Kleine geelpootruiter

Opnieuw heeft een bijzondere vogel het Doove Gat aangedaan. Het is de kleine geelpootruiter, die zelfs te boek staat als zeer zeldzaam. De vogel werd gisterenavond ontdekt door Cor Oskam. Bovendien kwamen twee steltkluten hem even vergezellen, waarna deze weer verder vlogen met de kleine geelpootruiter in hun kielzog, maar gelukkig keerde de zeldzaamheid toch terug naar het Doove Gat. Later bleek dat de ruiter gisterenochtend al aanwezig was en zelfs gefotografeerd, maar toen gedetermineerd als groenpootruiter.

De kleine geelpootruiter is een dwaalgast uit Noord-Amerika. De eerste waarneming van deze vogel was in 1964. Pas 10 jaar later werd de vogel juist gedetermineerd via de foto die toentertijd gemaakt was. De tweede en derde waarneming waren resp. pas in 1979 en 1991. Sinds eind vorige eeuw wordt de vogel vrijwel elk jaar maar een paar keer per jaar waargenomen. 

Foto door Dirk-Jan van Roest

Geplaatst op 26 mei 2016