Rabo ClubSupport

Doordat Rabo ClubSupport graag samen de winst viert kunnen wij als Natuur en Vogelwerkgroep 'Krimpenerwaard' blijven doen wat wij al doen. Mensen samenbrengen, talenten benutten, een sociaal netwerk opbouwen en elkaar verder helpen! Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Onze wereld beter maken!

Met deze tekst hebben wij een oproep gedaan een stem uit te brengen op Natuur en Vogelwerkgroep 'Krimpenerwaard':
De NVWK is actief voor natuur en landschap in de Krimpenerwaard door ze te bestuderen, te beheren en te beschermen. Wij zetten ons in voor de weide- en moerasvogels, zwaluwen, uilen en roofvogels; voor vlinders, insecten en libellen; voor waterdiertjes en landschapsbeheer (knotten en maaien).

Wij willen aandacht voor en kennis van de natuur graag doorgeven aan de jeugd, leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Met de goede spullen (bijv. papillonkijkers, telescoop, schepnetten) krijg je de natuur binnen handbereik en komt ze nóg beter tot leven. Met de bijdrage uit Rabo ClubSupport stelt u ons in staat die spullen te kopen.

En dat heeft geholpen! Met deze oproep hebben veel mensen op ons gestemd en daar willen wij u dan ook hartelijk voor bedanken!

Geplaatst op 30 oktober 2019