Argusvlinder site

Sinds de jaren 90 is de stand van de argusvlinder in ons land met maar liefst 98% afgenomen. Reden voor De Vlinderstichting om een beheerplan op te stellen en inventariseren waar de argusvlinder nog vliegt.

Daarom organiseert De Vlinderstichting sinds 2014 argusvlindertelweekenden. Voor de telweekend van dit jaar, die gehouden wordt van 14 tot 16 mei  zoeken we nog tellers. Neem hiervoor contact op met onze coordinator vlinders en libellenwerkgroep; Gabrielle Heuvelman; gabrielleheuvelman@hetnet.nl, 06 22217302. U krijgt dan een kilometerhok toegewezen om te tellen. Voor meer info zie; http://www.vlinderstichting.nl/argusvlinder#kop1986 of neem contact op met Gabrielle.

Foto door Huig Bouter

Geplaatst op 10 mei 2016