Petitie tegen de nieuwe EU-landbouwovereenkomst

Zou je een deal tekenen waardoor meer bijen en vogels zullen worden gedood? Dat ons water en onze lucht vervuilt? Dat is precies wat er zou kunnen gebeuren als Europese leiders plannen ondertekenen voor hoe we de komende jaren in Europa zullen boeren. Het WeMove Europe-team roept op om te tekenen tegen deze overeenkomst.

De nieuwe EU-landbouwovereenkomst zal miljarden opleveren aan industriële boerderijen, wat de milieucrisis aanwakkert. Boeren krijgen geld op basis van hoe groot hun velden zijn en hoeveel dieren ze hebben. Hun boerderijen hebben enorme hoeveelheden kunstmest, chemische pesticiden en antibiotica nodig. Dit bedreigt onze gezondheid, vervuilt het platteland en vernietigt de bodem. Veel kleine boeren geven het op.

We Move Europe dacht dat alles verloren was in oktober toen het Europees Parlement instemde met deze deal. Maar jeugdactivisten in heel Europa hebben machtige politici onder druk gezet om het te laten vallen. Uitvoerend vice-voorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, voegde zich bij hen en zei: “Het landbouwbeleid is niet duurzaam en kan zo niet doorgaan.” Teken hier tegen dit beleid.

Er is niet veel tijd meer om de weegschaal te laten doorslaan: zaterdag 23 januari zullen jeugdactivisten in heel Europa opstaan om echte druk uit te oefenen op de Europese Commissie. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Commissie, kan de deal nog steeds intrekken, maar dat zal ze niet doen, tenzij velen van ons zich uitspreken. Jeugdklimaatactivisten leidden vorig jaar tot een belangrijk debat over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en lieten zien hoe deze deal de inspanningen om het klimaat en de natuur te beschermen ondermijnt. Dit is onze kans om ons bij hen aan te sluiten.

De Europese Commissie heeft het recht om juridische plannen voor te stellen en in te trekken. Zelfs in deze laatste fase van de onderhandelingen heeft Commissievoorzitter Von der Leyen de macht om een alternatief, duurzaam en groener pakket voor te stellen. In haar woorden is ze een voorvechter van klimaatactie geweest. Maar nu moet ze in actie komen – om ervoor te zorgen dat deze landbouwovereenkomst haar goede bedoelingen niet tenietdoet.

Samen met activisten in heel Europa kunnen we druk uitoefenen op de Commissie om het GLB te stoppen. Het zal van ons allemaal een enorme, gezamenlijke inspanning vergen. Het komt niet vaak voor dat de Commissie zich terugtrekt uit een deal. Maar als er iets is dat we het afgelopen jaar hebben geleerd, is het dat het onmogelijke van de ene op de andere dag mogelijk kan worden. Laten we deze rampzalige deal stoppen voordat het te laat is! Teken hier!

Pas wanneer we samenwerken met bewegingen en activisten in heel Europa, brengen we de grootste verandering teweeg. Samen hebben we geholpen klimaatactivisten naar het Europees Parlement te halen voor een uitsterving die leidde tot klimaatactie op EU-niveau. Samen hebben we 4 jaar lang gevochten tegen patenten op planten en dieren – en gewonnen. Samen kunnen we onze leiders weer in beweging brengen.

PS: De landbouwovereenkomst dwingt boeren om hun landbouw te intensiveren om te kunnen concurreren, of om te stoppen met boeren. Velen geven het op: tussen 2007 en 2013 verdwenen drie miljoen boerderijen in Europa. We kunnen niet blijven kleine boerderijen in Europa verliezen. Teken nu.

Bron: mailing WeMove Europe

Nieuwsbrief wintervogeltelling

Duizenden vrijwilligers tellen het hele jaar door vogels. Zij dragen zo bij aan het onderzoek naar de vogelstand. De NVWK doet hier aan mee door wintervogeltellingen te organiseren. Van september tot en met april worden eens in de maand de vogels in de Krimpenerwaard geteld. Alle gegevens gaan naar Sovon, die de gegevens beheert en samenwerkt met CBS, ministeries en RWS. Onze tellingen komen uiteindelijk in de vogelbalans van Sovon (https://www.sovon.nl/vogelbalans). Elke maand maakt Hans Kouwenberg een nieuwsbrief van de laatste telling.

De wintervogeltellingen vinden plaats van september tot en met april in het weekeinde (de zaterdag) dat het dichtst bij de 15e ligt. Er zijn nog enkele telgebieden beschikbaar. Lijkt het u leuk om wintervogels te tellen, meld u zich dan aan. Dit kan via de button op de homepage of via de coördinator van de wintervogeltelgroep, Hans Kouwenberg. Het is trouwens altijd mogelijk om met een teller mee te lopen om ervaring op te doen.

De eerstkomende wintervogeltelling is as weekend; 16 en 17 januari.

Hierbij de nieuwsbrief over de telling van december 2020 en natuurlijk de herinnering om komend weekend weer te gaan tellen.

Foto header door Jaap Graveland

Hilarische Tuinvogeltelling-perikelen en wat te doen

Heeft u ook een ‘gouden’ tuinvogel? Eén waarop u echt trots bent als hij zich vertoont? Vaak hebben ze de hinderlijke gewoonte niet op te komen dagen tijdens de Tuinvogeltelling – evenals alle andere vogels – of in de boom van de buren te gaan zitten. Zucht. Vijf tuinvogeltelling-perikelen en wat te doen.

Ieder jaar stromen de telefoontjes bij Vogelbescherming binnen tijdens de Tuinvogeltelling. Is dit nou een roerdomp in mijn tuin? (Eens was het antwoord ja! De gekste dingen gebeuren.) Kan mijn buurvrouw echt 25 merels in de tuin hebben? (Waarschijnlijker spreeuwen, dat filtert het computersysteem eruit.) En bovenal: de trots van mijn tuin, hij woont hier écht, maar hij liet zich niet zien in mijn teltijd! Mag ik die grote bonte specht/sijs/kuifmees toch doorgeven? (Nee, maar u kunt wel wat anders proberen, namelijk…)

Lees hier verder.

Foto header: boomklever door Peter Stam

Praktische brochure Vlinderstichting: Aan de slag voor insecten

De Vlinderstichting heeft een mooie brochure uitgebracht. Met tips voor specifieke doelgroepen: voor bewoners in dorpen, voor boeren en andere bewoners in het buitengebied, voor natuurgebieden en voor gemeenten met openbaar groen.

De NVWK heeft hierop een nuttige aanvulling: Twee uitgebreide plantenlijsten met soorten die passen bij onze regio. De lijst zijn gemaakt met oog op vogels, maar is net zo bruikbaar voor insecten, omdat bloeiende plantensoorten de hoofdmoot vormen. In de lijst staan ook andere kenmerken dan de geschiktheid voor vogels of insecten: of het een plant is voor schaduw of zon, voor oevers, of hij woekert of niet, vroeg of laat bloeit, enz.

In de A-lijst staan prachtige soorten, van zonnehoed tot krentenboompje. De meeste soorten zijn geschikt voor een kleine tuin. De B-lijst bevat soorten met wat meer sierwaarde en wat minder waarde voor vogels en insecten dan de A-lijst.

Filmpjes over weidevogelbescherming!

In het nieuwe jaar 2021 hopen de weidevogelbeschermers elkaar eindelijk weer in levenden lijve te kunnen ontmoeten! Het kan alleen nog wel een poosje duren voordat het zover is en de verwachting is op dit moment dat de startavond, meestal begin maart, misschien niet door zal gaan.

Daarom is er bedacht om als alternatief een aantal filmpjes op te nemen met daarin verschillende onderwerpen met betrekking tot weidevogelbescherming. Zo kan er toch een beetje verbinding met elkaar gehouden worden en alvast verheugd worden op de lente vol grutto’s en kieviten! De filmpjes zullen in de komende weken/maanden verschijnen op het YouTube-kanaal van de NVWK.

Onze coördinator vrijwillig weidevogelbeheer Klaas de Mik trapt af met een filmpje over kuikenoverleving!

Andere onderwerpen die volgen zijn onder andere de winterwandeling en predatiepreventie en het cursusaanbod voor het nieuwe jaar.

350 Nederlandse vogelkijkgebieden op de kaart

Begin 2020 werd het Nederlandse initiatief birdingplaces.eu gelanceerd. De website wil het vinden van mooie en leuke vogelgebieden in Europa vergemakkelijken en zo het draagvlak voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden vergroten. Deze Europees-brede benadering slaat aan. Sinds januari werden al meer dan 2000 vogelgebieden door Europese vogelaars op de website geplaatst. Daarvan waren er maar liefst 350 vogelgebieden in Nederland! Er is er dus altijd wel een leuk vogelgebied in de buurt. Bij elk gebied vind je de info die je nodig hebt om een gebied te ontdekken en een ochtend lekker vogels te kijken; inclusief routebeschrijving, parkeerplaats, plattegrond, wandelroute, een vogellijst met welke vogels je er kunt zien en de beste vogelkijkpunten.

Zie voor het verdere bericht; https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27089

Een nieuwe bedreiging voor weidevogels

Van Oordt’s Mersken is een Natura 2000-gebied vlakbij Drachten. Hier broeden onder andere de laatste kemphanen van ons land. Uitgerekend op deze plek hebben plannenmakers het toekomstige tracé van de Lelylijn getekend. Geen goed idee vindt vogelaar Thijs Willems. Dus is hij een petitie gestart tegen het plan, vertelt hij in Vroege Vogels.

Het gebied ligt aan de oevers van het oude beekje de Boorne, “een beekje dat al in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, bij het smelten van het ijs is ontstaan”, vertelt oud-onderwijzer Fokke Veenstra. Daardoor is het gebied heel het jaar nat. In het broedseizoen is het daarmee veilig voor heel veel weidevogels, waaronder dus de kemphaan. In de winter is het een goed rustgebied voor veel watervogels. Het was ooit zelfs het allereerste ‘ganzengedooggebied’ van ons land. Dat was mede te danken aan vogelonderzoeker Van Oordt, de naamgever van het gebied (Een ‘mersken’ is de streeknaam voor een nat grasland).

Zie voor het verdere bericht en de petitie; https://www.nporadio1.nl/natuur-milieu/28289-lelylijn-niet-door-natura-2000

Foto header; kemphaan door Jans Goozen

Jaap te gast in Waard aan Tafel Actieplan Weidevogels

Onze regionale omroep RTV Krimpenerwaard zendt wekelijks het programma Waard aan Tafel uit. Onze voorzitter, Jaap Graveland was er te gast. Onderwerp: de inspanning van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en andere organisaties om alsnog voldoende geld te krijgen voor uitvoering van het Actieplan Weidevogels. Jaap lichtte onze inzet toe en welke maatregelen met het geld worden genomen.

Ook predatie en uiteraard de samenwerking met boeren en natuurorganisaties passeerden de revu. Door de gezamenlijke inzet (boerennatuur, ZHL en andere natuurorganisaties, NMZH), goede onderbouwing en inspanning van partijen in de Staten, met name Groen Links, kwam het tot een motie die niet eens in stemming hoefde te worden gebracht: alle partijen onderschreven de motie. Ook de VVD en het CDA die in het verleden rond dit onderwerp ook vaak anders stemden, stemden in!

Hieronder kunt u de uitzending bekijken.

Een windmolen in je achtertuin! Wat nu?

Laten we eerlijk zijn, bijna niemand wil hiermee geconfronteerd worden. En uiteraard willen we ook het open landschap in de Krimpenerwaard niet vervuilen met deze giganten. Toch moeten we ook in de regio Midden-Holland een flinke hoeveelheid fossielvrije stroom opwekken. Dat kan deels, maar niet alleen met zonnepanelen (en die komen hopelijk dan met gróte voorkeur op daken). Ziehier het dilemma. Dus: áls het er dan toch van moet komen, kun je maar beter actief meedenken over de minst schadelijke locatie van windmolens voor landschap, én voor natuur! Want voor vogels en vleermuizen zijn windmolens gehaktmolens. Uiteraard sta je er niet in je eentje voor, maar samen staan we sterker. Lees het artikel op pagina 41 in het komende decembernummer van de Waardvogel, en het RES-artikel van Jaap in het septembernummer. Raak je gemotiveerd? Bel of mail met Jaap Graveland, jaap.graveland@nvwk.nl 06 53579285.

Enquête hondenbeleid in natuur- en recreatiegebieden: denk mee met Groenalliantie

Bezoekers met honden zijn trouwe gebruikers van de natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie Midden-Holland. Het wordt steeds drukker in de gebieden en er zijn wel eens problemen met honden. Met een nieuw hondenbeleid wil Groenalliantie dat regels voor hondenbezitters eenduidig en helder zijn in de natuur- en recreatiegebieden. Er komt een zonering met gebieden waar honden los mogen lopen, waar ze aangelijnd moeten zijn en waar ze verboden zijn. Met een enquête willen wij informatie verzamelen om de zonering en het vergunningenbeleid vorm te geven. Verder wil Groenalliantie regels maken voor het uitlaten van grote aantallen honden per begeleider.

Enquête

Omdat het door de corona maatregelen niet mogelijk is om nu een informatieavond te organiseren is een online enquête gestart. Onze relaties vragen wij mee te denken over het hondenbeleid. Hopelijk kunnen we ook op jou/jullie bijdrage rekenen. De vragenlijst is anoniem en het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Via https://nl.surveymonkey.com/r/AhondenbeleidGA kan de enquête tot 15 januari 2021 worden ingevuld.

Het gaat om de gebieden: Gouwebos, ’t Weegje/Oostpolder, Reeuwijkse Hout, Goudse Hout, Twaalfmorgen, Elfhoeven, Krimpenerhout, Loetbos, Steinse Tiendweg, Lageweg en Elserkade. Je kunt per gebied aangeven waar bezoekers hun hond wel en niet zouden kunnen laten loslopen en waar je ze liever niet ziet. Ook kun je aangeven waar je misschien wel eens last hebt van honden. In de enquête vragen we ook aan hondenuitlaatservices en hondentrainers of ze in aanmerking willen komen voor een vergunning om in de gebieden van Groenalliantie te (blijven) werken.

Uitwerking resultaten

De resultaten van de enquête worden besproken in bewonersavonden, die in februari en maart 2021 worden georganiseerd, al dan niet digitaal, dit is afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen. In juli 2021 stelt het bestuur van Groenalliantie de hondenverordening, zonering en het beleid vast.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Wij willen dat zo veel mogelijk bezoekers meedenken en de enquête invullen. Meer weten over het hondenbeleid? Kijk dan op www.groenalliantiemiddenholland.nl/honden

Mocht u vragen hebben over dit bericht neem dan gerust contact op met Margaret Boer, communicatieadviseur Groenalliantie Midden-Holland via 06-55327851 of m.boer@staatsbosbeheer.nl