Torenvalk Peter Stam

Roofvogels en uilen horen niet in een kooi of voličre en zouden niet op commando “kunstjes” moeten doen om toeschouwers te vermaken. Het spreekwoord “zo vrij als een vogel” zou naar onze mening ook voor roofvogels en uilen moeten gelden, aldus de initiatiefnemers van de petitie 'Vogels vrij'. Tot 15 januari is er nog gelegenheid om deze petitie te ondertekenen.

Petitie

Wij liefhebbers van vogels, en van roofvogels en uilen in het bijzonder, constateren:

  • dat roofvogels en uilen wilde dieren zijn, die recht hebben op een soorteigen bestaan in alle vrijheid

  • dat de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van dierenbescherming en dierenwelzijn in dat opzicht op diverse punten tekort schiet

en verzoeken de wetgeving zodanig aan te passen dat:

  • het in gevangenschap houden van uilen en roofvogels door particulieren en commerciële organisaties verboden wordt, met een ontheffing voor asiels en opvangen

  • het kweken en verhandelen van uilen en roofvogels verboden wordt

  • het houden van shows, demonstraties of andere voorstellingen met roofvogels en uilen verboden wordt

  • roofvogels en uilen op de negatieflijst voor huisdieren worden geplaatst

 Teken kan via: https://petities.nl/petitions/vogels-vrij?locale=nl

 

Bron: https://petities.nl/

Foto header: torenvalk door Peter Stam

Geplaatst op 9 januari 2020