IMG_6788 - samen eten

De onverwacht ingelaste excursie naar de Kwade Hoek op afgelopen zaterdag was zeer geslaagd. Een mooie opkomst van ongeveer 14 personen en het prachtige weer hadden daarin hun aandeel. Degenen die hun schaatsen hadden laten staan, werden beloond met een aantal mooie waarnemingen.

De aftrap was bij het Zuiderdiep nabij Stellendam, waar een mooie groep van 40 toppers werd gezien. Voorts werden Kwade Hoek oost en west bezocht. Dat leverden bijzondere soorten als ijsgors en zeekoet op. Vooral de waarneming van een groepje strandleeuwerikken gaf de nodige opwinding. De strandleeuweriken lieten zich uitgebreid bekijken en fotograferen. Vanaf de Brouwerdam werden ijseend, grote en zwarte zeeend, roodkeelduiker en als bijzondheid kuifaalscholver gespot. Het totale aantal vogelsoorten van die dag was 57, een mooi resultaat. Frans van der Storm maakte de foto's die op het fotoalbum van de site staan en Arie Kooy heeft de foto's op dit album gemaakt. In de Waardvogel van februari komt een verslag van deze excursie.

Foto strandleeuweriken door Frans van der Storm

Geplaatst op 24 januari 2017