Smienten in mist Peter Stam

In het totaal zagen we in 14 gebieden 62.739 vogels verdeeld over 82 soorten. De meest getelde soort is de smient met 28.874 stuk, wat 46% is van het aantal getelde vogels.

De eerstvolgende telling is in het komende weekeinde van 17 en 18 maart. Heeft u belangstelling om mee te doen met de tellingen, neem dan contact op met Hans Kouwenberg, hanskouwenberg@tele2.nl.

Foto header: smienten in de mist door Peter Stam

Geplaatst op 16 maart 2018