Oudeland

Natuurorganisatie het Zuid-Hollands Landschap voegt na slim samenspel met een bedrijf uit Lisse in één keer bijna drie hectare toe aan het beschermde weidevogelgebied in Oudeland bij Ouderkerk aan den IJssel. In ruil voor financiële steun bij deze aankoop kan de genoemde ondernemer zijn bedrijf uitbreiden op voormalige grond van het Zuid-Hollands Landschap.

De ruil werd bekend gemaakt tijdens een bezoek van Statencommissie Duurzame Ontwikkeling aan de Krimpenerwaard. Ook de provincie Zuid-Holland is blij met de samenwerking en zorgde voor de benodigde toestemming. “Dit is innovatief natuurbeheer in optima forma,” stelt Han Weber, groengedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. “Ondernemers, overheid en natuurbeheerders helpen elkaar zodat iedereen er beter van wordt.” De ondernemer profiteert, de natuur profiteert maar ook de belastingbetaler. “Er komt geen cent provinciale subsidie aan te pas. Aan dit soort initiatieven werk ik graag mee.”
Michiel Houtzagers, directeur van het Zuid-Hollands Landschap: “Het grondbedrijf AW-Groep in Lisse kan zijn bedrijf nu uitbreiden op een aangrenzende groensnipper die van ons was, ongeveer een halve hectare groot. In ruil gaven zij financiële steun bij een strategische aankoop van drie hectare midden in een waardevol en beschermd weidevogelgebied.” De hulp van AW-Groep betrof één derde van het totaal benodigde bedrag. De rest is opgebracht door de achterban van het Zuid-Hollands Landschap.

Dubbele winst
Zowel de economie als de natuur profiteert, bevestigt Houtzagers. “Dit is een geliefd en oer-Hollands cultuurlandschap en ook een onmisbaar broed- en foerageergebied voor weidevogels.” Het weidse landschap trekt naast weidevogels ook veel fietsers, wandelaars en kanovaarders die komen genieten. “En dat is dus goed voor de lokale economie.”
Daarnaast zijn er voldoende grote rustgebieden waar de natuur zich onder de hoede van het Zuid-Hollands Landschap positief ontwikkelt. Zo groeit sinds enkele jaren de broedpopulatie zwarte sterns weer en is de vroeger zo zeldzame witte reiger heel gewoon geworden. Ook de populatie van het ‘nationale zorgenkindje’ de grutto is door de verbeterde omstandigheden in de Krimpenerwaard weer stabiel.

Over het Zuid-Hollands Landschap:
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap werkt aan een duurzaam, kwalitatief evenwicht tussen mens en natuur door voor beide rust en ruimte te creëren. De stichting stelt natuur en (cultuur)landschap veilig, versterkt die, koopt en beheert natuurterreinen binnen de provinciegrenzen en stimuleert natuurrecreatie en de verbinding van bewoners met hun leefomgeving. De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft zo'n 50.000 donateurs en beheert ruim 4500 hectare aan natuurgebieden in Zuid-Holland.

Bron: persbericht van het ZHL

Geplaatst op 5 april 2016