20120420-008-Oranjetipje XX

Wist u dat er sinds het begin van de 20e eeuw 17 soorten dagvlinders uit Nederland verdwenen zijn? En nog eens tien vlindersoorten op het punt staan uit ons land te verdwijnen? Van de 53 soorten die we nog hebben is ruim de helft zeldzaam of zeer zeldzaam. Daar moeten we iets aan doen! De NWVK is bezig met een projectplan voor graslandvlinders. En word lid van De Vlinderstichting en krijg een boekje gratis.

Vlinders verdwijnen

03afd48e-0e74-4568-b91d-c65c2a805de9.jpg

"Vroeger zag je veel meer vlinders." We kunnen ons nu al haast niet meer voorstellen hoeveel dat er moeten zijn geweest. Want het is waar: er waren er veel meer. Tot nu toe zag iedere generatie Nederlanders minder vlinders dan de generatie ervoor.

Uitgestorven

Sinds het begin van de 20e eeuw zijn er 17 soorten dagvlinders uit Nederland verdwenen. En nog eens tien vlindersoorten staan op het punt uit ons land te verdwijnen. Van de 53 soorten, die nu nog in ons land voorkomen, is ruim de helft zeldzaam of zeer zeldzaam. Meer dan de helft van de vlinders op de Rode Lijst.

Waarom gaat het zo slecht met de vlinders?

3744f1af-ee9e-41cb-ad6e-dc594d3fb701.jpg

75% van de insecten, waaronder vlinders, zijn de afgelopen 30 jaar verdwenen.Vlinders leven van bloemen. Vlinders komen voor in zeer verschillende gebieden: in natuurlijke landschappen, maar ook in het stedelijk gebied leven veschillende soorten vlinders. Vlinders leven van bloeiende bloemen en planten en ook rupsen hebben wilde planten nodig. Die vonden ze vroeger bijna overal in Nederland.

Geschikte plekken verdwijnen

Tegenwoordig zijn bloemenweides verdwenen, door ruilverkaveling en intensivering weggevaagd. Voedselplanten voor rupsen worden steeds schaarser. Veel geschikte plekjes hebben plaats moeten maken voor huizen, wegen, industrie en landbouw.

Barrieres

Veel geschikte plekjes voor vlinders zijn ver uit elkaar komen te liggen. En dat is een probleem: de meeste vlinders kunnen namelijk niet ver vliegen. Een grote weg of een kanaal kan al een te grote hindernis vormen en de barrières voor vlinders worden steeds groter. Wanneer een vlindersoort ergens verdwijnt is de kans groot dat hij daar nooit meer terugkomt.

Projectplan van de NVWK

In de Waardvogel van september meldde de voorzitter al dat een NVWK werkgroep bezig is om een Krimpenerwaard-breed projectplan te schrijven voor graslandvlinders. Veel andere insecten liften op de maatregelen mee. Inmiddels is een deelplan gereed, de aanleg van drie Idylles. Dit project is afhankelijk van deelname door verschillende partijen; de eerste toezeggingen zijn ontvangen. De uitvoering wacht op goedkeuring van de subsidieaanvraag bij het Streekfonds Krimpenerwaard. De benodigde financiën zijn bepalend voor het doorgaan van het gehele project; het is nog even spannend. Het is de bedoeling dat er in januari gestart wordt en vanzelfsprekend vragen we weer de hulp van onze leden bij de uitvoering! In het februarinummer van de Waardvogel informeren we u uitgebreid.

Lid worden van de vlinderstichting

Wordt u lid van de vlinderstichting en helpt u zo mee de vlinders te beschermen? Dan ontvangt u alleen dit jaar nog het boekje 'Dagvlinders in beeld' helemaal gratis!

Bron: /www.vlinderstichting.nl, foto header: oranjetipje door Huig Bouter

Geplaatst op 26 december 2017