen zijn voor de natuur? Daar hebben Sovon en de  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nu een handige hulp voor!

Veel uitheemse planten die inmiddels in de Nederlandse natuur voorkomen zijn ooit als tuinplant van ver naar Nederland gehaald voor hun sierwaarde. Ruim zestig procent van de uitheemse plantensoorten die in Nederland in het wild zijn waargenomen, zijn verwilderde tuinplanten! Het merendeel van alle in Nederland te verkrijgen uitheemse tuinplanten levert gelukkig geen probleem op in de tuin of in de natuur, omdat ze niet zelfstandig kunnen overleven en verspreiden. Maar een aantal soorten kan wel verwilderen en schade toebrengen aan de natuur.

Lees hier verder; https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27397

Foto header; Reuzenberenklauw tussen de bomen in Groningen (Bron: Jenneke Leferink)

Verplicht groene maatregelen bij woningbouw

De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen woningen bij. Bouwers, banken, ontwikkelaars en natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen over de leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit. De organisaties zien volop kansen om steden en dorpen te vergroenen, zodat natuur meer ruimte krijgt. Hun gezamenlijke pleidooi staat in het manifest Bouwen voor Natuur. ‘Natuur hoort een vanzelfsprekend ingrediënt te zijn in alle nieuwbouw. Stichting Steenbreek roept de politiek op: leg dit vast in het nieuwe regeerakkoord en help ons zo groene duurzame steden te realiseren’, aldus de opstellers.

Lees hier het bericht verder

Torenvalken ringen voor de jeugd

Het ringen van torenvalken is belangrijk voor onderzoek. Door de torenvalken te ringen weten we waar ze naar toe trekken en hoe oud ze worden. Dit gebeurt op een speciale manier. En tijdens het ringen worden allerlei gegevens van de vogels opgenomen. Jij hebt de kans om te zien hoe dit gaat!

Een ervaren lid van de roofvogelwerkgroep vertelt je alles over de torenvalk. En je kunt natuurlijk al je vragen stellen. Daarna zie je hoe de jonge vogels geringd worden. Je kunt de jonge vogels van alle kanten goed bekijken. De poten, de snavel, hoe groot ze al zijn. En wie weet zie je ook nog wel een volwassen torenvalk van dichtbij. Ben je tussen 8 en 17 jaar en wil je mee? Meld je dan direct aan via e-mail jeugd@nvwk.nl vermeld daarbij je naam, e-mail, telefoon nummer en leeftijd.

Excursieleider: Een ervaren lid van de roofvogelwerkgroep.

Datum en tijd: tussen eind mei en begin juni. Het is nooit precies te zeggen wanneer de jongen groot genoeg zijn om te ringen. Daardoor kunnen wij ongeveer twee weken van te voren aangeven wat de exacte datum van deze activiteit zal zijn. Meld je nu aan. Wij geven je twee weken van te voren de definitieve datum en tijd door.

Verzamelplaats / locatie: die hoor je als de exacte datum bekend is.

Contactpersoon: Monique Wooning, jeugd coördinator. jeugd@nvwk.nl

Corona informatie: Gelukkig is het weer toegestaan om activiteiten voor jongeren te organiseren. Natuurlijk houden wij daarbij rekening met alle maatregelen van het RIVM. Zo blijft het voor iedereen veilig om mee te doen. Voor meer informatie kun je contact opnemen via jeugd@nvwk.nl Vanwege het verloop van de coronapandemie kan het zijn dat deze activiteit op het laatste moment niet door kan gaan. Ook kan het zijn dat er een beperkt aantal deelnemers mee kan gaan. Kijk op de website voor actuele informatie over deze activiteit.

Foto header: torenvalk, Melchior Spruit

Petitie voor schone lucht

Nederland heeft van de geïndustrialiseerde West-Europese landen de slechtste luchtkwaliteit. In de steden van de Randstad heeft 1 op de 2 kinderen luchtwegproblemen, en in de rest van het land 1 op de 4. Dat zijn gegevens die je verwacht in een ontwikkelingsland met vervuilende industrie, niet in ons ‘ontwikkelde’ Nederland! Blijkbaar nemen onze politici het alarm van de WHO nog steeds niet serieus, en hanteren een norm waardoor wij dagelijks vervuilde lucht inademen. We kunnen niet leven zonder lucht! Daarom: teken voor schonere lucht!

Ook in de rest van Europa is vaak de luchtkwaliteit zorgwekkend. Dit veroorzaakt astma, kinderkanker en chronische ziekten bij kinderen. En het leidt elk jaar tot honderdduizenden doden in Europa. 

U kunt hier de petitie voor schonere lucht tekenen.

Foto header, bron: wonenmetgeluk.nl

20 maart Landelijke Opschoondag

Plastic bekers tussen de bloemen, mondkapjes in het zand, snoeppapiertjes in zee. Zwerfafval is overal, zelfs in de meest verlaten natuurgebieden. Toon daarom op 20 maart liefde voor de natuur in jouw buurt en kom tijdens de Landelijke Opschoondag in actie tegen zwerfafval. Loop jij iedere dag een blokje om? Of laat je de hond uit? Maak er deze dag een opschoon-ommetje van.

Zie hier het bericht van WNF

Stop Verbreding Ring Utrecht

De verbreding van de A27/A12 is een achterhaald plan van meer dan tien jaar geleden dat inmiddels minstens 1.500 miljoen euro gaat kosten. Een plan dat niemand nu nog zou bedenken.

Het mooie landgoed, Amelisweerd, blijft weer niet onbespaard. Honderden eeuwenoude bomen moeten wijken voor een verbreding van de snelweg.

Ondanks onze overwinning bij de Raad van State mei 2019 gaat de minister door op haar heilloze weg. De stad Utrecht en de provincie Utrecht zijn tegen, heel veel bewoners van Utrecht en omgeving zijn tegen, verkeersdeskundigen raden het af, de Commissie m.e.r. zet vele vraagtekens. Toch zet VVD minister Cora van Nieuwenhuizen 17 november 2020 glimlachend haar handtekening onder het besluit om de A27/A12 te verbreden. Het nieuwe Tracébesluit  A27/A12 Ring Utrecht is 2 december 2020 gepubliceerd.

Op 13 januari 2021 heeft de KRU haar beroep, samen met zeven andere organisaties, bij de Raad van State ingediend. Intussen is ook de eerste grote succesvolle actie achter de rug: de fietsdemo op 6 december 2020 met bijna 2000 deelnemers. Op 18 februari 2021 besteedde Zembla aandacht aan de strijd van bewonersgroepen en natuurorganisaties tegen de ongewenste verbreding. En inmiddels is er een petitie die al 100.000 keer (!) getekend is. Teken ’m ook.