Evaluatie mezenkasten monitoring

De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude

We gaan het broedseizoen 2021 afsluiten 2021 met hapje en drankje, waarbij we het nuttige met het aangename verenigen: - herhalen invoeren data in Nestkaart Light (Sovonwachtwoord en je kastgegevens mee) voor als je dat nog even wilt opfrissen (Dirk Jan Saaltink komt ook), - uitwisselen ervaringen o.a. met de EPR’s (eikenprocessierupsen), - hoe gaan …

EURO Birdwatch 2021

Trektelpost 'De Hoekse Sluis' Lekdijk 32Lekkerkerk,

Zaterdag 2 oktober 2021 doet de NVWK weer mee aan de Euro Birdwatch, waaraan 27 Europese partnerorganisaties van Vogelbescherming deelnemen. We staan op de onze trektelpost ‘De Hoekse Sluis’ vanaf 7.15 totdat de vogeltrek stopt. Doe je ook (een paar uur) mee? 'De Hoekse Sluis' ligt aan de Lekdijk West tussen Bergambacht en Lekkerkerk, tegenover …

Hooien botanische veldjes in het Loetbos

Loetbos

De NVWK maait een aantal veldjes in het Loetbos. Het maaisel voeren we af. Dat is nodig om een bloemrijke vegatatie te houden. We verzamelen bij de Hendrikshoeve, Loet 4 te Lekkerkerk. Parkeren op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Boezemweg. Aanmelden bij landschapwerkgroep@nvwk.nl of 06-48131144, dan informeren we je bij wijzigingen.

Reservedatum voor maaien botanische veldjes

Loetbos

9 oktober is een reservedatum voor het maaien van de botanische veldjes in het Loetbos. De NVWK maait een aantal veldjes in het Loetbos. Het maaisel voeren we af. Dat is nodig om een bloemrijke vegatatie te houden. We verzamelen bij de Hendrikshoeve, Loet 4 te Lekkerkerk. Parkeren op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de …

Excursie vogelringstation Nebularia Westenschouwen in Zeeland

Westenschouwen, Zeeland

Vogelringstation (VRS) Nebularia, ook actief in de Krimpenerwaard en samenwerkend met de NVWK, stelt het ringstation in de ochtenduren open voor een beperkt aantal mensen. Leden krijgen op zaterdag 9 of op zondag 10 oktober uitleg over en een beeld van vogelonderzoek op een van de zeven ringstations aan de Nederlandse kust. Deze data liggen …

Excursie vogelringstation Nebularia Westenschouwen in Zeeland

Westenschouwen, Zeeland

Vogelringstation (VRS) Nebularia, ook actief in de Krimpenerwaard en samenwerkend met de NVWK, stelt het ringstation in de ochtenduren open voor een beperkt aantal mensen. Leden krijgen op zaterdag 9 of op zondag 10 oktober uitleg over en een beeld van vogelonderzoek op een van de zeven ringstations aan de Nederlandse kust. Deze data liggen …

Eerste slaapplaatstelling grote zilverreigers

Zaterdag 23 oktober 2021: telling van grote zilverreigers op de bij ons bekende slaapplaatsen. Telling vindt plaats vanaf zonsondergang (ca. 18.30 uur) totdat het donker is. Voor deelname of info: info@nvwk.n

Landelijke Natuurwerkdag

Zaterdag 6 november 2021  Knotgroep Oost sluit aan bij een locatie van ZHL. Van 9.00 tot 13.00 uur. Voor info: Edwin Valentijn, landschapswerkgroep@nvwk.nl of 06-48131144.

Afsluitavond weidevogelseizoen

De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude

Op woensdagavond 10 november houdt de weidevogelwerkgroep de jaarlijkse afsluitavond van het weidevogelseizoen in ‘’De Zwaan’’ te Berkenwoude. Op deze avond willen we het afgelopen seizoen bespreken en de resultaten bekendmaken. Het is ook een moment om elkaar te spreken en ervaringen te delen. Vanaf 19:30 staat de koffie klaar en om 20:00 begint het …

Snoeien en knotten met Knotgroep Krimpen

familie van der Laan, Zuidbroek 138, 2861 LM Bergambacht

Zaterdag 20 november 2021 gaan we naar familie van der Laan, Zuidbroek 138, 2861 LM Bergambacht. We starten om 9.00 uur en werken tot 13.00. Graag vooraf aanmelden bij Jos de Nood, denoodros@telfort.nl.

Werken aan diverse landschapselementen

Fam van Zeben Benedenkerkseweg 133Stolwijk,

Zaterdag 27 november 2021. De oude boerderij van familie van Zeben wordt omgevormd naar een prachtige woning. Op het land achter de boerderij worden wat dieren gehouden en worden diverse landschapselementen in stand gehouden. Knotgroep Oost gaat werken aan een landje achter de boerderij: Benedenkerkseweg 133, 2821 LC Stolwijk. Voor info: Edwin Valentijn, landschapswerkgroep@nvwk.nl of …