Kristallen kievit

Op de startavond van het weidevogelseizoen 2016 werd een mooi initiatief gelanceerd in de vorm van de verkiezing van de 'Weidevogelboer van het Jaar'. De te winnen trofee is een kristallen kievit die beschikbaar wordt gesteld door De Groene Motor. De start van dit initiatief is zeer toepasselijk in 2016, immers het Jaar van de Kievit! Het betreft een wisseltrofee die voor het eerst aan het einde van het weidevogelseizoen 2016 zal worden uitgereikt aan de boer die de grootste inspanning heeft gepleegd of een ludieke actie heeft ondernomen om 'zijn' weidevogels de beste kansen te bieden op reproductie. Dat zal gebeuren op aangeven van de weidewachters van de NVWK met gebruikmaking van gegevens van het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK), mede omdat nog niet bij elke deelnemende weidevogelboer vrijwilligers lopen om hem/haar te helpen de weidevogels te sparen.

Voor de verkiezing moeten nog exacte voorwaarden worden opgesteld, maar voorlopig kunt u zich voorstellen wat belangrijke acties - of juist het nalaten of uitstellen van acties - kunnen zijn om het doel te halen: meer vliegvlugge pullen.
De werkgroep weidevogelbescherming moedigt daarom alle weidewachters aan om de inzet van hun agrariërs te volgen en zaken waarmee ze 'punten kunnen scoren' vast te noteren! Vanzelfsprekend zullen we aan het einde van het seizoen terugkomen bij onze weidewachters met de dan bekende criteria, om per deelnemende agrariër het enthousiasme voor hun weidevogels te kunnen vastleggen.

In de tussenliggende tijd zullen wij tevens een mooie voet maken voor de trofee waarin de eretitel vermeld staat. Ook zal een certificaat worden ontworpen wat elk jaar wordt uitgereikt met de naam van de agrariër en het jaar van de verkiezing. De trofee wisselt en wordt elk jaar opnieuw uitgereikt, het certificaat blijft eigendom van de winnende agrariër.

Bent u ook benieuwd wie de kristallen kievit in 2016 gaat winnen?

Geplaatst op 6 maart 2016