Zwarte stern http://birdnote.org/show/exquisite-black-tern

Normaal slapen er tienduizenden zwarte sterns in de zomer op het eilandje De Kreupel, bij Andijk. Dit jaar heeft onderzoeker Jan van der Winden nog geen idee waar de vogels zijn gebleven. Het verdwijnen van de sterns is opnieuw een aanwijzing dat de visetende vogels rond het IJsselmeer het moeilijk hebben.

Vrijwilligers van de stern onderzoeksgroep “De Kreupel” melden: Zwarte sterns komen uit een groot deel van Europa naar het IJsselmeer om in gewicht toe te nemen voor de trek naar Afrika. De afgelopen jaren zaten er ongeveer 20.000. Sinds de aanleg van het eiland “de Kreupel” in 2003 sliepen ze vooral daar. De zwarte sterns worden daar frequent geteld door vrijwilligers. Dit jaar bleken ze afwezig. We zagen wel honderden tot enkele duizenden in het donker naar onbekende bestemmingen vliegen. Ondanks intensieve speurtochten op andere plekken in het IJsselmeergebied hebben we de slaapplaats nog niet gevonden. Daardoor kunnen we niet vaststellen hoeveel zwarte sterns er momenteel aanwezig zijn. En er is meer aan de hand. Visdieven broeden sinds 2003 met enkele duizenden paren op de Kreupel en brachten dit jaar geen enkel jong groot en verlieten bovenal het eiland vroeger dan anders. Bovendien zijn visdieven uit noordelijke landen ook niet op de Kreupel neergestreken om te slapen. We hebben de indruk dat de aantallen futen, stormmeeuwen en aalscholvers op de Kreupel ook lager zijn. We weten niet wat de oorzaak is. Er kan iets met de Kreupel aan de hand zijn waardoor de vogels het eiland links laten liggen, maar mogelijk is er een verband met de verslechtering van de voedselsituatie voor visetende vogels in het IJsselmeer. Het waterleven verandert de laatste jaren sterk. Er is in de afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd naar de ecologie van het leven onder water (ANT-studies). Dat onderzoek is niet voortgezet en bovendien ontbrak in dat programma gericht onderzoek naar de voedselecologie van visetende vogels. Er worden ecologisch verrijkende maatregelen genomen zoals de aanleg van de Markerwadden en de Vismigratierivier. Maar wat betekent dit voor vogels? We bevelen aan om de komende jaren het onderzoek naar de ecologische processen in het IJsselmeer te intensiveren en meer aandacht aan de relaties tussen het onderwaterleven en vogels te gaan geven. 

Bron: https://www.facebook.com/dezwartestern

Radiofragment met Jan van der Winden; http://vroegevogels.vara.nl/Fragment.150.0.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=373175&cHash=c96dc2cd6715124f19cbf69cd773a7e1

Foto: Zwarte stern, http://birdnote.org/show/exquisite-black-tern

 

Geplaatst op 22 augustus 2015