species-Tyto-alba-23

In Waardvogel van juni stond een artikel naar aanleiding van het heuglijke feit dat we weer kerkuilen hebben in de Krimpenerwaard. Op dat moment hadden we drie broedgevallen van kerkuilen. Sindsdien zijn er twee broedgevallen bijgekomen, waardoor er nu vijf broedparen in de Krimpenerwaard bekend zijn. Gisterenavond zijn er acht kerkuilen uit één nest geringd. Leuk detail is dat dit jaar in dezelfde nestkast hiervoor een bosuil vijf jongen heeft grootgebracht. In de Waardvogel van september komt een mooi beeldverslag van de hand van Peter de Mooij van het ringen van de kerkuilen.

Het broedresultaat van de uilen staat in direct verband met de muizenstand. Deze is dit jaar uitzonderlijk hoog.

De broedgevallen werden bekend doordat de bewoners ons belden of omdat we ze aantroffen bij het nalopen van nestkasten die we ooit eens opgehangen hebben. We hebben al deze kasten nu gecontroleerd. Nieuwe broedparen komen we nu bijna alleen op het spoor als de bewoners meldingen doorgeven, want het kan heel goed zijn dat er nog meer uilen broeden, die wij nog niet weten. Naast de vijf broedgevallen, zijn op twee plekken kerkuilen waargenomen. Daarom bij deze opnieuw de oproep om contact met ons op te nemen als je vermoedt dat ergens een kerkuil zit.  De vogels maken unieke krijsende en sissende geluiden. 

Je kunt je wenden tot de coördinator van de  uilenwerkgroep; Jaap Graveland, gravlak@kpnplanet.nl, tel. 06 53 57 92 85 (na 20.00 u)

Geplaatst op 3 september 2014