Naamloos 1

Bij Boezemmolen No. 6 van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, langs de Oost Vlisterdijk, zijn bokpalen opnieuw bedraad. Bokpalen zijn houten palen met isolatoren en bedrading, die afgelegen woningen aansluiten op het elektriciteitsnet. De draden op de bokpalen bij de molen, zijn echter niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, maar zijn speciaal aangebracht voor boerenzwaluwen die broeden langs de Vlist. Netbeheerder Stedin voerde de hele klus kosteloos uit en sponsorde ook het benodigde materiaal. Op 9 februari werd de gezamenlijke actie van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en netbeheerder Stedin met een handdruk ter plaatse bekrachtigd, ruim op tijd voordat de eerste zwaluwen arriveren uit Afrika.

Zwaluwen gebruiken bovengrondse elektriciteitsdraden intens gedurende het broedseizoen in Nederland. Ze gebruiken ze als rustplaats na aankomst uit Afrika in het voorjaar, als post voor hun territoriumzang, vliegvlugge jongen wachten hier op hun ouders tot zij terugkomen van insectenjacht en de draden dienen als verzamelplaats voor hun vertrek naar het verre zuiden in het najaar. In het verleden stonden er in de Krimpenerwaard veel meer bokpalen met elektriciteitsdraden. Uit de bebouwde kom zijn bovengrondse elektriciteitsdraden al bijna overal verdwenen. Voor buitengebieden als de buurtschappen in de Krimpenerwaard zijn bokpalen niet alleen heel kenmerkend in het landschap. Het is van belang rustpunten voor de zwaluw in stand te houden of terug te brengen. Stedin voert het beleid dat nog bestaande bokpalen met bedrading waar mogelijk zullen blijven functioneren.

Max Ossevoort, voorzitter van de NVWK, coördineert een boerenzwaluwproject in de Krimpenerwaard en had al langer het idee om op locaties waar zwaluwen broeden, een aantal bokpalen met draden te plaatsen. Max kwam in gesprek met Dirk Nieuwstraten, lid NVWK en werkzaam bij Stedin, de netbeheerder voor gas en elektriciteit in o.a. Zuid-Holland. Zo ontstond het idee voor samenwerking en konden de mannen op zoek naar geschikte plekken voor bokpalen en bedrading. Bij Boezemmolen No. 6 van het Zuid-Hollands Landschap stonden vier functieloze palen, in het midden was één paal verdwenen. Een uitgelezen locatie om met nieuwe bedrading de zwaluwen een rust- en verzamelplaats terug te geven.

Uiteraard was het Zuid-Hollands Landschap direct enthousiast over het plan van Dirk en Max om de verdwenen vijfde bokpaal terug te plaatsen en bedrading in klassieke isolatoren op te spannen. Netbeheerder Stedin sponsorde de nieuwe paal, de uren die nodig waren voor het plaatsen van bedrading en isolatoren en het gebruik van een hoogwerker. Een prachtige inzet van het bedrijf voor de zwaluwen in de Krimpenerwaard!

De bokpalen werden op 24 januari 2017 opnieuw bedraad, foto door Rolf van Beek

Als tegenprestatie mag Stedin de palen op het terrein van het Zuid-Hollands Landschap gebruiken voor klimoefeningen. Werknemers van Stedin moeten op regelmatige basis oefenen met klimtuig om in bokpalen te kunnen werken. De niet-aangesloten palen op het molenterrein zijn ideale oefenpalen.

Op 9 februari 2017 kwamen van links naar rechts Rolf van Beek van het Zuid-Hollands Landschap, Dirk Nieuwstraten, Ton Burger en Ferry Sanders, alledrie werkzaam voor Stedin, en Max Ossevoort van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, bijeen om de samenwerking te bekrachtigen, foto door Joke Colijn

Gezellig kwetterende zwaluwfamilies zullen weer hun plekje vinden op deze historische landschapselementen langs de Vlist– een win-win situatie voor alle betrokken organisaties, voorbijgangers én voor de vogels!

Foto's header door Joke Colijn

 

Geplaatst op 9 februari 2017