kriwa200ha

De kans is groot dat u de afgelopen week iets mee heeft gekregen van het voorstel van het college van B en W van de Gemeente Krimpenerwaard om de lobby voor een 2e oeververbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard te versterken met een zoeklocatie voor 200 ha verstedelijking. Het betreft een voorstel voor een pre-verkennig voor het MIRT programma van de overheid (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

In de kranten en op sociale media is hier veel om te doen en in de raadsvergadering van afgelopen dinsdag 16 oktober heeft de NVWK ook tweemaal ingesproken om tegen dit voorstel te pleiten. Deze inspraakreacties vindt u als bijlagen bij de nieuwsbericht, evenals het uiteindelijke voorstel van het college van B en W. Alle documenten van deze raadsvergadering kunt u online terugvinden. Aanvankelijk werd in het voorstel een specifieke locatie tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel voorgesteld (zie afbeelding hierboven). Deze specifieke positionering is inmiddels geschrapt, maar het voorstel voor 200 ha blijft overeind. Waar deze locatie ook wordt geplaatst, het is een bedreiging voor het bestaande landschap en ook zeker voor onze weidevogels.

Dit is een zorgelijke ontwikkeling en gaat ook voorbij aan de eerder ingezette koers vanuit de Strategische Visie Krimpenerwaard en het daaruit voortvloeiende Panorama dat nog volop in ontwikkeling is. Er lijkt vooraf geen enkele ruggenspraak te zijn geweest met provincie, buurgemeenten of burgers. Ook in de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel is het voorstel uit de Krimpenerwaard het onderwerp van gesprek en is door de NVWK ingesproken, u kunt de vergadering hier terugkijken.

De coalitie van de Gemeente Krimpenerwaard verloor eerder al zijn meerderheid door deze kwestie, nadat Wisja Pannekoek uit de VGBK fractie stapte. Uiteindelijk is tijdens de raadsvergadering van 16 oktober een geamendeerd voorstel - de 200 ha worden nu verspreid over de Krimpenerwaard - toch goedgekeurd met de krapst mogelijke meerderheid, namelijk met 16 tegen 15 stemmen. Er kunnen veel vraagtekens gezet worden bij de manier waarop dit ingrijpende voorstel er in zo'n korte tijd door is gedrukt. De NVWK zal de ontwikkelingen dan ook nauwgezet blijven volgen.

Geplaatst op 19 oktober 2018