Kleine bandzweefvlieg Huig Bouter

Onze insecten sterven massaal! Het aantal insecten is de afgelopen 30 jaar met 75% afgenomen. Daar maken vele mensen en vele natuurorganisaties zich grote zorgen over. Gifstoffen en de toename van stikstof vernietigen het leefgebied van talloze planten- en diersoorten. De intensieve landbouw speelt hierin een belangrijke rol. In geen ander Europees land is het gebruik van landbouwgif zo intensief als in Nederland. Dat kan en met anders. Roep de minister op tot actie en zet je handtekening. De insecten rekenen op onze hulp!

Insecten zijn de bestuivers van bloemen en vormen de voornaamste voedselbroen van vogels en veel zoogdieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf.

De deelnemende organisaties roepen het kabinet en al onze volksvertegenwoordigers op om een einde te maken aan de dramatische daling van de biodiversiteit. Geef natuur en biodiversiteit een vanzelfsprekende plek in het beleid. U kunt hen hierin steunen door de peitite: Code rood voor de natuur te ondertekenen! Kom meteen in actie en teken!

Deze petitie is een initiatief van Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel en wordt ondersteund door:

 • Bijenstichting
 • Bionext
 • Floron
 • IVN
 • KNNV
 • LandschappenNL
 • Naturalis Biodiversity Center
 • Natuurmonumenten
 • Natuur‐ en Milieufederaties
 • Nederlandse bijenvereniging
 • Natuur & Milieu
 • RAVON
 • Slow Food Nederland
 • Sportvisserij Nederland
 • SoortenNL
 • Stichting Natuurcollege
 • Trees for all
 • The Pollinators
 • Van Hall Larenstein
 • Vlinderstichting
 • Vogelbescherming Nederland
 • Wereld Natuur Fonds

Foto header: kleine bandzweefvlieg door Huig Bouter

Geplaatst op 28 oktober 2017