20130528-034-Hooibeestje

Op 1 mei heeft onze voorzitter, Max Ossevoort, een hooibeestje aangetroffen. Hij vond de vlinder buitendijks tegen het talud van de Lekdijk ter hoogte van Opperduit, bij het ZHL-gebied Korte Zand.

Door de kou was het beestje nogal immobiel, waardoor hij gemakkelijk te fotograferen was. Zittend op Max's hand warmde het hooibeestje zich op. Twijfelend aan zijn waarneming vanwege de grote hoeveelheid stippen op de achtervleugel, stuurde hij de foto naar Rolf van Beek van het ZHL, die op zijn beurt Anthonie Stip van De Vlinderstichting raadpleegde. Anthonie bevestigde dat het om een hooibeestje ging. Het hooibeestje wordt in onze regio sporadisch waargenomen. In 2015 is hij tweemaal gemeld door Arie Kooy nabij Bergambacht, in 2013 is hij waargenomen door de familie Heuvelman op de kleine Zaag en daarvoor was de laatste keer in 2008.

Hooibeestje gefotografeerd door Max Ossevoort. De vlinder was niet groter dan zijn nagel

Het hooibeestje is een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt; de meeste waarnemingen worden gedaan op de zandgronden en in de duinen. In 1991 vertoonde het hooibeestje een plotselinge sterke achteruitgang, maar in de jaren daarna heeft de soort zich plaatselijk op eigen kracht weer hersteld. Waardplanten van het hooibeestje zijn; diverse grassen, waaronder reukgras, zwenk- en beemdgrassen. Vliegtijd is eind april-eind september in twee elkaar overlappende generaties. De vlinders zoeken nectar in ruigten en bloemrijke graslanden op allerlei soorten planten. De mannetjes bezetten een territorium en maken patrouillevluchten.

De waarneming van deze vlinder geeft aan dat het belangrijk is om zorgvuldig het maaibeleid van dijken en bermen te sturen, iets waar de NVWK zich al jaren hard voor maakt en nu steeds concretere vormen krijgt, zie het nieuwsbericht van 21 april 2017.

Foto header door Huig Bouter

Geplaatst op 4 mei 2017