kleine egelskop 1

Afgelopen maand heeft onze plantenco÷rdinator, Stef van Walsum, samen met Henk Gazan, in het Doove Gat vier nieuwe plantensoorten gevonden tijdens een kilometerhoktelling.

Bruin cypergras is een nieuwe soort voor de Krimpenerwaard en werd een week voor ons bezoek al door Tim van de Vondervoort gemeld op dezelfde locatie. Ook kleine egelskop is een nieuwe soort. Het drooggevallen plas-dras blijkt schat aan bijzondere flora. Zo vonden we naast de nieuwkomers ook goudknopje, slijkgroen, watergentiaan en waterpostelein. Stuk voor stuk zeldzame soorten in de Krimpenerwaard

Bruin cypergras

Kleine egelskop

Goudknopje

Op een braakliggend terreintje in hetzelfde kilometerhok vonden we ook brem en stekelbrem. Beiden zijn soorten die eigenlijk alleen op de zandgronden voorkomen. Stekelbrem was overigens nog nooit eerder in Zuid-Holland (in het wild) gevonden. In totaal dus vier nieuwe soorten op een klein stukje en dat terwijl de Krimpenerwaard al een flinke lijst kent van minstens 750 plantensoorten!

Foto's en tekst door Stef van Walsum

Geplaatst op 18 september 2017