Kerkuil, vier gezonde jongen in Stolwijk, Jannie Monhemius DSCN7255 (1)

Na drie jaar zonder bekende broedgevallen, broeden er dit jaar weer twee of drie paar kerkuilen in de Krimpenerwaard. Bij het eerste adres hebben we 30 mei vier jongen geringd (foto). Gezonde jongen, goed van gewicht en nijdig van zich af blazend.Op het andere adres was het resultaat veel minder: slechts twee (magere) jongen en twee niet uitgekomen eieren. Op de derde plek, eveneens bij Stolwijk in de buurt, troffen we geen uilen. De bewoners gaven echter aan wat voor geluiden ze hoorden en we vonden wel wat braakballen. Beide laten geen ruimte voor twijfel: een kerkuil.

Nu maar hopen dat dit het begin is van een vaste vestiging in de Krimpenerwaard, als laatste gebied in Zuid-Holland. Kerkuilen vallen sterk op als je ze ziet: ze zijn heel licht (bijna wit) van onder, hebben een hartvorming gezichtsmasker en verstoppen zich niet. Ze gaan pas laat in de avond jagen als het echt donker is, of zitten stil in een rustige hoek van bijvoorbeeld een schuur. De meer bekende bosuil laat zich veel vaker horen en wordt daardoor eerder opgemerkt. Het is dan ook opvallend hoe makkelijk een kerkuil over het hoofd wordt gezien. Kerkuilen kennen echter een rijk arsenaal aan sissende, krijsende en klikkende geluiden. Op YouTube staat bijvoorbeeld een mooie verzameling: https://www.youtube.com/watch?v=6Ugn6nhjFRg. Dus mocht u dit soort geluiden horen in uw schuur of rond uw huis, laat het ons weten: gravlak@kpnplanet.nl. 

In de Waardvogel van juni komt er een uitgebreid artikel te staan over deze broedgevallen.

Foto: Jannie Monhemius

Geplaatst op 12 juni 2014