Bij op paarse dovenetel Sjani van Ophemert
  • Startdatum:20 mei 2015
  • Laatste update:19 maart 2016
  • Status:open

Vlinders, bijen, incl. hommels, zweefvliegen en andere insecten, maar ook vogels en zoogdieren, hebben een belangrijke rol bij het bestuiven van veel plantensoorten en cultuurgewassen. Met name bijen en hommels worden veelvuldig ingezet bij bestuiving van diverse cultuurgewassen om de vrucht en zaadproductie te verhogen en te verbeteren.

In samenwerking met de bijenhoudersvereniging (NBV) zorgt de Vlinderstichting, met financiële steun van de Postcodeloterij voor meer bloemrijke plekken, zogenaamde Idylles, door heel Nederland. Een Idylle is zeer belangrijk voor o.a. vlinders en bijen omdat door meer variatie in de vegetatie, het voedsel aanbod vergroot en verbreed wordt. Op termijn kunnen er meer soorten een bestaan vinden.

Voor de NVWK is dit een uitgelezen kans én aanleiding geweest om zich aan te melden bij dit project.

Nog dit najaar zal er een Idylle ingezaaid worden in het Loetbos. De locatie van de Idylle ligt direct achter de “Hendrikshoeve”, het centrum van het recreatiegebied en startpunt van fiets-, wandel- en kanoroutes.

In totaal worden er 3 percelen (ca 8000 m2) ingezaaid met een bloemrijk zaadmengsel. Het benodigde zaadmengsel wordt met zorg uitgekozen. De bloemen moet passen in het landschap èn moeten voor de vlinders en bijen een bron van voedsel vormen. Daarnaast willen we met de Idylle de belevingswaarde verhogen. Voor mensen is het vooral van belang dat de Idylle kleur- en bloemrijk is. Voor het samenstellen van het zaadmengsel wordt er gekeken welke kruiden reeds aanwezig zijn en in welke aantallen.

Een duurzame Idylle vraagt om specifiek beheer. Dit beheer bestaat onder andere uit gefaseerd maaien, met bij voorkeur met klein/licht materieel. Lichte werktuigen voorkomen insporing en aanrijden van de grond. Op deze manier blijft de structuur van de grond los en levert het gunstige bodemleven een bijdrage aan een goede kruidenvegetatie. Tevens kunnen insecten, waaronder bijen, in de grond nestelen. Het gefaseerd maaien voorkomt dat alle bloemen in een maaironde tegelijk worden gemaaid. Zo zou een unieke waardplant voor een soort, voor weken verdwenen zijn en dreigt een voedsel tekort.

Foto: bij op paarse dovenetel door Sjani van Ophemert

Dossier