Inventarisatieavond planten met Jaap Oosterom

Vanavond gaan we weer planten inventariseren met onze plantencoördinator, Jaap Oosterom. Jaap heeft een kilometerhok gekozen waar nog niet zoveel plantensoorten zijn geïnventariseerd. Voor de inventarisatie graag van tevoren opgeven. Bij opgave hoor je waar de inventarisatie plaatsvindt. Info: Jaap Oosterom, planten@nvwk.nl, tel. 06 21325649.

Nationale Nachtvlindernacht in het IHC-bos

Op vrijdagavond 3 september as. gaan we in het IHC-bos ‘nachtvlinderen’. Er zijn een aantal specialisten aanwezig die met zogenaamde nachtvlindervallen de rondvliegende insecten lokken met licht, om ze vervolgens op naam te brengen. Bij ons weten is dit bos nog nooit geïnventariseerd op nachtvlinders, dus het is ook spannend voor de kenners welke soorten …

Inventarisatieavond planten

Vanavond gaan we weer planten inventariseren met onze plantencoördinator, Jaap Oosterom. Jaap heeft een kilometerhok gekozen waar nog niet zoveel plantensoorten zijn geïnventariseerd. Hopelijk worden we verrast met iets nieuws. Voor de inventarisatie graag van tevoren opgeven. Bij opgave hoor je waar de inventarisatie plaatsvindt. Info: Jaap Oosterom, planten@nvwk.nl, tel. 06 21325649.

Vrijwilligersavond Weidevogelbeschermers

De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude

In de Krimpenerwaard kunnen we heerlijk genieten van de natuur die nog volop aanwezig is. De groene weilanden met de sloten en op de achtergrond de bosjes. Hier en daar een koppel koeien en natuurlijk de vogels in de lucht. Dan besef je dat het iets waardevols is dat we graag willen behouden. Dat gaat …

Hooien botanische veldjes in het Loetbos

Loetbos

De NVWK maait een aantal veldjes in het Loetbos. Het maaisel voeren we af. Dat is nodig om een bloemrijke vegatatie te houden. We verzamelen bij de Hendrikshoeve, Loet 4 te Lekkerkerk. Parkeren op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Boezemweg. Aanmelden bij landschapwerkgroep@nvwk.nl of 06-48131144, dan informeren we je bij wijzigingen.

Evaluatie mezenkasten monitoring

De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude

We gaan het broedseizoen 2021 afsluiten 2021 met hapje en drankje, waarbij we het nuttige met het aangename verenigen: - herhalen invoeren data in Nestkaart Light (Sovonwachtwoord en je kastgegevens mee) voor als je dat nog even wilt opfrissen (Dirk Jan Saaltink komt ook), - uitwisselen ervaringen o.a. met de EPR’s (eikenprocessierupsen), - hoe gaan …

EURO Birdwatch 2021

Trektelpost 'De Hoekse Sluis' Lekdijk 32, Lekkerkerk

Zaterdag 2 oktober 2021 doet de NVWK weer mee aan de Euro Birdwatch, waaraan 27 Europese partnerorganisaties van Vogelbescherming deelnemen. We staan op de onze trektelpost ‘De Hoekse Sluis’ vanaf 7.15 totdat de vogeltrek stopt. Doe je ook (een paar uur) mee? 'De Hoekse Sluis' ligt aan de Lekdijk West tussen Bergambacht en Lekkerkerk, tegenover …

Hooien botanische veldjes in het Loetbos

Loetbos

De NVWK maait een aantal veldjes in het Loetbos. Het maaisel voeren we af. Dat is nodig om een bloemrijke vegatatie te houden. We verzamelen bij de Hendrikshoeve, Loet 4 te Lekkerkerk. Parkeren op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Boezemweg. Aanmelden bij landschapwerkgroep@nvwk.nl of 06-48131144, dan informeren we je bij wijzigingen.

Reservedatum voor maaien botanische veldjes

Loetbos

9 oktober is een reservedatum voor het maaien van de botanische veldjes in het Loetbos. De NVWK maait een aantal veldjes in het Loetbos. Het maaisel voeren we af. Dat is nodig om een bloemrijke vegatatie te houden. We verzamelen bij de Hendrikshoeve, Loet 4 te Lekkerkerk. Parkeren op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de …

Excursie vogelringstation Nebularia Westenschouwen in Zeeland

Westenschouwen, Zeeland

Vogelringstation (VRS) Nebularia, ook actief in de Krimpenerwaard en samenwerkend met de NVWK, stelt het ringstation in de ochtenduren open voor een beperkt aantal mensen. Leden krijgen op zaterdag 9 of op zondag 10 oktober uitleg over en een beeld van vogelonderzoek op een van de zeven ringstations aan de Nederlandse kust. Deze data liggen …

Excursie vogelringstation Nebularia Westenschouwen in Zeeland

Westenschouwen, Zeeland

Vogelringstation (VRS) Nebularia, ook actief in de Krimpenerwaard en samenwerkend met de NVWK, stelt het ringstation in de ochtenduren open voor een beperkt aantal mensen. Leden krijgen op zaterdag 9 of op zondag 10 oktober uitleg over en een beeld van vogelonderzoek op een van de zeven ringstations aan de Nederlandse kust. Deze data liggen …

Wintervogeltellingen

Duizenden vrijwilligers tellen het hele jaar door vogels. Zij dragen zo bij aan het onderzoek naar de vogelstand. De NVWK doet hier aan mee door wintervogeltellingen te organiseren. Van september tot en met april worden eens in de maand de vogels in de Krimpenerwaard geteld. Alle gegevens gaan naar Sovon, die de gegevens beheert en …