Zwarte ibis HS

Nadat vorige week maandag maar liefst drie zwarte ibissen neerstreken in het Doove Gat, heeft gisterenavond opnieuw een zwarte ibis het Doove Gat gevonden. Waarnemingen van de zwarte ibis in de Krimpenerwaard zijn zeer beperkt. Eerder dit jaar was een zwarte ibis kort ter plaatse in polder Vlist. In 2014 werden in mei en juli respectievelijk één en twee zwarte ibissen gezien in het Doove Gat en er was een waarneming afkomstig uit polder Veerstalblok. In 2013 en 2012 is in Ouderkerk aan den IJssel een zwarte ibis gezien.

Hoewel de zwarte ibis nog steeds een zeldzame verschijning in ons kikkerlandje is, nemen de waarnemingen toe. In 2000 werd de soort afgevoerd van de CDNA-lijst (CDNA; Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna). Een mogelijke verklaring van de toename van het aantal waarnemingen kan verklaard worden door de opvallende aantalsontwikkeling van deze soort in het zuiden van Europa. De vogel broedt (nog) niet in Nederland.

De naam zwarte ibis is niet zo op zijn plaats. De volwassen vogels hebben een bijzondere metaalglans over hun vleugels. De Engelse naam Glossy Ibis is meer van toepassing. Hier kunt u de waarnemingen van de zwarte ibis zien.

De drie zwarte ibissen van vorige week

Foto's door Hans Stoel

Geplaatst op 7 mei 2016