krabbenscheer

De groene glazenmaker is een libel, die sterk gebonden is aan vegetaties van krabbenscheer. Helaas komen we deze opmerkelijke plant en die prachtige libel nog maar beperkt tegen.

Beide soorten kenden vroeger in Nederland een uitgebreide verspreiding, maar zijn de afgelopen decennia sterk in aantal achteruitgegaan. De afname van vindplaatsen en omvang van populaties is een trend die zich niet alleen voordoet in Nederland maar in heel West-Europa. Zowel de groene glazenmaker als het krabbenscheer staan daarom als bedreigd op de Nederlandse Rode lijsten en de libel wordt net als zijn leefbiotoop beschermd door de Flora- en faunawet.

Er komt nog een informatieavond waarop indeling, wijze van noteren, kaartmateriaal, vergunning enzovoort aan bod komen. Deze avond zal in de week van 12 tot 16 mei worden gehouden op een nog nader te bepalen locatie. Omdat het tellen (lees: herkennen) van groene glazenmakers wat moeilijker is dan van krabbenscheer, zal er een extra avondje komen voor (bij)scholing van de aspirant-tellers. Deze informatie wordt uitgereikt aan de deelnemers van dit onderzoek.

Zomeravonden buiten in de natuur kunnen heerlijke momenten betekenen! Zin om deel te nemen aan de inventarisatie van deze heel bijzondere bewoners van onze waard? U kunt zich aanmelden via: cplanten@nvwk.nl, tel.: 0182- 367098.

Geplaatst op 5 mei 2014