Wintervogeltelling

Duizenden vrijwilligers tellen het hele jaar door vogels. Zij dragen zo bij aan het onderzoek naar de vogelstand. De NVWK doet hier aan mee door wintervogeltellingen te organiseren. Van september tot en met april worden eens in de maand de vogels in de Krimpenerwaard geteld. Alle gegevens gaan naar Sovon, die de gegevens beheert en …

Startavond Weidevogelseizoen

We zien er naar uit om alle weidewachters weer te spreken en te voorzien van informatie en materialen. Kom als je kunt en uiteraard is ook je boer welkom. Klaas opent de bijeenkomst en heet welkom. Hij geeft Bernard het woord over toekomstige ontwikkelingen. Mariëlle Oudenes vertelt over wat nieuw en anders is in de …

Vogelexcursie Loetbos

Hendrikshoeve Loet 4 Lekkerkerk

  Excursie voor mensen die weinig van vogels weten en voor beginnende vogelaars. Kinderen zijn zeer welkom, onder begeleiding van een ouder. Excursieleider: Jaap Graveland. We wandelen door het Loetbos. In deze tijd zingen er al veel zangvogels. Ook is er kans om buizerd, havik of lepelaar tegen te komen. We lopen over de paden, …

VOgeLGEBOEKT; Vogelexcursie Nieuwe Dordtse Biesbosch

Nieuwe Dordtse Biesbosch

De belangstelling voor deze excursie is groot. Hij is reeds volgeboekt. De Nieuwe Dordtse Biesbosch. Dit is een nieuw gebied bij de kop van het Land. Daarna gaan we ook nog naar de Tongplaat. We kunnen o.a. de geoorde fuut en de zeearend tegenkomen en vele soorten eenden. Verzamelen op de Van Elzelingenweg bij P3 …

Wintervogel tellingen

Duizenden vrijwilligers tellen het hele jaar door vogels. Zij dragen zo bij aan het onderzoek naar de vogelstand. De NVWK doet hier aan mee door wintervogeltellingen te organiseren. Van september tot en met april worden eens in de maand de vogels in de Krimpenerwaard geteld. Alle gegevens gaan naar Sovon, die de gegevens beheert en …

Vogelexcursie helofytenfilter, Nespolder

Excursie voor mensen die weinig van vogels weten, en voor beginnende vogelaars. Kinderen zijn zeer welkom, onder begeleiding van een ouder. Excursieleider: Jaap Graveland. We lopen ca. 5 km langs het helofytenfilter en vervolgens naar de Nespolder. Volop weidevogels en watervogels. Het kan plaatselijk modderig zijn, dus zorg voor laarzen of stevige waterdichte schoenen. En …

Nationale Vogelweek

Van 6 t/m 15 mei 2022 wordt de nationale vogelweek georganiseerd door Vogelbescherming Nederland. Zij zullen zowel echte vogelexcursies organiseren, met excursieleiders van vlees en bloed, als ook met een digitale excusieleider. Deze tiende editie van de Vogelweek belooft daarmee heel speciaal te worden. De digitale excursieleider is een app, die werkt als een website. …

Vogelexcursie Doove Gat / Hooge Boezem

Excursie voor mensen die weinig van vogels weten en voor beginnende vogelaars. Kinderen zijn zeer welkom, onder begeleiding van een ouder. Excursieleider: Cor Oskam. Een rondwandeling van ca. 5 km door en om Doove Gat, een gebied rijk aan water-, moeras- en weidevogels. Het kan plaatselijk modderig zijn, dus zorg voor laarzen of stevige waterdichte …

Big Birding Day

Café Restaurant de Loet Kerkweg 279, Lekkerkerk

Big Birding Day is het jaarlijks evenement waarbij in groepsverband binnen de grenzen van de Krimpenerwaard zoveel mogelijk vogels gescoord moeten worden. Daarvoor krijgt u 12 uur de tijd: van 5.00 tot 17.00 uur! Het is een geweldige beleving zo’n dag mee te maken. Vanaf het krieken van de dag, wanneer de eerste vogels beginnen …

Vogelexcursie Spuimonding-West, Voorne-Putten

Spuimonding-West is één van de ruim twintig deltanatuurgebieden die de provincie Zuid-Holland realiseerde in de Zuid-Hollandse delta en het Benedenrivierengebied. Spuimonding-West trekt vanaf de aanleg al veel watervogels, waaronder honderden slob- en krakeenden, wintertalingen en kemphanen en tientallen pijlstaarten, grutto’s en kluten. Daarnaast telt het gebied ongeveer veertig broedvogelsoorten waaronder blauwborst, kluut en steltkluut. Qua …

Fietsexcursie: uilen spotten #NVWK60

Loetbos - Parkeerplaats

Met een groepje op de fiets de polder in, onder begeleiding van een uilenexpert en spot de uilen in de Krimpenerwaard. Herken de jonge ransuilen en bosuilen aan hun geluid. Geen fiets tot je beschikking?
Wie weet kunnen we een huurfiets voor je regelen. Deelname na aanmelding (in verband met maximum aantal deelnemers en vanwege bereikbaarheid bij slecht weer).