Veenweidepact
  • Startdatum:
  • Laatste update:9 december 2015
  • Status:open

De NVWK volgt ook op kritisch-constructieve wijze de ontwikkelingen in de Krimpenerwaard. Dat zij hierin serieus genomen wordt blijkt uit het feit dat zij is vertegenwoordigd in het Veenweidepact Krimpenerwaard van de provincie Zuid-Holland.

Arie Dorsman (onze Coördinator Landschapsontwikkeling) heeft een aantal artikelen geschreven over de landinrichtingen het Veenweidepact in de Krimpenerwaard, ondersteund door duidelijke en verhelderende tekeningen.

Kort geleden heeft Arie Dorsman hier een artikel aan toegevoegd over natuurreservaat "Berkenwoudse Driehoek". Het meest recente project ten bate van de natuur in de Krimpenerwaard is absoluut het paddenpad. Op deze site staat het artikel over cultuurhistorie en natuurontwikkeling in uitvoering.

Over het "Veenweidepact" is een heel interessant artikel geschreven door Arie Dorsman. Tevens wordt er door de NVWK gekeken naar de landschapselementen in de Krimpenerwaard alsook naar de gevolgen van maïsteelt. Arie Dorsman heeft over de voor- en nadelen van maïsteelt in de Krimpenerwaard een notitie geschreven. Ook op deze site vint u een artikel over de begrenzingen van het veenweidepact alsmede het laatste nieuws over het veenweidepact.