Kleine Zaag met bloeiende meidoorns

Een van de tellers van afgelopen jaren kan dit jaar niet tellen. De NVWK en beheerder ZHL zoeken dus een nieuwe teller. Prachtig gebied met broedende ijsvogel, bosuil, grasmus, koekoek, heel veel kleine karekieten, etc. En het gebied ontwikkelt zich nog volop, dus er is kans op nieuwe soorten. Afwisseling van hoog gelegen begraasd grasland met braamstruweel en meidoorns, natuurlijk bos met veel dood hout, en natuurlijk de nevengeulen met riet, slik en moerasbos. Voor vragen of aanmelden: stuur een mailtje naar Jaap Graveland: jaap.graveland@nvwk.nl

 

Foto's: Gebiedsfoto van Jaap Graveland en de buidelmees (in De Zaag) van Dirk-Jan van Roest.

 

Geplaatst op 16 maart 2019