Veenweidepark

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de laatste, ontbrekende 14 hectare van het Veenweidepark bij Gouda aangekocht van de provincie Zuid-Holland. De provincie koos het Zuid-Hollands Landschap uit als de bieder met het beste plan. De hectares liggen in Polder Veerstalblok tussen de Gouderakse Tiendweg en de Hollandsche IJssel. Het Veenweidepark is nu geheel in bezit bij het Zuid-Hollands Landschap. Het Veenweidepark ligt dicht tegen Gouda en de omliggende woonkernen Gouderak, Stolwijkersluis en Goverwelle aan.

Wandelaars en fietsers genieten er nu al volop van het ‘oudhollandsche’ plaatje met weidevogels, bloemrijke percelen, koeien in de wei, en typische wolkenluchten. Het Veenweidepark is daarmee een visitekaartje voor de prachtige Krimpenerwaard, waarin het heerlijk wandelen en fietsen is. Het Zuid-Hollands Landschap zal de recreatieve aantrekkelijkheid van het Veenweidepark verder vergroten met nieuwe voorzieningen als paden, een picknick-plek en informatieve voorzieningen. De nieuw aangekochte kruiden- en faunarijke graslandpercelen worden nog niet direct opengesteld voor wandelaars. Dit om de percelen goed te laten ontwikkelen naar de gewenste natuurdoelstellingen.

Help mee!

Het beheer willen we graag samen met vrijwilligers en buurtbewoners doen. Wil je met andere vrijwilligers de handen uit de mouwen steken in de natuur en daarmee zorgen dat de gewenste natuurdoelstellingen behaald worden? Kom dan bij de nieuwe vrijwilligersploeg Veenweidepark!

Hoe?

Je kunt actief deelnemen aan de onderhoudswerkzaamheden, zoals:

· Onderhouden ringslanghopen

· Opschonen van poelen

· Maaien van het laarzenpad

· Houtopslag verwijderen

· Onderhoud aan hekwerken, bruggetjes en meubilair

Werkdagen

De werkzaamheden worden één keer in de twee weken uitgevoerd op zaterdagochtend. De terreinbeheerder geeft bij de start aan welke werkzaamheden die ochtend uitgevoerd kunnen worden. Voor het onderhoud gebruik je handgereedschap. Uiteraard krijg je uitleg en word je begeleid, waarbij steeds meer zelfstandig gewerkt kan worden door de groep.

Kennismaking

Spreekt bovenstaande je aan en wil je met ons kennismaken? Op zaterdag 24 februari van 10.00 tot 12.00 uur organiseren wij een informatiebijeenkomst in onze werkschuur aan de Schaapjeszijde (t.h.v. huisnummer 4) in Ouderkerk a/d IJssel. Wij stellen ons deze ochtend voor, vertellen over onze plannen voor het Veenweidepark en laten onze werkwijze zien. Wil je daarna aan de slag als vrijwilliger voor het Zuid-Hollands Landschap, dan kun je je deze ochtend direct aanmelden. Stuur een email naar regio-veenweiden@zhl.nl als wij je op 24 februari mogen ontvangen.

Geplaatst op 22 januari 2018