Arbo en landschapsonderhoud

Uit de risico-inventarisatie blijkt dat voor het knotten/afzetten de hoogste risico’s binnen de Natuur en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard gelden.

De vrijwilligers werken met diverse soorten zaag- en slaggereedschap. De zagen zijn onder te verdelen in handzagen en motorzagen, waarbij de laatste categorie het hoogste risico oplevert. De werkzaamheden worden in de maanden december t/m maart verricht, veelal gedurende één dag per maand.

Om tot een veilig en verantwoord dagje knotten te komen worden bij de knotgroep de volgende regels gehanteerd:

  • Er wordt bij aanvang van de werkdag geregistreerd wie er aanwezig is en wie er gewaarschuwd moet worden in geval van nood. Deze registratie is ook van belang voor de opgave van het aantal vrijwilligers voor de aanvullende WA-verzekering
  • Er wordt vooraf duidelijk afgesproken wie welk werk gaat doen. Tevens wordt er uitleg gegeven over de werkzaamheden, waarbij duidelijk wordt gewezen op de gevaren.
  • Er wordt voor gezorgd dat er altijd een complete EHBO-trommel aanwezig is op de werkplek. Tevens is er steeds minimaal 1 persoon met een EHBO-diploma of een aanverwant diploma aanwezig bij de werkzaamheden.
  • Er wordt vooraf duidelijk afgesproken wie welk werk gaat doen. Tevens wordt er uitleg gegeven over de werkzaamheden, waarbij duidelijk wordt gewezen op de gevaren.
  • De coördinator ziet toe op het juiste gebruik van de materialen en hij ziet erop toe dat de beschermingsmaatregelen worden genomen. Dit betreft onder andere het gebruik van helmen, gehoorbeschermers, werkhandschoenen en indien nodig veiligheidsschoenen en een zaagbroek.
  • De bereikbaarheid van de werkgroep moet worden gegarandeerd middels het gebruik van een mobiele telefoon of een vaste telefoonverbinding op de locatie voor het eventueel waarschuwen van hulpdiensten. Indien er hulpdiensten worden ingeroepen ziet de coördinator erop toe dat deze hulpdiensten aan de openbare weg worden opgevangen en zo snel mogelijk worden doorgestuurd naar de betreffende locatie.
  • Specialistisch gereedschap zoals de motorzaag en bosmaaier mag alleen bediend worden door gecertificeerde vrijwilligers. Hierbij wordt speciaal toegezien op het gebruik van een helm met gezichtsbescherming, gehoorbescherming, zaagbroek en -schoenen en handschoenen.
  • De coördinator zorgt voor adequate vervanging indien hij zelf niet aanwezig is. 

Indien het nodig is om een ladder te gebruiken dan dient men op de volgende punten te letten:

  1. De ladder moet goed en veilig vervoerd worden en hij moet correct geplaatst worden (o.a. op een vaste en vlakke ondergrond en in de juiste hellingshoek). Indien nodig zal er nadere voorlichting hierover gegeven worden.
  2. De ladder dient te allen tijde met twee handen beklommen te worden. Bagage kan worden meegenomen in een rugzak of aan een riem.

Tot slot: ongevallen moeten altijd administratief worden afgewikkeld door middel van een ongevallenformulier.