Ringmus 2 Anita Melenboer

Voor het erfvogelproject hebben Imelda Kloosterman en Jaap Graveland een lijst samengesteld van planten die nuttig zijn voor erfvogels: als voedselbron, om in te nestelen of om in te schuilen. Het gaat om bomen, struiken, vaste planten en eenjarigen. Ze hebben gebruik gemaakt van informatie op de sites van De Vlinderstichting en van Vogelbescherming Nederland over een vogelvriendelijke tuin. De site van Vogelbescherming bevat onder andere een handige bessenkalender en veel informatie over aanleg en onderhoud. De informatie per soort is beknopt.

Daarom zijn de volgende gegevens toegevoegd:

  • Soorten die geschikt zijn voor erven en minder voor tuinen, zoals de knotwilg
  • De specifieke waarde voor erfvogels, en in welke periode de soort belangrijk is
  • Standplaatskenmerken (droog/nat, zon/schaduw) en beplantingsvormen (solitair, haag, bosje, etc.)
  • Aanduiding van soorten voor bloemenweiden, oevers en voor vroege of juist late bloei (verlenging bloeiseizoen)
  • De vogelsoorten waarvoor de plant van betekenis is
  • Andere waarden en kenmerken van de plant, bijvoorbeeld sierwaarde door herfstkleuren van het blad, de betekenis als bodembedekker of woekerend gedrag
  • Vaak de precieze soort of cultivar die waarde heeft voor vogels, niet alleen de naam van het geslacht. Soorten binnen een geslacht, of cultivars binnen een soort, kunnen sterk verschillen in hun betekenis voor vogels

Voor wie hen niet kent: Imelda geeft les in ontwerp, aanleg en onderhoud van beplanting aan het Wellantcollege in Dordrecht, een MBO-opleiding voor mensen die aan de slag willen in de groensector. Ze heeft uiteraard belangstelling voor vogelvriendelijke beplantingen. Jaap is bioloog en al 25 jaar een verwoed tuinier met flink wat kennis over inheemse en cultuurplanten, en vogels uiteraard. Als u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud of de opzet van de tabel, dan horen zij dat graag. Dat kan via: erfvogels@nvwk.nl of 06 53579285 (na 20.00 uur).

De info van De Vlinderstichting en Vogelbescherming Nederland zijn respectievelijk te vinden via: http://www.vlinderstichting.nl/steunDVS.php?id=20 en http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/tuininrichting/beplantingslijst.

Foto: ringmus door Anita Melenboer

Geplaatst op 12 november 2015